Orędzia – 2017

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2017

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2017
Drogie dzieci, dziś zachęcam was do modlitwy o pokój. Pokój w sercach ludzi, pokój w rodzinach i pokój na świecie. Szatan jest silny, on chce was doprowadzićdo buntu przeciw Bogu, przyprowadzić was na nowo do wszystkiego, co jest ludzkie i zniszczyć w waszych sercach wszelkie uczucie wobec Boga i wobec spraw Bożych. Wy, drogie dzieci, módlcie się i walczcie z materializmem, modernizmem i egoizmem, jakie wam świat oferuje. Drogie dzieci, zdecydujcie się na świętość, a Ja, z moim Synem Jezusem, oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2017
Drogie dzieci, dziś wzywam was do życia głęboko waszą wiarą i do proszenia w modlitwie Najwyższego, aby ją umocnił, tak, by wichury i burze nie mogły jej złamać. Niechaj korzeniem waszej wiary będzie modlitwa i nadzieja na życie wieczne. Od dziś, drogie dzieci, pracujcie nad sobą w tym czasie łaski, kiedy Bóg daje wam łaskę, abyście poprzez wyrzeczenie i wezwanie do nawrócenia, stali się ludźmi wiary i nadziei czystej i wytrwałej.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2017
Drogie dzieci, w tym czasie łaski wzywam was wszystkich do otwarcia waszych serc na miłosierdzie Boga, abyście zaczęli nowe życie poprzez modlitwę, pokutę i zdecydowanie się na świętość. Ten czas wiosenny zachęca was do nowego życia, do odnowy – w waszych myślach i w waszych sercach. Oto dlaczego, drogie dzieci, ja jestem z wami, aby wam pomóc, abyście w sposób stanowczy powiedzieli TAK Bogu i Bożym przykazaniom. Nie jesteście sami, ja jestem z wami dzięki łasce, jakiej udziela mi Najwyższy dla was i dla waszych bliskich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2017
Drogie dzieci, kochajcie, módlcie się i świadczcie o mojej obecności wobec wszystkich, którzy są daleko. Przez wasze świadectwo i wasz przykład, będziecie mogli zbliżyć serca, które są oddalone od Boga i Jego łaski. Ja jestem z wami i oręduję za każdym z was, abyście z miłością i odwagą, świadczyli i dodawali otuchy tym wszystkim, którzy są daleko od mojego Niepokalanego Serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2017
Drogie dzieci, Najwyższy pozwolił mi zaprosić was na nowo do nawrócenia. Drogie dzieci, otwórzcie wasze serca na łaskę, do której jesteście wezwani. Bądźcie świadkami pokoju i miłości w tym niespokojnym świecie. Wasze życie tu na ziemi przemija. Módlcie się, abyście dzięki modlitwie mogli zatęsknić za Niebem i za rzeczami niebieskimi, a wasze serca ujrzą wszystko w inny sposób. Nie jesteście sami. Ja jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2017 (36 rocznica objawień)
Drogie dzieci, dziś pragnę wam podziękować za waszą wytrwałość i wzywam was do otwarcia się na głęboką modlitwę. Drogie dzieci, modlitwa jest sercem wiary i nadziei na życie wieczne. Oto dlaczego módlcie się sercem, aż wasze serce z wdzięcznością zaśpiewa Bogu Stwórcy, który dał wam życie. Ja jestem z wami, drogie dzieci, i przynoszę wam moje matczyne błogosławieństwo pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2017
Drogie dzieci! Bądźcie modlitwą i odbiciem miłości Bożej dla tych wszystkich, którzy są daleko od Boga i Bożych przykazań. Dzieci, bądźcie wierni i stanowczy w nawróceniu. Podejmijcie pracę nad sobą, aby świętość waszego życia była autentyczna. Niechaj modlitwa pobudza was do dobra, aby wasze życie na ziemi było przyjemniejsze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2017
Drogie dzieci, dziś zapraszam was do bycia ludźmi modlitwy. Módlcie się, aż modlitwa stanie się radością dla was i spotkaniem z Najwyższym. On przemieni wasze serca i staniecie się ludźmi pokoju i miłości. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że szatan jest silny i chce was oddalić od modlitwy. Nie zapominajcie, że modlitwa jest tajemnym kluczem do spotkania z Bogiem. To dlatego jestem z wami, aby was prowadzić. Nie porzucajcie modlitwy! Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2017
Drogie dzieci, zachęcam was do wspaniałomyślności w wyrzeczeniu, w poście i modlitwie w intencji wszystkich tych, którzy są doświadczani, a są waszymi braćmi i siostrami. W sposób szczególny proszę was o modlitwę za kapłanów i wszystkie osoby konsekrowane, aby kochali Jezusa jeszcze gorliwiej, aby Duch Święty napełnił ich serca radością, aby dawali świadectwo o Niebie i tajemnicach niebieskich. Wiele dusz jest pogrążonych w grzechu, ponieważ nie ma nikogo, kto by się poświęcał i modlił o ich nawrócenie. Ja jestem z wami i modlę się za was, aby wasze serca były napełnione radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2017
Drogie dzieci, w tym czasie łaski zachęcam was, abyście byli modlitwą. Wszyscy macie problemy, troski, cierpienia i niepokoje. Niechaj święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości. Bóg będzie blisko was, dzięki waszemu osobistemu nawróceniu i na tej drodze doznacie odnowienia. Wiara będzie podstawą waszej nadziei, a radość zagości w waszych sercach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2017
Drogie dzieci, w tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, małe dzieci. Jego, który przyszedł na tę ziemię, aby wam dać Swój pokój, nie czyniąc różnic: kimkolwiek jesteście i czymkolwiek jesteście. On, mój Syn, wasz brat, wzywa was do nawrócenia za moim pośrednictwem, gdyż bez Boga nie macie ani przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego wierzcie i módlcie się, żyjcie w łasce i w oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2017
Drogie dzieci, dziś przynoszę wam mojego Syna Jezusa, aby wam udzielił swojego pokoju i błogosławieństwa. Zachęcam was wszystkich, drogie dzieci, do życia i do świadczenia o łaskach i darach, jakie otrzymaliście. Nie lękajcie się! Módlcie się, aby Duch Święty udzielił wam mocy do bycia radosnymi świadkami i ludźmi pełnymi pokoju i nadziei. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.