Mianowanie abp Hosera wizytatorem apostolskim

Ojciec Święty Franciszek mianował abpa Henryka Hosera wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medziugorju

Treść watykańskiego komunikatu

31 maja 2018 Ojciec Święty mianował J. E. abp Henryka Hosera, SAC, emerytowanego biskupa diecezji Warszawa-Praga, wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medziugorje, na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis (do dyspozycji Stolicy Apostolskiej).
Chodzi o zadanie wyłącznie duszpasterskie, będące kontynuacją misji Wysłannika Specjalnego Stolicy Apostolskiej dla parafii Medziugorje, powierzonej abp Hoserowi 11 lutego 2017, którą zakończył w minionych miesiącach.
Misja wizytatora apostolskiego ma na celu zapewnienie stałego towarzyszenia wspólnocie parafialnej Medziugorje oraz wiernym udającym się tam z pielgrzymką, których potrzeby wymagają szczególnej uwagi.
* * *
Abp Henryk Hoser to lekarz, misjonarz, pallotyn, były sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Stolicy Apostolskiej. Od czerwca 2008 do przejścia na emeryturę w grudniu 2017 pełnił posługę biskupa diecezji warszawsko-praskiej. W Konferencji Episkopatu Polski był m. in. przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Rodziny KEP i Rady Stałej. 11 lutego 2017 został mianowany Specjalnym Wysłannikiem Ojca Świętego Franciszka do Medziugorje. Zakończona kilka miesięcy temu misja miała na celu dokładniejsze poznanie potrzeb wiernych, którzy tam pielgrzymują. Obecnie abp Hoser podjął posługę specjalnego wizytatora apostolskiego w Medziugorje.
Urodził się 27 listopada 1942 w Warszawie. W 1944 jego rodzina przeniosła się do Pruszkowa, gdzie Henryk ukończył szkołę podstawową. Następnie uczęszczał do Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Podjął studia na Akademii Medycznej, uzyskując – w 1966 – dyplom z medycyny. Po ukończeniu studiów otrzymał stanowisko asystenta na Akademii Medycznej.
W 1968 wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), składając 8 września 1970 pierwszą profesję zakonną. W Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, jako alumn, był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W latach 1969-74 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. 16 czerwca 1974, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Władysława Miziołka.
Jako pallotyn pełnił przez kilka lat funkcję delegata prowincjała Polskiej Prowincji Księży Pallotynów, a następnie przez 10 lat funkcję przełożonego Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jak również Przełożonego Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Konsekrowanego w Rwandze (COSUMA).
​ Podczas ludobójstwa w Rwandzie ​przebywał poza krajem, m. in. z tego powodu, że w 1994 został powołany jako ekspert w zakresie rodziny i rozwoju na Specjalny Synod Biskupów dla Afryki.
Po wojnie domowej w 1994 w Rwandzie, na czas nieobecności nuncjusza apostolskiego, Stolica Apostolska mianowała go wizytatorem apostolskim na Rwandę. Posiadając prawa przysługujące nuncjuszowi abp Hoser wizytował diecezje, mianował administratorów apostolskich na diecezje wakujące, pomagał biskupom i kapłanom organizować na nowo pracę duszpasterską.
Był także ekspertem w grupie badającej objawienia w Kibeho (Rwanda), które zakończyły się uznaniem ich prawdziwości przez Kościół.