Nowości

Najnowsze orędzia z Medziugorja

Orędzie z 25 września 2022

Drogie dzieci! Módlcie się, aby Duch Święty was oświecił, abyście z radością poszukiwali Boga i byli świadkami Miłości bez granic. Jestem z wami, dzieci, i ponownie wzywam was wszystkich: nabierzcie odwagi i dawajcie świadectwo dobrymi czynami, jakich Bóg dokonuje w was i poprzez was. Radujcie się w Bogu. Czyńcie dobrze swojemu bliźniemu, aby i wam było dobrze na ziemi i módlcie się o pokój, który jest zagrożony, ponieważ szatan pragnie wojny, on nie pragnie pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie z 25 sierpnia 2022

Drogie dzieci, Bóg pozwala mi być z wami i prowadzić was drogą pokoju, abyście przez pokój osobisty budowali pokój na świecie. Jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna Jezusa, aby On dał wam silną wiarę i nadzieję na lepszą przyszłość, którą chcę z wami budować. Bądźcie odważni i nie bójcie się, bo Bóg jest z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie z 25 lipca 2022

Drogie dzieci! Jestem z wami, aby was prowadzić drogą nawrócenia, ponieważ wy możecie przyprowadzić do Mojego Syna liczne dusze Moich dzieci. Bądźcie radosnymi świadkami Bożego Słowa, mając w sercu miłość i ufność, która pokonuje wszelkie zło. Wybaczajcie tym, którzy was krzywdzą i podążajcie ku świętości. Ja prowadzę was do Mojego Syna, który jest waszą drogą, waszą prawdą i waszym życiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Nasz kanał YouTube – nowe filmy!

Ostatnio dodane artykuły: