Orędzia dla parafii i dla świata

Orędzia zwłaszcza comiesięczne przekazywane przez Mariję Pavlović-Lunetti są najbardziej rozpowszechnioną formą utrzymywania kontaktu z Medziugorjem i słuchania wskazówek Matki Bożej, która pragnie kierować życiem Swoich dzieci, prowadząc je do świętości.

Marija Pavlović-Lunetti