Maebeth Carlin: Świadectwo

Maebeth Carlin

MOJE OCZY OTWORZYŁY SIE CAŁKOWICIE NA BOGA

Przed 31 rocznicą objawień w Medziugorju można było spotkać pielgrzymów z każdego zakątka świata. Tak spotkaliśmy pewną 20-letnią dziewczynę z Irlandii, Maebeth Carlin, która porusza się na wózku inwalidzkim.

„Jestem bardzo wdzięczna za to, że miałam możliwość przyjazdu do Medziugorja. Organizatorka pielgrzymki powiadomiła mnie, że jedna osoba zrezygnowała, i że mogę zająć jej miejsce. Czuję błogosławieństwo i pokój, jakie wypełniają to miejsce. Mam nadzieję, że właśnie tę radość i pokój uda mi się zawieźć do mojego domu.”

Opowiedziała nam historię swego krótkiego życia: doświa­d­czyła cierpienia i krzyża, a z drugiej strony – pokoju i radości.
W roku 2011 wraz z przyja­ciółmi pojechała na pielgrzymkę do Lizbony. Pomagali bied­nym i starszym ludziom.
W tym czasie odbywały się w Madrycie Światowe Dni Młodzieży, na które tradycyjnie został także zaproszony Papież Benedykt XVI. Postanowili więc pojechać też do Madrytu. W trzecim dniu pobytu w Hiszpanii, podczas prze­chodzenia przez ulicę, Mae­beth została potrącona przez sa­mo­chód.
„Dwa miesiące leżałam unie­ruchomiona w szpitalu. Ale mo­je oczy całkowicie otworzyły się na obecność Boga. Byłam silna, wierzyłam, że znowu będę tańczyć w balecie…
Później lekarze powiedzieli mi, że nigdy już nie będzie to możliwe. Przeżyłam szok. Wiele dni nie wypowiedziałam ani słowa. Zaczęłam pisać. Na ponad 200 stronach zapisywałam modlitwy, błogosławieństwa i inne myśli, które przychodziły mi do głowy, kiedy byłam w tym stanie.
Zrozumiałam, że krzyże, które nas spotykają, dają nam siłę do pokonywania najtrudniejszych prób. Zaczęłam czerpać siłę z modlitwy. Nawet jeśli wszyscy mówili mi, że nigdy więcej nie będę tańczyć, wierzyłam, że jednak kiedyś znowu zatańczę, o ile taka będzie wola Boża.
Minęło dziewięć miesięcy od wypadku. Zaczęłam uczyć się chodzenia. Czułam, że każdy krok, który robię, przybliża mnie do Boga. Wiedziałam, że wypadek nie był nieszczęściem, ale – wolą Boga dla mnie.”
Razem ze swoją sio­s­trą założyła grupę mod­litewną, która dziś liczy po­nad 80 członków, oraz grupę muzyczną, która e­wan­gelizuje poprzez muzy­kę i śpiew.

Przekład z niem.: Alicja B. Medjugorje. Gebetsaktion… nr 106, str. 47
Vox Domini 4/2012, str. 7