Orędzia – 2011

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2011

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2011
Drogie dzieci, dziś znowu jestem z wami i patrzę na was i błogosławię was i nie tracę nadziei, że ten świat się zmieni na dobre i że pokój zakróluje w sercach ludzi. Radość zapanuje na świecie, gdyż otwarliście się na moje wezwanie i na miłość Boga. Duch Święty przemienia wielu z tych, którzy powiedzieli: „tak”. Oto dlaczego pragnę wam powiedzieć: dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2011
Drogie dzieci! Przyroda się budzi i na drzewach widać pierwsze pączki, które wydadzą przepiękne kwiaty i owoce. Drogie dzieci, pragnę, abyście i wy pracowali nad waszym nawróceniem i byście dawali świadectwo własnym życiem, aby wasz przykład był dla innych znakiem i bodźcem do nawrócenia. Jestem z wami i proszę mojego Syna Jezusa o wasze nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2011
Drogie dzieci, w sposób szczególny pragnę dziś zachęcić was do nawrócenia. Niechaj od dziś nowe życie rozpocznie się w waszych sercach. Pragnę ujrzeć wasze „tak” i niechaj wasze życie stanie się radosnym przeżywaniem woli Boga w każdej chwili waszego życia. Dziś błogosławię was w sposób szczególny Moim matczynym błogosławieństwem pokoju, miłości, jedności z Moim Sercem i Sercem Mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2011
Drogie dzieci, tak jak natura daje najpiękniejsze kolory w roku, także Ja zachęcam was do dawania świadectwa waszym życiem i pomagania innym w zbliżaniu się do Mojego Niepokalanego Serca, aby płomień miłości do Najwyższego zakiełkował w ich sercu. Ja jestem z wami i proszę was bez ustanku, aby wasze życie stało się odbiciem raju tu na ziemi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2011
Drogie dzieci, dziś moja modlitwa jest za was wszystkich, którzy prosicie o łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mojego serca, lecz bez nadziei i bez modlitwy, w grzechu i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Porzućcie grzech i zdecydujcie się, drogie dzieci, na świętość! Jedynie w ten sposób mogę wam pomóc, wysłuchać waszych modlitw i orędować za wami u Najwyższego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2011
Drogie dzieci! Wraz ze mną dziękujcie Wszechmogącemu za moją obecność wśród was. Moje serce jest radosne, patrząc na miłość i radość w życiu moimi orędziami. Wielu z was odpowiedziało, ale czekam i szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary. Dzieci, jeszcze bardziej przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym mogła prowadzić was do wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2011
Drogie dzieci, niechaj dla was ten czas będzie czasem modlitwy i milczenia. Niech odpocznie wasze ciało i wasz duch, niechaj będą w miłości Boga. Pozwólcie, drogie dzieci, abym was prowadziła, otwórzcie wasze serca na Ducha Świętego, aby całe dobro, jakie jest w was, rozkwitło i przyniosło owoc stokrotny. Rozpoczynajcie i kończcie wasz dzień modlitwą serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2011
Drogie dzieci, dziś zachęcam was do modlitwy i postu w Moich intencjach, gdyż szatan pragnie zniszczyć Mój plan. Rozpoczęłam tu z tą parafią i zapraszam cały świat. Wielu Mi odpowiedziało, lecz jest także ogromna liczba tych, którzy nie chcą ani słuchać, ani przyjąć Mojego wezwania. Oto dlaczego wy, którzyście wypowiedzieli wasze „tak”, bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2011
Drogie dzieci! Wzywam was, aby ten czas był dla was wszystkich czasem dawania świadectwa. Wy, którzy żyjecie w miłości Boga i doświadczyliście Jego darów dajcie świadectwo o nich swoimi słowami i życiem, by były radością i zachętą dla innych do wiary. Jestem z wami i nieustannie oręduję przed Bogiem za wami wszystkimi, aby wasza wiara była zawsze żywa i radosna i przepełniona Bożą miłością.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2011
Drogie dzieci! Patrzę na was i nie widzę radości w waszych sercach. Dziś pragnę dać wam radość Zmartwychwstałego, by On was prowadził i objął Swą miłością i delikatnością. Kocham was i nieustannie modlę się o wasze nawrócenie przed moim Synem Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2011
Drogie dzieci, dziś pragnę dać wam nadzieję i radość. Wszystko, co jest wokół was, drogie dzieci, kieruje was ku rzeczom ziemskim, Ja jednak pragnę was prowadzić ku czasowi łaski, abyście w tym czasie zbliżyli się bardzo do mojego Syna, aby On mógł was poprowadzić ku Swojej miłości i ku życiu wiecznemu, którego pragnie każde serce. Wy, małe dzieci, módlcie się, aby ten czas był dla was czasem łaski dla waszej duszy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2011
Drogie dzieci! Również dziś przynoszę wam na ręku mojego Syna Jezusa, by On dał wam swój pokój. Dziatki, módlcie się i dawajcie świadectwo, by w każdym sercu zapanował pokój nie ludzki lecz Boży, którego nikt nie może zniszczyć. Jest to taki pokój w sercu, który Bóg daje tym, których miłuje. Przez chrzest wszyscy jesteście w szczególny sposób powołani i umiłowani, dlatego dawajcie świadectwo i módlcie się byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w tym świecie, który pragnie Boga i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.