Bp Emilio Bataclan o Medziugorju

J. E. Emilio Bataclan, biskup z Filipin

Przybył do Medziugorja w połowie października 1999. Przed odjazdem powiedział:
„Wierzę, że Matka Najświętsza się tutaj objawia. Ona jest Matką i troszczy się o nas. Wierzę, że jest zawsze ze Swoimi dziećmi, zwłaszcza wtedy, gdy je czeka cierpienie, gdy mają tak wiele problemów. Wiara w to, że Gospa jest tutaj nie nastręcza mi żadnych trudności, gdyż sensus fidelium (wyczucie ludu) zaraz mówi mi że Maryja tu jest. Moje 25 lat doświadczeń jako kapłana, proboszcza i biskupa pomagają mi także w uznaniu znaków obecności Maryi, która zajmuje się Swoimi dziećmi. Wszystkim chciałbym powiedzieć: „Maryja jest Matką kochającą i musi naprawdę przychodzić na ten świat. Przychodzi i mówi nam, co powinniśmy robić, gdyż zajmuje się nami. Mam nadzieję, że świat otworzy swe serce i duszę przed tą dobrą Matką. Módlmy się o łaskę, żeby wszystkie serca otwarły się. Módlmy się jedni za drugich. Niech Bóg was wszystkich błogosławi!”