Nowości

Najnowsze orędzia z Medziugorja

 

Orędzie z 25 września 2023:

Drogie dzieci! Zachęcam was do wzmożonej modlitwy. Modernizm chce zawładnąć waszymi myślami i odebrać wam radość modlitwy i spotkania z Jezusem. Dlatego też, moje drogie dzieci, odnówcie modlitwę w waszych rodzinach, aby moje matczyne serce rozradowało się jak w pierwszych dniach, kiedy was wybrałam i kiedy słychać było modlitwy we dnie i w nocy, niebo nie milkło, lecz obficie darzyło to miejsce miłosierdziem, pokojem i błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie z 25 sierpnia 2023:

Drogie dzieci! W tym czasie łaski zachęcam was do modlitwy sercem. Niech wasze serca, drogie dzieci, wzniosą się w modlitwie ku niebu, aby wasze serca mogły napełnić się miłością Boga, który was uzdrawia i kocha miłością niezmierzoną. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić drogą nawrócenia serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!
 
Orędzie z 25 lipca 2023:

Drogie dzieci! W tym czasie łaski, w którym Najwyższy posyła mnie, abym okazała wam miłość i prowadziła was po drodze nawrócenia, wy módlcie się i składajcie ofiary za wszystkich, którzy są oddaleni od Boga i nie poznali Jego miłości. Bądźcie, drogie dzieci, świadkami miłości i pokoju dla wszystkich serc, którym brakuje pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie z 25 czerwca 2023: Drogie dzieci! Najwyższy pozwala mi, abym była pośród was, orędowała za wami, była waszą Matką i waszym schronieniem. Wzywam was, dzieci do powrotu do Boga i do modlitwy, a Bóg wam obficie pobłogosławi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie z 25 maja 2023: 
Drogie dzieci! Zapraszam was do pójścia na łono natury i do modlitwy, aby Najwyższy przemówił do waszego serca i abyście poczuli moc Ducha Świętego i byli świadkami miłości, jaką Bóg ma dla każdego stworzenia. Jestem z wami i oręduję za wami.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

Orędzie z 25 kwietnia 2023: Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, abyście zanieśli pokój i radość zmartwychwstałego Jezusa tym wszystkim, którzy się nie modlą, aby przez przykład waszego życia miłość Jezusa przemieniła ich i uformowała w nich nowe życie przez nawrócenie i świętość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie z 25 marca 2023: Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy.

Orędzie z 25 lutego 2023: Drogie dzieci! Nawracajcie się i przywdziejcie szaty pokuty oraz osobistej głębokiej modlitwy i pokornie proście Najwyższego o pokój. W tym czasie łaski szatan chce was zwieść, a wy, dzieci, spójrzcie na mojego Syna i idźcie za Nim na Kalwarię drogą wyrzeczenia i postu. Ja jestem z wami, ponieważ Najwyższy pozwala mi okazywać wam miłość, aby rozradować wasze serca i sprawić, że wzrośnie wiara we wszystkich, którzy umiłują Boga ponad wszystko. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie z 25 stycznia 2023: Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o pokój, ponieważ szatan pragnie wojny i nienawiści w sercach ludzi i w narodach. Módlcie się i podejmujcie ofiarę przez post i pokutę, aby Bóg obdarzył was pokojem. Przyszłość jest zagrożona, bo współczesny człowiek nie chce Boga, dlatego ludzkość zmierza ku zagładzie. Wy, dzieci, jesteście moją nadzieją. Módlcie się ze mną, aby wypełniło się to, co zapoczątkowałam w Fatimie i w innych miejscach. Módlcie się i bądźcie świadkami pokoju w swoim otoczeniu i bądźcie ludźmi pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie otrzymane przez Jakova Colo 25 grudnia 2022

Drogie dzieci! Dziś, kiedy światło narodzenia Jezusa oświeca w sposób szczególny cały świat, Ja z Jezusem na ręku, modlę się, aby każde serce stało się betlejemską stajenką, w której narodzi się mój Syn i aby wasze życie rozpromieniło światło Jego narodzenia. Dzieci, żyjecie w niepokoju i lęku. Dlatego dziś, w ten dzień miłosierdzia, proście Jezusa, aby umocnił waszą wiarę i stał się Panem waszego życia, ponieważ, dzieci moje, tylko z Jezusem pokonacie zamęt w waszym życiu. Módlcie się o pokój i żyjcie w pokoju, wtedy nie będzie w was lęku, bo Jezus uśmierza wszelki lęk. Jestem waszą matką, która nieustannie czuwa nad wami i błogosławi was macierzyńskim błogosławieństwem.

 

Nasz kanał YouTube – nowe filmy!

Ostatnio dodane artykuły: