Nowości

Najnowsze orędzia z Medziugorja

Orędzie Matki Bożej z 2 lutego 2020 dane Mirjanie

Drogie dzieci! Dzięki Bożej decyzji i dzięki Jego miłości zostałam wybrana, aby być Matką Boga i waszą matką. Ale również dzięki mojej woli i mojej niezmierzonej miłości do Ojca Niebieskiego i dzięki mojemu całkowitemu zaufaniu do Niego, moje ciało stało się kielichem dla Boga – Człowieka. Służyłam prawdzie, miłości i odkupieniu. Podobnie jestem tu teraz z wami po to, aby wezwać was, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, abyście wy byli nosicielami prawdy, głosicielami Jego słowa – słowa zbawienia – abyście podjęli decyzję, by z miłości do mojego Syna swoimi działaniami ukazywać miłość mojego Syna tym wszystkim, którzy Go jeszcze nie poznali. Siłę znajdziecie w Eucharystii, w moim Synu, który karmi was swoim ciałem i wzmacnia was swoją krwią. Moje dzieci, złóżcie ręce i w milczeniu kontemplujcie krzyż. Tym sposobem wzrośnie wasza wiara, abyście ją mogli przekazywać, poznacie prawdę, a ona pomoże wam w rozeznaniu, zaczerpniecie miłość i będziecie potrafili naprawdę kochać. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, złóżcie ręce i spójrzcie na krzyż, tylko w krzyżu jest zbawienie. Dziękuję wam.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2020

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się jeszcze więcej modlili, aż poczujecie w waszych sercach świętość przebaczenia. W rodzinach powinna panować świętość, ponieważ, drogie dzieci, nie ma przyszłości dla świata bez miłości i świętości. W świętości i radości oddajecie siebie Bogu Stwórcy, który kocha was niezmierną miłością i dlatego On wysyła mnie do was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Ostatnio dodane artykuły: