Orędzia – 2014

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2014

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2014
Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż promieniowanie waszej modlitwy obejmie swoim wpływem tych, z którymi się spotykacie. Umieśćcie Pismo Święte w widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, aby słowa pokoju wniknęły do waszych serc. Modlę się z wami i za was, drogie dzieci, abyście z każdym dniem otwierali się coraz bardziej na wolę Bożą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2014
Drogie dzieci, widzicie, słyszycie, czujecie, że w sercach wielu ludzi nie ma Boga, gdyż daleko im do modlitwy i nie ma w nich pokoju. Wy, małe dzieci, módlcie się, żyjcie przykazaniami Boga. Wy bądźcie modlitwą, wy, którzy od początku odpowiedzieliście TAK na moje wezwanie. Dawajcie świadectwo o Bogu i o mojej obecności i nie zapominajcie, drogie dzieci, o tym, że Ja jestem z wami i kocham was. Każdego dnia przedstawiam was wszystkich mojemu Synowi Jezusowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2014
Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: zacznijcie walkę z grzechem tak jak w pierwszych dniach, idźcie do spowiedzi i zdecydujcie się na świętość. Miłość Boża zacznie spłynie na świat dzięki wam, pokój zacznie panować w waszych sercach i błogosławieństwo Boże wypełni was. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi u mojego Syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2014
Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: zacznijcie walkę z grzechem tak jak w pierwszych dniach, pójdźcie do spowiedzi i zdecydujcie się na świętość. Miłość Boża popłynie przez was w świat, pokój zapanuje w waszych sercach i błogosławieństwo Boże was wypełni. Jestem z wami i przed moim Synem Jezusem wstawiam się za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2014
Drogie dzieci, módlcie się i bądźcie świadomi, że bez Boga jesteście prochem. Zwróćcie więc wasze myśli i wasze serca do Boga i do życia wiecznego. Ufajcie jego miłości. W Bożym Duchu, drogie dzieci, wszyscy jesteście zaproszeni, aby być świadkami. Jesteście cenni i ja zapraszam was, drogie dzieci, do świętości, do życia wiecznego. Oto dlaczego powinniście być świadomi, że to życie przemija. Kocham was i zachęcam do nowego życia nawrócenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2014 (33 rocznica objawień)
Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym was prowadziła w modlitwie w kierunku drogi pokoju. Wasze serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, a w modlitwie odkryjecie mądrość życia. Wszystkich was błogosławię i oręduję za każdym z was przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2014
Drogie dzieci, nie jesteście świadomi, jakie łaski przeżywacie w tym czasie, kiedy Najwyższy daje wam znaki, abyście się otwarli i nawrócili. Powróćcie do Boga i do modlitwy i niech w waszych sercach, w waszych rodzinach i w waszych wspólnotach zacznie królować modlitwa, aby Duch Święty was prowadził i pobudzał do otwierania się z każdym dniem bardziej na wolę Boga i na Jego plan wobec każdego z was. Ja jestem z wami i wraz ze Świętymi i Aniołami oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2014
Drogie dzieci, módlcie się w Moich intencjach, gdyż szatan pragnie zniszczyć Moje plany w tym miejscu i skraść wam pokój. Oto dlaczego, moje dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Bóg mógł poprzez każdego z was działać. Niechaj wasze serca otworzą się na wolę Boga. Kocham was i błogosławię Moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2014
Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście i wy byli niczym gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym, by się radowali. Dzieci i wy bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Drogie dzieci, w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach dawajcie świadectwo wiary i modlitwy i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2014
Drogie dzieci! Módlcie się w tym czasie łaski i proście o orędownictwo wszystkich świętych, którzy są już w świetle. Niech będą dla was przykładem i codzienną motywacją na drodze waszego nawrócenia. Dzieci, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Dlatego pragnijcie wieczności i przygotujcie wasze serca poprzez modlitwę. Jestem z wami i oręduję za każdym z was u mojego Syna, szczególnie za tymi, którzy ofiarowali się mnie i mojemu Synowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2014
Drogie dzieci, dziś w sposób szczególny, zapraszam was do modlitwy. Módlcie się, drogie dzieci, abyście mogły zrozumieć, kim jesteście i dokąd powinnyście podążać. Bądźcie posłańcami Dobrej Nowiny i ludźmi nadziei. Bądźcie miłością dla wszystkich, którzy są miłości pozbawieni. Drogie dzieci, będziecie wszystkim i dokonacie wszystkiego, jedynie gdy będziecie się modlić i otwierać na wolę Boga, który pragnie was doprowadzić do życia wiecznego. Ja jestem z wami i oręduję za wami każdego dnia u Mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2014
Drogie dzieci, dziś znowu, w moich ramionach, przynoszę wam mojego Syna Jezusa i proszę Go o pokój dla was i pokój między wami. Módlcie się i adorujcie mojego Syna, aby w wasze serca wszedł jego pokój i jego radość. Modlę się za was, abyście byli zawsze otwarci na modlitwę.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.