Orędzia – 2006

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA – 2006

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2006
Drogie dzieci, dziś znowu zapraszam was do tego, byście byli nosicielami Ewangelii w waszych rodzinach. Nie zapominajcie, drogie dzieci, o czytaniu Pisma Świętego. Połóżcie je na widocznym miejscu i dawajcie świadectwo waszym życiem, że wierzycie i że żyjecie Słowem Bożym. Ja jestem blisko was poprzez moją miłość i oręduję za każdym z was przed moim Synem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2006
Drogie dzieci, w tym czasie łaski Wielkiego Postu zapraszam was do otwarcia waszych serc na dary, jakich Bóg pragnie wam udzielić. Nie bądźcie zamknięci, lecz przez modlitwę i wyrzeczenie, powiedzcie „tak” Bogu, a On obdaruje was hojnie. Tak samo jak na wiosnę ziemia się otwiera na ziarno i przynosi owoc stokrotny, tak samo wasz Ojciec Niebieski udzieli wam darów w obfitości. Ja jestem z wami i kocham was, drogie dzieci, miłością czułą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Doroczne ukazanie się Matki Bożej Mirjanie Dragicević-Soldo, 18 marca 2006
Widząca Mirjana Dragicević-Soldo miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 do 25 grudnia 1982. Podczas ostatniego objawienia, kiedy matka Boża powierzyła jej 10 tajemnicę, obiecała jej ukazywanie się odtąd jeden raz w roku, w dniu jej urodzin, 18 marca. Wielu pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie we Wspólnocie Cenacolo. Matka Boża ukazała się o godzinie 13:59 do 14:04. Przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! W tym czasie Postu zachęcam was do wewnętrznego wyrzeczenia. Drogą do tego jest miłość, post, modlitwa i dobre dzieła. Jedynie przez całkowite wewnętrzne wyrzeczenie rozpoznacie Bożą miłość i znaki czasu, w którym żyjecie. Będziecie świadkami tych znaków i zaczniecie o nich mówić. Pragnę was do tego doprowadzić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2006
Odwagi, drogie dzieci! Postanowiłam prowadzić was po drodze świętości. Odrzućcie grzech i wejdźcie na drogę zbawienia, drogę, jaką wybrał mój Syn. Poprzez każdą z waszych udręk i każde z waszych cierpień Bóg znajdzie dla was drogę radości. Dlatego, módlcie się, drogie dzieci! Jesteśmy blisko was dzięki naszej miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2006
Drogie dzieci, dziś znowu zapraszam was, abyście bardziej zaufali mnie i mojemu Synowi. On odniósł zwycięstwo poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie i On was wzywa, abyście za moim pośrednictwem mieli udział w Jego radości. Wy nie widzicie Boga, drogie dzieci, ale kiedy się będziecie modlić, odczujecie Jego bliskość. Ja jestem z wami i, przed Bogiem, oręduję za każdym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2006
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do życia orędziami, jakie wam daję. Zdecydujcie się na świętość, drogie dzieci i myślcie o raju. Jedynie w ten sposób będziecie mieć w waszych sercach pokój, którego nikt nie będzie mógł zniszczyć. Pokój to dar, którego Bóg udziela na modlitwie. Drogie dzieci, szukajcie i pracujcie ze wszystkich waszych sił, aby pokój zwyciężył w waszych sercach i w świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie dane Ivance 25 czerwca 2006
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się…

