Nowości

Najnowsze orędzia z Medziugorja

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2019: 

Drogie dzieci, przynoszę wam mojego Syna Jezusa, aby was pobłogosławił i objawił wam Swoją miłość, która przychodzi z Nieba. Wasze serca tęsknią za pokojem, którego jest coraz mniej na świecie. Oto dlaczego ludzie są oddaleni od Boga, dusze są chore i zmierzają w kierunku duchowej śmierci. Ja jestem z wami, drogie dzieci, aby was prowadzić drogą zbawienia, do jakiego Bóg was wzywa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dane 25 grudnia 2019 Jakovowi Colo:

Drogie dzieci, dzisiaj, w tym dniu łaski, w szczególny sposób wzywam was, abyście otworzyli swoje serca i prosili Jezusa o wzmocnienie waszej wiary. Dzieci, to poprzez modlitwę sercem, przez wiarę i przez uczynki, poznaje się, co to znaczy żyć prawdziwie chrześcijańskim życiem. Dzieci, bardzo często wasze życie i wasze serce wypełnia ciemność, ból i krzyże. Niech wasza wiara się nie chwieje, nie pytajcie dlaczego, myśląc, że jesteście sami i opuszczeni. Otwórzcie raczej swoje serca, módlcie się i wierzcie mocno, a wtedy wasze serce poczuje bliskość Boga i to, że Bóg nigdy was nie opuszcza i że On jest z wami w każdej chwili. Poprzez modlitwę i wiarę, Bóg odpowie na każde wasze pytanie i zamieni każdy wasz ból, ciemność i krzyż w światło. Dziękuję.

Orędzie dane Mirjanie w Medziugorju, 2 grudnia 2019:

Drogie dzieci! Kiedy widzę was, kochających mojego Syna, moje serce przepełnione jest radością. Błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem. Matczynym błogosławieństwem błogosławię także waszych pasterzy, tych, którzy przemawiają słowami mojego Syna, błogosławią Jego rękami i kochają Go tak bardzo, że są gotowi z radością na każde poświęcenie dla Niego. Podążajcie za Tym, który był pierwszym Pasterzem, pierwszym Misjonarzem. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, żyć i pracować dla innych, dla wszystkich, których kochacie przez wzgląd na mojego Syna, to radość i pociecha w tym ziemskim życiu. Jeśli przez modlitwę, miłość i ofiarę królestwo Boże będzie w waszych sercach, to wasze życie będzie radosne i pogodne.
Wśród tych, którzy kochają mojego Syna i kochają się nawzajem przez wzgląd na Niego, słowa nie są konieczne. Jedno spojrzenie wystarczy, aby usłyszeć niewypowiedziane słowa i nieujawnione uczucia. Tam, gdzie panuje miłość, czas już się nie liczy. Jesteśmy z wami. Mój Syn zna was i kocha. To miłość przyprowadza was do mnie i to miłość sprawia, że ja będę przychodzić do was i mówić wam o dziełach zbawienia. Pragnęłabym, aby wszystkie moje dzieci miały wiarę i odczuwały moją macierzyńską Miłość, która prowadzi je do Jezusa. Dlatego, wy, moje dzieci, dokądkolwiek idziecie, promieniujcie miłością i wiarą jako apostołowie miłości. Dziękuję.

Ostatnio dodane artykuły: