Dr Eiselsberg – Medziugorje w Wiedniu

MEDZIUGORJE W WIEDNIU

Dr Octavian Eiselsberg

W dniu wspomnienia Matki Bożej Bolesnej, duch Medziugorja unosił się w wypełnionej po brzegi katedrze św. Stefana w Wiedniu. Podobnie jak w 2009 roku przybyło tysiące ludzi z całej Austrii, a także zza granicy, by trwać na modlitwie w wigilię dnia modlitw o pokój na świecie. Spotkanie zostało poprzedzone dziewięciodniową nowenną, w której brało udział wiele wspólnot modlitewnych i zakonnych. Modlono się za pielgrzymów oraz wiernych, należących do archidiecezji. Mottem wieczoru były słowa: „To przesłanie jest właśnie dla ciebie!”
Starannym przygotowaniem spotkania zajęły się następujące grupy: Oaza Pokoju, Wspólnota Maryi Królowej Pokoju z Medziugorja oraz Rycerski Zakon Kawalerów Maltańskich św. Jana Jerozolimskiego. Gościem honorowym była Marija Pavlović-Lunetti, jedna z sześciorga obecnie już dorosłych widzących, którzy od 24 czerwca 1981 świadczą o objawieniach Maryi.

DZIEŁA MIŁOŚCI BLIŹNIEGO I UZDROWIENIA

Program rozpoczął się o godzinie 16.00 modlitwą uwielbienia oraz świadectwami osób, które za pośrednictwem Maryi doświadczyły uzdrowienia albo zostały zainspirowane do konkretnych dzieł miłosierdzia. I tak np. Magnus MacFarlane-Barrow otrzymał natchnienie, by założyć instytucję pomocy, która stara się działać na rzecz ciepłego posiłku dla dzieci z całego świata.
„Wiem, że to może wyglądać na zwariowany pomysł, ale jeszcze bardziej irracjonalne jest to, że miliony dzieci umierają każdego dnia z braku pożywienia” – opowiada młody Szkot, którego dzieło „Mary’s Meals” (posiłki Maryi) obejmuje opieką 375 tysięcy dzieci z najbiedniejszych krajów całego świata. „Na dzień dzisiejszy możemy, na przykład w Malawi, za niecałe 10 euro wyżywić jedno dziecko przez cały rok. Wszędzie efekt jest podobny: najedzone dzieci wracają do szkoły.”
Georg Pospischil, starszy człowiek z Austrii, złożył świadectwo o uzdrowieniu. W roku 2009 wziął udział w spotkaniu modlitewnym w tej samej katedrze, później modlił się wytrwale do Matki Bożej i jego żona została uzdrowiona z choroby wątroby. Opowiada: „Jeden z widzących, Ivan, miał widzenie Maryi i następnie powiedział, że Bóg pragnie wszystkich uzdrowić. Pomyślałem wtedy, że skoro on tak mówi, to powinienem mu wierzyć i zapisałem sobie w pamiętniku: mocno wierzę w to, że moja żona zostanie uzdrowiona.”

ZAPROSZENIE DO NAWRÓCENIA

Później Marija opowiadała, jak stopniowo zmieniało się jej życie pod wpływem codziennych objawień Matki Bożej. „Nikt z nas nie mógł sobie czegoś takiego wymarzyć. Stawialiśmy sobie pytanie: dlaczego właśnie my zostaliśmy obdarowani taką łaską? Nie jesteśmy wcale doskonali. Matka Boża zaprosiła nas do nawrócenia. Każdego dnia nasza modlitwa stawała się coraz głębsza i mocniejsza. Zaczęliśmy czynić akty pokuty, wstawiając się modlitewnie w intencjach Maryi. Nawracała nasze serca i prosiła nas o założenie grup modlitewnych. Zachęcała nas do czynienia jeszcze więcej i do rozpoczynania od serca.”
Marija opowiadała, że Medziugorje jest zaproszeniem Maryi do nawrócenia serc do Boga: „Matka Boża przypomina nam, że świat bez Boga nie ma przed sobą przyszłości. Dlatego dziękuję, że mogę odwiedzić waszą diecezję, aby powierzać wasze serca Matce Bożej. Każdy z was powinien się nawrócić i stawać się przekaźnikiem światła, aby nieść pokój światu, w którym tak go brakuje.”
Po jej słowach rozpoczęła się modlitwa różańcowa. Rozważano kolejne tajemnice różańca. W tym czasie otrzymała objawienie. Zapanowała głęboka cisza i atmosfera pokoju, jakiego doświadcza wielu w Medziugorje.

KAŻDY JEST POWOŁANY

Mszę świętą celebrował wraz z licznymi koncelebrantami biskup dr Leo Maasburg, dyrektor krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego w Austrii. W swoim kazaniu mówił o „cichym krzyku milionów dzieci Boga, które każdego roku głodują i umierają z braku pożywienia” i przypominał o tym, że „każdy z nas jest wezwany do nieustannej współpracy z Bogiem w dziele zbawienia, tak byśmy mogli jak św. Paweł powiedzieć: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). Na końcu mszy świętej biskup Maasburg odnowił wraz ze zgromadzonymi wiernymi akt ofiarowania narodu Sercu Maryi.

NIEZWYKŁY PREZENT: OBECNOŚĆ KARDYNAŁA

W czasie godziny adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramentem, do modlitwy w katedrze nieoczekiwanie dołączył arcybiskup Wiednia, kardynał Christoph Schönborn. Wyraźnie był pod wrażeniem ilości wiernych, a szczegól­nie młodych ludzi, uczestniczących w modlitwie.
„Powinniśmy składać Bogu dzięki, że przez swoją Matkę tak wielu ludzi prowadzi do Siebie. Wielu doświadcza Jego miłości, nawraca się, przystępuje do sakramentu spowiedzi i z zachwytem odkrywa piękno sakramentu Eucharystii. W rodzinach jest coraz więcej miejsca na wzajemne przebaczenie, uzdrowienia, uwolnienia od narkotyków i innych uzależnień. Pragnienie Maryi, by być tak blisko nas, blisko każdego swojego dziecka, jest dla nas ogromnym darem. Ona pokazała nam swoją czułą obecność, objawiając się w wielu miejscach, a w szczególny sposób w Medziugorju. Kardynał nazwał proste znaki, którymi Maryja porusza ludzi, „znakami czasu.”
Po słowach wdzięczności ze strony kardynała nastąpiła osobista prośba o modlitwę w intencji projektu misyjnego „Historia apostołów 2010”, który zostanie przeprowadzony w archidiecezji wiedeńskiej jako inicjatywa nowej ewangelizacji.

Kard. Schonborn

Przekład z niem.: Alicja B. z: Medjugorje. Gebetsaktion… 4/2009