Orędzia – 2001

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2001 

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2001
Drogie dzieci! Dziś zachęcam was do odnowienia modlitwy i postu z jeszcze większym entuzjazmem, aż modlitwa stanie się dla was radością. Drogie dzieci, kto się modli, ten się nie boi przyszłości, a kto pości, nie boi się zła. Powtarzam wam jeszcze raz: jedynie modlitwą i postem można powstrzymać wojny, wojny wywołane waszym niedowiarstwem i obawą przed przyszłością.
Drogie dzieci, jestem z wami i pouczam was: Bóg jest waszym pokojem i waszą nadzieją. To dlatego zbliżcie się do Boga i postawcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2001
Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż pojmiecie miłość Boga wobec każdego z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dane Mirianie Soldo 18 marca 2001
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do miłości i miłosierdzia. Dawajcie innym miłość tak, jak wasz Ojciec daje miłość wam. Bądźcie miłosierni – sercem. Wypełniajcie dobre czyny. Nie pozwalajcie, aby na was czekały długo. Każdy uczynek miłosierdzia wychodzący z waszego serca zbliża was do mojego Syna.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2001
Drogie dzieci! Dziś znowu zachęcam was do otwarcia się na modlitwę. Drogie dzieci, żyjecie w czasie, w którym Bóg daje wam wielkie łaski, lecz nie potraficie z tego korzystać. Troszczycie się o całą resztę, lecz na końcu – o duszę i życie duchowe. Obudźcie się z ciężkiego snu waszej duszy i powiedzcie „tak” Bogu ze wszystkich waszych sił. Zdecydujcie się na nawrócenie i na świętość. Ja jestem z wami, drogie dzieci i zapraszam was do doskonałości duszy i wszystkiego, co czynicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2001
Drogie dzieci, dziś znowu zapraszam was do modlitwy. Drogie dzieci, modlitwa czyni cuda. Kiedy jesteście zmęczeni i chorzy i kiedy nie znacie sensu waszego życia, weźcie różaniec i módlcie się, módlcie się, aż modlitwa stanie się dla was radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem. Ja jestem z wami, wstawiam się za wami i modlę się z wami, drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2001
Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, pracujecie wiele, ale bez błogosławieństwa Boga. Błogosławcie i szukajcie mądrości Ducha Świętego, aby was prowadził w tym czasie, abyście rozumieli łaskę tego czasu i żyli nią. Nawróćcie się, drogie dzieci, i uklęknijcie w ciszy waszych serc. Postawcie Boga w centrum waszego bytu, abyście w ten sposób mogli świadczyć z radością o pięknie, jakiego Bóg bez przerwy udziela waszemu życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej w z 25 czerwca 2001
Drogie dzieci! Jestem z wami i błogosławię was wszystkich Moim matczynym błogosławieństwem. Szczególnie dziś, kiedy Bóg daje wam obfite łaski, módlcie się i szukajcie Boga przeze Mnie. Bóg udziela wam wielkich łask, dlatego, drogie dzieci, korzystajcie z tego czasu łaski i zbliżcie się do Mojego Serca, abym was mogła doprowadzić do Mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej w z 25 czerwca 2001 dane Ivance
Ivanka ujrzała Matkę Bożą, kiedy przebywała ze swoją rodziną. Powiedziała, że była Ona radosna i mówiła jej o przyszłości Kościoła. Dała jej następujące orędzie:
«Drogie aniołki, dziękuję za wasze modlitwy, gdyż dzięki nim realizuje się Mój plan. Dlatego, aniołki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Mój plan się urzeczywistnił. Przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo!»

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2001
Drogie dzieci ! W tym czasie łaski wzywam was do zbliżenia się jeszcze bardziej do Boga poprzez osobistą modlitwę. Korzystajcie z tego czasu odpoczynku i dajcie waszym duszom i waszym oczom odpoczynek w Bogu. Znajdujcie pokój w naturze, a odkryjecie Boga Stwórcę, któremu będziecie mogli składać dziękczynienie za wszystko, co stworzył, a wtedy znajdziecie radość w waszym sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2001
Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich do tego, abyście się zdecydowali na świętość. Drogie dzieci, niechaj świętość będzie zawsze na pierwszym miejscu w waszych myślach i w każdej sytuacji, w waszej pracy i w waszych słowach. W ten sposób również zrealizujecie ją w życiu i powoli, krok po kroku, modlitwa i decyzja o świętości zagości w waszych rodzinach. Bądźcie wymagający dla samych siebie i nie przywiązujcie się do rzeczy materialnych, ale do Boga. I nie zapominajcie, drogie dzieci, że wasze życie przemija jak kwiat. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2001
Drogie dzieci ! Dziś znowu wzywam was do modlitwy, szczególnie dziś, gdy szatan pragnie wojny i nienawiści. Na nowo zachęcam was, drogie dzieci, módlcie się i pośćcie, aby Bóg dał wam pokój! Dawajcie świadectwo o pokoju każdemu sercu i bądźcie nosicielami pokoju w tym świecie pozbawionym pokoju. Ja jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdego z was. A wy się nie lękajcie, gdyż kto się modli nie boi się zła i nie ma nienawiści w swoim sercu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2001
Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy całym waszym sercem i do wzajemnej miłości. Drogie dzieci, zostaliście wybrani, aby być świadkami pokoju i radości. Jeśli nie ma pokoju, módlcie się, a otrzymacie go. Dzięki wam i waszej modlitwie, drogie dzieci, pokój zacznie się rozlewać na świat. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa dokonuje cudów w sercach ludzi i na świecie. Ja jestem z wami i dziękuję Bogu za każdego z was, kto przyjął modlitwę i żyje nią poważnie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2001
Drogie dzieci, w tym czasie łaski znowu wzywam was do modlitwy. Małe dzieci, módlcie się i przygotowujcie wasze serca na przyjście Króla Pokoju, aby On przez Swe błogosławieństwo dał pokój całemu światu. Niepokój zaczął królować w sercach i nienawiść króluje na świecie. Dlatego wy, którzy żyjecie moimi orędziami, bądźcie światłem i rękoma wyciągniętymi ku temu niewierzącemu światu, aby wszyscy doszli do poznania Boga miłości. Nie zapominajcie, drogie dzieci, Ja jestem z wami i błogosławię was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Doroczne objawienie się Matki Bożej Jakowowi 25 grudnia 2001
Objawienie rozpoczęło się o 15.30 i trwało 5 minut. Gospa powiedziała: „Drogie dzieci, dziś, kiedy Jezus rodzi się na nowo dla was pragnę was zaprosić w szczególny sposób do nawrócenia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie waszego serca, aby Jezus narodził się w was wszystkich, mieszkał w was i królował nad całą waszą istotą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2001
Drogie dzieci! Dziś zapraszam was i zachęcam do modlitwy o pokój. Zachęcam was szczególnie dzisiaj, kiedy przynoszę wam nowonarodzonego Jezusa w Moich ramionach, abyście zjednoczyli się z Nim przez modlitwę i abyście się stali znakiem dla tego niespokojnego świata. Drogie dzieci, zachęcajcie się wzajemnie do modlitwy i do miłości. Niechaj wasza wiara stanie się dla innych zachętą do tego, aby wierzyć i bardziej kochać. Wszystkich was błogosławię i zapraszam was do zbliżenia się do Mojego serca i do serca małego Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.