Biskupi z Ugandy o Medziugorju

J. E. Joseph Mugeny Sabiti z Ugandy

„Nic nie przedstawia tu dla mnie problemu. To co się dzieje w Medziugorju jest prawdziwe i bardzo mocne. Widać tutaj pielgrzymów z całego świata. Żyjemy w szczególnej epoce, a poprzez to miejsce Bóg daje nam niezwykłe łaski. Osoby mające trudności w wierze powinny przybyć do tego miejsca, do Medziugorja. Medziugorje jest szansą, przywilejem, niezwykłym darem, jaki Bóg nam ofiarowuje poprzez Błogosławioną Dziewicę Maryję, aby nam udzielić pomocy. Świat jest w sytuacji szczególnie trudnej i dobrze jest mieć takie miejsca jak Medziugorje. Wojny, rozwody, narkotyki i inne uzależnienia są złem. Potrzebujemy więc takiego miejsca, w którym możemy się nauczyć prawdziwej miłości, prawdziwego pokoju i prawdziwej wiary. To dlatego to, co się tutaj dzieje, w żaden sposób nie wywołuje zamętu. Tu doświadcza się silniej wiary niż gdzie indziej. Ludzi przebywających tu zamieszkuje duch modlitwy. Myślę, że zwierzchnicy Kościoła powinni tu przybyć i doświadczyć tego miejsca. Może ono bowiem pomóc całemu światu lepiej żyć i prowadzić innych do dobra i do Boga.”

J. E. Christopher Kakooza z Ugandy

„Błogosławiona Dziewica Maryja ukazuje się w licznych miejscach. Jej wezwania do miłości, modlitwy, nawrócenia są ważne. Wezwania Gospy do świętości naszego życia, do nawrócenia, do życia z Bogiem są wezwaniami, których realizacja może nam wyjednać życie wieczne. Myślę, że wszyscy ludzie powinni przyjąć do siebie apel o nawrócenie i modlitwę, aby powrócić do Boga. To tak otwiera się drogi do wieczności.”

Z biuletynu parafialnego – październik 1999