Przesłanie Kardynała

Medziugorje

PRZESŁANIE KARD. SCHONBORNA NA FESTIWAL MŁODYCH – 2014

Od 31 lipca do 6 sierpnia 2014 odbywał się w Medziugorju 25 Międzynarodowy Festiwal Młodych, któremu przyświecało hasło:

OTO MATKA TWOJA

Arcybiskup Wiednia, kard. Christoph Schönborn, skierował do młodych, przybyłych z ponad 60 krajów z całego świata, następujące przesłanie:

Z ogromną radością witam wszystkich młodych, którzy gromadzicie się w Medziugorju na spotkaniu modlitewnym. Prośmy wszyscy Matkę Bożą, aby w szczególny sposób wspierała ojca świętego Franciszka, który zaprasza nas do odnowienia naszej radości życia Ewangelią. Niech Bóg umacnia go swoimi łaskami, aby zapalał nas entuzjazmem do bardziej radykalnego wcielania w życie wartości ewangelicznych oraz do dawania świadectwa, do ewangelizacji.
Prośmy również nieustannie Królową Pokoju o dar pokoju i pojednania w Ziemi Świętej, na Bliskim Wschodzie oraz na Ukrainie.
Ja proszę Matkę Bożą o błogosławieństwo i opiekę dla każdego z was. Niech Ona pomaga wam jeszcze mocniej ufać Jezusowi, w każdej chwili życia. I proszę was o modlitwę za mnie. Sercem jestem z wami w czasie tych błogosławionych dni. Podziękujcie także w moim imieniu Maryi za wszystkie łaski, którymi nas wszystkich obdarza.

Wasz kardynał
Christoph Schönborn