Jean Azar: Świadectwo

Jean Azar

MEDZIUGORJE ZMIENIŁO MOJE ŻYCIE

Jean Azar pochodzi z Li­banu. Pierwszy raz przybył do Medziugorja w roku 2002. Przeżywał wówczas trudny czas w swoim życiu. Kilkakrotnie próbował ode­brać sobie życie. W Me­dziu­gorju otrzymał łaskę uzdrowienia.
„Przez Maryję Bóg dotknął mojego serca i od tego czasu idę z Nią przez życie. Wiele codziennych spraw poddałem rewizji i zmieniłem. Stałem się lepszym człowiekiem, odkąd staram się każdego dnia żyć słowami Matki Bożej. Tutaj zobaczyłem całe moje życie przed oczami, od dzieciństwa aż do tej pory, także fakt, że Bóg nieustannie był blisko mnie. W pierwszym roku życia straciłem ojca. Gdy miałem 3,5 roku, byłem świadkiem śmierci mojej nauczycielki, która zginęła tragicznie na skutek wybuchu bomby. Te wydarzenia naznaczyły dalsze lata mojego życia. Ale ostatnio przekonałem się, że Bóg zawsze czuwał nade mną. Jestem wdzięczny za wszelkie łaski, jakich doświadczyłem od Niego.
Dziękuję Bogu także za to, że mogę być w Medziugorju każdego roku. Nigdy nie zdo­łam wypowiedzieć całej mojej wdzięczności Matce Bożej za to, że każdego dnia prowadzi mnie bliżej swojego Syna.”
Pielgrzymkę poleciła Jeanowi jego siostra, która wie­le czytała na temat Me­dziu­gorja.
„Gdy zauważyła, że jes­tem w bardzo złym stanie, za­proponowała, żebym spró­bował wybrać się na pielgrzymkę do Medziugorja. Nie miałem ochoty ani siły. Wyraziłem jej moje niedowierzanie, że Matka Boża w ogóle istnieje, a więc po co mam się wybierać do Medziugorja.
Jednak po przeczytaniu książki otrzymanej od mo­jej siostry, byłem głęboko poruszony. Zdecydowałem, że pojadę do Medziugorja. Wcześniej napisałem list do Matki Bożej, w którym opisałem moje życie i postawiłem Jej wiele pytań. Podczas pierwszej pielgrzymki do Medziugorja Matka Boża odpowiedziała mi na wszystkie moje wątpliwości i pytania.”

Przekład z niem.: s. Alicja B.
Vox Domini 1/2013, str. 10