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2006 (25 rocznica Orędzi)
Drogie dzieci, z wielką radością w sercu dziękuję wam za wszystkie modlitwy, jakie w tych dniach ofiarowaliście w moich intencjach. Wiedzcie, drogie dzieci, że nie będziecie tego żałować ani wy, ani wasze dzieci. Bóg was wynagrodzi wielkimi łaskami i zasłużycie na życie wieczne.
Jestem blisko was i dziękuję wszystkim tym, którzy w ciągu tych lat przyjęli moje orędzia, wprowadzili je w życie i zdecydowali się na świętość i pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2006
Drogie dzieci, w tym czasie nie myślcie wyłącznie o wypoczynku waszego ciała, lecz szukajcie również czasu dla waszej duszy, drogie dzieci. Niech Duch Święty przemawia do was w ciszy, pozwólcie Mu was nawrócić i przemienić. Ja jestem z wami i przed Bogiem oręduję za każdym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2006
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do tego, abyście się modlili, modlili, modlili. Jedynie na modlitwie zbliżycie się do Mnie i do mojego Syna i zobaczycie, jak krótkie jest to życie. W waszym sercu zrodzi się pragnienie Nieba. Radość zacznie królować w waszym sercu i modlitwa wytryśnie z niego jak ze źródła. W waszych słowach będzie jedynie dziękczynienie dla Boga, gdyż On was stworzył i pragnienie świętości stanie się dla was rzeczywistością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2006
Drogie dzieci, dziś znowu jestem z wami i zachęcam was wszystkich do całkowitego nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga, drogie dzieci, a znajdziecie w Bogu pokój, jakiego szuka wasze serce. Naśladujcie życie świętych i niech oni będą dla was przykładem. A ja będę wam dodawać otuchy tak długo, jak długo Wszechmogący pozwoli mi być z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2006
Drogie dzieci, dziś Pan pozwolił mi powiedzieć wam na nowo, że żyjecie w czasie łaski. Nie jesteście świadomi, drogie dzieci, że Bóg daje wam wielką szansę nawrócenia się i życia w pokoju i w miłości. Jesteście tak zaślepieni i przywiązani do rzeczy ziemskich i myślicie o życiu na tej ziemi. Bóg wysłał mnie, abym was poprowadziła ku życiu wiecznemu. Ja, drogie dzieci, nie jestem zmęczona, nawet gdy widzę, że wasze serca są ociężałe i utrudzone wszystkim, co jest łaską i darem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2006
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Drogie dzieci, kiedy się modlicie, jesteście blisko Boga i On udziela wam pragnienia wieczności. To jest czas, kiedy możecie mówić więcej o Bogu i robić więcej dla Boga. Oto dlaczego nie stawiajcie oporu, lecz pozwólcie Mu, drogie dzieci, prowadzić was, zmieniać i wejść w wasze życie. Nie zapominajcie, że jesteście wędrowcami w drodze ku wieczności. Właśnie dlatego, drogie dzieci, pozwalajcie Bogu prowadzić was, jak pasterz swe stado. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2006
Drogie dzieci, dziś znowu przynoszę wam nowonarodzonego Jezusa w moich ramionach. On jest Królem Nieba i Ziemi, On jest waszym pokojem. Drogie dzieci, nikt nie może dać wam pokoju tak jak On, który jest Królem pokoju. Oto dlaczego adorujcie Go w waszych sercach, wybierzcie Go, a będziecie mieć radość w Nim. On pobłogosławi was swoim błogosławieństwem pokoju. Dziękuję że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Doroczne ukazanie się Matki Bożej Jakowowi Colo 25 grudnia 2006
Maryja objawiła mu się trzymając w ramionach Dzieciątko Jezus. Objawienie rozpoczęło się o godzinie 15.23 i trwało 6 minut. Gospa przekazała mu następujące orędzie:
Drogie dzieci dziś jest wielki dzień radości i pokoju. Cieszcie się ze Mną. Drogie dzieci, w szczególny sposób wzywam was do świętości w waszych rodzinach. Pragnę drogie dzieci, aby każda z waszych rodzin stała się święta i aby radość Boża i pokój, który Bóg wam dziś zsyła w szczególny sposób, zaczęły królować i zapanowały w waszych rodzinach. Drogie dzieci, otwórzcie wasze serca w tym dniu łaski, zdecydujcie się na Boga i umieśćcie Go na pierwszym miejscu w waszej rodzinie. Ja jestem waszą Matką. Kocham was i udzielam każdemu z was mojego matczynego błogosławieństwa.