Orędzia – 2003

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ – 2003

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2003
Drogie dzieci, przez to orędzie na nowo wzywam was do modlitwy o pokój. Szczególnie teraz, kiedy pokój jest w kryzysie wy bądźcie tymi, którzy modlą się i dają świadectwo o pokoju. Bądźcie, drogie dzieci, pokojem w tym świecie pozbawionym pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2003
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do modlitwy i do postu w intencji pokoju. Jak już to mówiłam, tak wam powtarzam, drogie dzieci, przez samą modlitwę i post można zatrzymać nawet wojny. Pokój jest drogocennym darem Boga. Szukajcie go, módlcie się, a otrzymacie go. Mówcie o pokoju i noście pokój w waszych sercach. Troszczcie się o niego jak o kwiat, który potrzebuje wody, opieki i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym. Ja jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie otrzymane przez Mirjanę 18 marca 2003
Wiele osób zgromadziło się, jak co roku, we Wspólnocie „Wieczernik”. Objawienie rozpoczęło się o 8.55 i trwało do 9.02. Matka Boża powiedziała:
«Drogie dzieci, szczególnie w tym świętym czasie pokuty i modlitwy wzywam was do dokonania wyboru. Bóg dał wam wolną wolę, abyście wybierali życie lub śmierć. Słuchajcie moich orędzi sercem, aby rozpoznać, co powinniście robić i jak znaleźć drogę ku życiu. Moje dzieci, bez Boga nic nie zdołacie uczynić, nie zapominajcie o tym ani na chwilę. Czymże bowiem jesteście i czym będziecie na ziemi, kiedy ponownie do niej traficie. Nie wprowadzajcie Boga w gniew, lecz idźcie za Mną ku życiu.
Dziękuję, że tu jesteście.»

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2003
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do modlitwy o pokój. Módlcie się sercem, drogie dzieci, i nie traćcie nadziei, gdyż Bóg kocha swe stworzenia. On pragnie was ocalić, każdego po kolei, poprzez Moje przyjścia tutaj. Zapraszam was do wejścia na drogę świętości. Módlcie się, a przez modlitwę otwierajcie się na wolę Bożą. W ten sposób przez wszystko, co czynicie, realizujecie plan Boży w was i wokół was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2003
Drogie dzieci, znowu dziś was zachęcam do otwarcia się na modlitwę. W czasie tego Wielkiego Postu zrozumieliście, jak jesteście mali i jak mała jest wasza wiara. Drogie dzieci zdecydujcie się jeszcze dziś na Boga, aby On – w was i poprzez was – zmieniał serca ludzi i także wasze serca. Bądźcie radosnymi nosicielami Jezusa zmartwychwstałego w tym świecie pozbawionym pokoju, który gorąco pragnie Boga i wszystkiego, czym jest Bóg. Ja jestem z wami, małe dzieci, i kocham was szczególną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2003
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do modlitwy. Odnówcie waszą osobistą modlitwę i w sposób szczególny proście Ducha Świętego, aby wam pomógł modlić się sercem. Oręduję za wami wszystkimi, małe dzieci, i wszystkich was zapraszam do nawrócenia. Jeśli wy się nawrócicie, wszyscy wokół was także zostaną odnowieni i modlitwa będzie dla nich radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2003
Drogie dzieci, znowu dziś z wielką radością wzywam was do życia Moimi orędziami. Jestem z wami i dziękuję wam, gdyż wy wprowadziliście w czyn to, o czym mówię. Zachęcam was do tego, byście jeszcze bardziej ożywiali Moje orędzia, z nowym entuzjazmem i z radością. Niechaj modlitwa stanie się waszą codziennością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Objawienie Matki Bożej Iwance, 25 czerwca 2003
Jak co roku Iwanka Iwanković-Elez miała objawienie 25 czerwca – objawienie doroczne, obiecane jej 7 maja 1985 roku, kiedy po otrzymaniu 10 tajemnicy Iwanka przestała widzieć Maryję każdego dnia, jak dotąd. Objawienie trwało 10 minut, miało miejsce w domu, w obecności męża i trójki dzieci. Matka Boża powiedziała:
Drogie dzieci, nie lękajcie się. Ja jestem zawsze z wami. Otwórzcie wasze serca, aby weszła do nich miłość i pokój. Módlcie się o pokój, o pokój, o pokój!”
Matka Boża była radosna i mówiła Iwance o swoim życiu.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2003
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do modlitwy. Drogie dzieci, módlcie się tak, aż modlitwa stanie się waszą radością. To jedynie w ten sposób każdy z was odkryje pokój w swoim sercu, a wasza dusza będzie zadowolona. Doświadczycie potrzeby dawania świadectwa innym o miłości, jaką odczuwacie w swoim sercu i w waszym życiu. Ja jestem z wami i oręduję u Boga za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2003
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do dziękowania Bogu w waszych sercach za wszystkie łaski, jakich On wam udziela, także poprzez znaki i barwy natury. Bóg pragnie zbliżyć was do Siebie i pobudza was do oddawania Mu chwały i uwielbienia. Oto dlaczego wzywam was na nowo, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i nie zapominajcie, że Ja jestem z wami. Oręduję u Boga za każdym z was, aż wasza radość będzie pełna w Nim. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2003
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do zbliżenia się do Mojego Serca. To tylko w ten sposób zrozumiecie dar Mojej obecności tutaj, pośród was. Pragnę, drogie dzieci, prowadzić was do Serca Mojego Syna Jezusa. Lecz wy opieracie się i nie chcecie otworzyć waszych serc na modlitwę. Na nowo wzywam was, dzieci, nie bądźcie głuche, lecz pojmijcie Moje wezwanie, które jest ocaleniem dla was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2003
Drogie dzieci, na nowo wzywam was do poświęcenia się Mojemu Sercu i Sercu Mojego Syna Jezusa. Pragnę, małe dzieci, zabrać was wszystkich na drogę nawrócenia i świętości. To tylko w ten sposób, za waszym pośrednictwem, będziemy mogli wprowadzić możliwie największą liczbę dusz na drogę zbawienia. Nie ociągajcie się, drogie dzieci, lecz powiedzcie z całego serca: «Pragnę pomóc Jezusowi i Maryi, aby jak największa liczba braci i sióstr poznała drogę świętości.» W ten sposób odczujecie zadowolenie z tego, że jesteście przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2003
Drogie dzieci, zapraszam was do tego, aby ten czas był dla was jeszcze większym wezwaniem do modlitwy. W tym czasie, drogie dzieci, módlcie się, aby Jezus narodził się we wszystkich sercach, szczególnie w tych, którzy Go nie znają. Bądźcie miłością, radością i pokojem w tym świecie pozbawionym pokoju. Ja jestem z wami i oręduję za każdym z was u Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2003
Drogie dzieci, dziś znowu błogosławię was z Moim Synem Jezusem w ramionach i przynoszę wam Go, Jego, który jest Królem Pokoju, aby wam udzielił Swego pokoju. Jestem z wami i kocham was wszystkich, drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2003 dane Jakowowi Colo podczas dorocznego objawienia.
Matka Boża ukazała mu się z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Objawienie trwało 8 minut, od godziny 15.15. Najświętsza Panna powiedziała:
„Drogie dzieci, dziś kiedy Jezus pragnie ofiarować wam swój pokój w szczególny sposób, Ja zachęcam was do modlitwy o pokój w waszych sercach. Dzieci, bez pokoju w waszych sercach, nie możecie odczuć miłości i radości z narodzenia Jezusa. Oto dlaczego, drogie dzieci, dziś w szczególny sposób otwórzcie wasze serca i zacznijcie się modlić. Jedynie poprzez modlitwę i całkowite zawierzenie wasze serce zostanie napełnione miłością i pokojem Jezusa. Udzielam wam mojego matczynego błogosławieństwa.”