Orędzia dane Mirjanie – 2019

Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie, 2 grudnia 2019
Drogie dzieci! Kiedy widzę was, kochających mojego Syna, moje serce przepełnione jest radością. Błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem. Matczynym błogosławieństwem błogosławię także waszych pasterzy, tych, którzy przemawiają słowami mojego Syna, błogosławią Jego rękami i kochają Go tak bardzo, że są gotowi z radością na każde poświęcenie dla Niego. Podążajcie za Tym, który był pierwszym Pasterzem, pierwszym Misjonarzem. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, żyć i pracować dla innych, dla wszystkich, których kochacie przez wzgląd na mojego Syna, to radość i pociecha w tym ziemskim życiu. Jeśli przez modlitwę, miłość i ofiarę królestwo Boże będzie w waszych sercach, to wasze życie będzie radosne i pogodne.
Wśród tych, którzy kochają mojego Syna i kochają się nawzajem przez wzgląd na Niego, słowa nie są konieczne. Jedno spojrzenie wystarczy, aby usłyszeć niewypowiedziane słowa i nieujawnione uczucia. Tam, gdzie panuje miłość, czas już się nie liczy. Jesteśmy z wami. Mój Syn zna was i kocha. To miłość przyprowadza was do mnie i to miłość sprawia, że ja będę przychodzić do was i mówić wam o dziełach zbawienia. Pragnęłabym, aby wszystkie moje dzieci miały wiarę i odczuwały moją macierzyńską Miłość, która prowadzi je do Jezusa. Dlatego, wy, moje dzieci, dokądkolwiek idziecie, promieniujcie miłością i wiarą jako apostołowie miłości. Dziękuję.

Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie, 2 listopada 2019
Drogie dzieci! Mój umiłowany Syn zawsze modlił się i wychwalał Ojca Niebieskiego. Zawsze mówił Mu o wszystkim i ufał Jego woli. Powinniście zrobić to samo, moje dzieci, ponieważ Ojciec Niebieski zawsze słyszy swoje dzieci. Serce złóżcie w Jego Sercu, w którym jest miłość, światło i życie. Ojciec Niebieski ofiarował wam samego siebie w ludzkim obliczu, a to oblicze jest obliczem mojego Syna. Wy, apostołowie mojej miłości, powinniście zawsze nosić oblicze mojego Syna w swoich sercach i umysłach. Zawsze powinniście myśleć o Jego miłości i poświęceniu. Powinniście modlić się, aby zawsze odczuwać Jego obecność, to bowiem – Apostołowie mojej miłości – jest sposób na udzielenie pomocy tym wszystkim, którzy nie znają mojego Syna, którzy nie poznali Jego miłości. Dzieci moje, czytajcie Księgę Ewangelii. W niej znajdziecie zawsze coś nowego, coś, co wiąże was z moim Synem, który się narodził, aby przynieść słowa życia wszystkim moim dzieciom i oddać Siebie samego w ofierze za wszystkich. Apostołowie mojej miłości, niesieni miłością do mojego Syna, zanieście miłość i pokój wszystkim swoim braciom. Nie osądzajcie nikogo. Kochajcie wszystkich przez wzgląd na miłość do mojego Syna. W ten sposób zadbacie też o własną duszę, która naprawdę jest czymś najcenniejszym co posiadacie. Dziękuję.

Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie, 2 października 2019
Drogie dzieci! Dzięki woli i miłości Ojca Niebieskiego mogę być tutaj, wśród was, aby wam pomóc z macierzyńską miłością, aby wiara wzrastała w sercach, aby mogły one naprawdę zrozumieć sens życia doczesnego i wspaniałość nieba. Moje dzieci, życie na ziemi to droga do wieczności, do prawdy i do życia – do mojego Syna. Tą drogą pragnę was prowadzić.
Wy, moje dzieci, wy, zawsze spragnieni większej miłości, prawdy i wiary, wiedzcie, że jest tylko jedno źródło, w którym można ugasić to pragnienie: zaufanie do Ojca Niebieskiego, zaufanie do Jego miłości. W pełni poddajcie się Jego woli i niczego się nie lękajcie. Zostanie wam wtedy dane to, co dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi do życia wiecznego.
Uświadomicie sobie, że sensem życia nigdy nie jest pragnienie i branie, a kochanie i dawanie. Będziecie mieć prawdziwy pokój i prawdziwą miłość, będziecie apostołami miłości, będziecie oddziaływać swoim przykładem tak, że te z moich dzieci, które nie poznały mojego Syna i Jego miłości, zechcą Go poznać.
Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, módlcie się ze mną do mojego Syna i kochajcie Go ponad wszystko. Zawsze starajcie się żyć w prawdzie. Dziękuję wam.

Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie 2 września 2019
Drogie dzieci! Módlcie się! Każdego dnia odmawiajcie różaniec – ten wieniec różany, jaki mnie jako Matkę łączy bezpośrednio z waszymi bólami, cierpieniami, pragnieniami i nadziejami. Apostołowie mojej miłości, jestem z wami dzięki łasce i miłości mojego Syna i proszę was o modlitwy. Świat tak bardzo potrzebuje waszych modlitw, aby dusze mogły się nawrócić. Otwórzcie wasze serca z pełnym zaufaniem przed moim Synem, a On zapisze w nich krótkie podsumowanie swojego słowa – a jest nim Miłość. Żyjcie w nieprzerwanej łączności z najświętszym Sercem mojego Syna. Moje dzieci, jako Matka, mówię wam, że nadszedł najwyższy czas, aby uklęknąć przed moim Synem, wyznać, że On jest waszym Bogiem – centrum waszego życia. Przynieście mu dary, to, co On kocha najbardziej, czyli miłość do bliźniego, miłosierdzie i czyste serce. Apostołowie mojej miłości, wiele z moich dzieci nie uznaje jeszcze mojego Syna za swojego Boga, to ci, którzy jeszcze nie poznali Jego miłości. Wy jednak sprawicie, poprzez wasze modlitwy, wypowiadane czystym i otwartym sercem, z darami, które ofiarujecie mojemu Synowi, że nawet najtwardsze serca się otworzą. Apostołowie mojej miłości, moc modlitwy serca – potężnej modlitwy pełnej miłości – przemienia świat. Dlatego, moje dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Ja jestem z wami. Dziękuję wam.

Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie 2 sierpnia 2019 
Drogie dzieci! Wielka jest miłość mojego Syna. Gdybyście poznali wielkość Jego miłości, nie przestawalibyście Go czcić i Mu dziękować. On jest zawsze żywy przy was w Eucharystii, bo Eucharystia jest Jego Sercem; Eucharystia jest sercem wiary. On was nigdy nie opuścił. A kiedy wy próbujecie od Niego odejść, On nie odchodzi od was. Dlatego moje matczyne serce jest szczęśliwe, gdy widzi, jak wy, napełnieni miłością powracacie do Niego; kiedy widzi, że zbliżacie się do Niego drogą pojednania, miłości i nadziei. Moje matczyne serce wie, że kiedy wy – apostołowie mojej miłości, moje kwiaty – idziecie drogą wiary, na razie jesteście kiełkami, pąkami, ale dzięki modlitwie i postowi przyniesiecie owoce. Będziecie nieść światło i z miłością i mądrością wszystko wokół siebie rozświetlicie. Moje dzieci, jako matka, proszę was: módlcie się, rozmyślajcie, rozważajcie. Wszystko, co wam się przydarza – co piękne, bolesne, radosne, święte – powoduje, że budzicie się duchowo, a mój Syn w was wzrasta. Moje dzieci, zdajcie się na Niego, wierzcie Mu, ufajcie Jego Miłości, niech On was prowadzi. Niech Eucharystia będzie miejscem, w którym będziecie żywić swoje dusze, aby następnie szerzyć miłość i prawdę, świadczyć o moim Synu. Dziękuję wam.

Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie 2 lipca 2019
Drogie dzieci! Z woli Miłosiernego Ojca dałam wam oczywiste znaki mojej macierzyńskiej obecności i dam wam ich jeszcze więcej. Moje dzieci, oto jest matczyne pragnienie: uzdrowienie dusz. Pragnę, aby każde z moich dzieci posiadało prawdziwą wiarę w to, że przeżywacie wspaniałe chwile, że pijecie ze Źródła Słów mojego Syna – Słowa Życia. Moje dzieci, mój Syn przyniósł na świat światło wiary przez Swoją Miłość i Swoją Ofiarę i pokazał wam drogę wiary.
Dlatego, dzieci moje, wiara przewyższa ból i cierpienie. Prawdziwa wiara sprawia, że modlitwa jest bardziej zaangażowana; sprawia, że podejmowane są dzieła miłosierdzia: rozmowa, ofiary. Te z moich dzieci, które mają wiarę, prawdziwą wiarę – są szczęśliwe, bez względu na wszystko, ponieważ przeżywają początek niebiańskiego szczęścia już na ziemi. Dlatego, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, wzywam was, abyście kochali mojego Syna i dawali przykład prawdziwej wiary, a wtedy przyniesiecie światło tam, gdzie jest ciemność.
Moje dzieci, jako Matka, mówię wam, że nie możecie iść drogą wiary i podążać za moim Synem bez swoich pasterzy. Módlcie się, aby oni mieli siłę i miłość, aby was prowadzić. Wasze modlitwy powinny im zawsze towarzyszyć. Dziękuję wam.

Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie 2 czerwca 2019
Drogie dzieci, tylko dzięki czystości i otwartości serca naprawdę poznacie mojego Syna, a wszyscy, którzy nie znają Jego miłości, poznają ją za waszym pośrednictwem. Tylko miłość sprawi, że pojmiecie, że miłość jest silniejsza niż śmierć, bo prawdziwa miłość pokonała śmierć i spowodowała, że nie ma już śmierci. Moje dzieci, przebaczenie jest wyższą formą miłości.
Jako apostołowie mojej miłości musicie się modlić, abyście mogli być silni duchem, zdolni do zrozumienia i do wybaczania. Wy, apostołowie mojej miłości, dajcie świadectwo miłości i miłosierdzia dzięki wyrozumiałości i przebaczeniu. Zrozumienie i wybaczanie to dar, o który trzeba się modlić i o który trzeba się troszczyć. Jeśli przebaczacie, to pokazujecie, że wiecie, co oznacza kochać.
Popatrzcie, moje dzieci, jak Ojciec Niebieski kocha was z wielką miłością, zrozumieniem, przebaczeniem i sprawiedliwością, jak On daje Mnie wam – jako Matkę waszych serc. I oto jestem wśród was, aby was pobłogosławić matczynym błogosławieństwem, aby się z wami modlić, wezwać was do postu, aby wam powiedzieć, żebyście wierzyli, ufali, wybaczali, modlili się za swoich pasterzy, a przede wszystkim kochali bez granic…
Moje dzieci, naśladujcie mnie. Moja droga to droga pokoju i miłości, droga mojego Syna. To jest droga, która prowadzi do tryumfu mojego Serca.
Dziękuję wam.

Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie 2 maja 2019
Drogie dzieci! Z matczyną miłością wzywam was, byście z sercami czystymi i otwartymi z całkowitą ufnością odpowiedzieli na wielką miłość mojego Syna. Znam wielkość Jego miłości. Nosiłam Go w Sobie – Hostię w Sercu, Światłość i Miłość świata. Dzieci moje, także to, że zwracam się do was, jest dla was znakiem miłości i czułości Ojca Niebieskiego, jest wielkim uśmiechem mojego Syna pełnym miłości, wezwaniem do życia wiecznego.
Mój Syn za was przelał Swoją Krew z miłości. Ta drogocenna Krew służy waszemu zbawieniu, życiu wie­cznemu.
Ojciec Niebieski stworzył człowieka dla wiecznego szczęścia. Nie jest możliwe, abyście umarli wy, którzy poznaliście miłość mojego Syna – wy, którzy Go naśladujecie. Życie zwyciężyło, mój Syn żyje.
Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, niech modlitwa wskaże wam drogę i sposób szerzenia miłości mojego Syna: to najwznioślejsza forma modlitwy.
Dzieci moje, kiedy staracie się żyć słowami mojego Syna, wtedy modlicie się. Kiedy miłujecie ludzi, których spotykacie, szerzycie miłość Mojego Syna. Miłość otwiera bramy Raju. Dzieci moje, od początku modliłam się za Kościół. Dlatego, apostołowie mojej miłości, wzywam także was, byście modlili się za Kościół i jego sługi, za tych, których mój Syn powołał.
Dziękuję wam.

Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie 2 kwietnia 2019
Drogie dzieci! Jako Matka, która zna swoje dzieci, wiem, że wołacie do mojego Syna. Wiem, że prosicie Go o Prawdę, o Pokój, o to co jest czyste, a nie – fałszywe. I dlatego, dzięki Bożej Miłości, zwracam się do was jako Matka i wzywam was, abyście modlili się czystym i otwartym sercem, dzięki temu poznacie mojego Syna – Jego Miłość, Jego miłosierne serce. Mój Syn widział we wszystkich rzeczach piękno. On szuka we wszystkich duszach dobra, nawet ukrytego i małego, aby wybaczyć zło. I dlatego, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, wzywam was, abyście Go adorowali, zawsze Mu dziękowali i byli Go godni. On wypowiedział do was święte słowa, Słowa Boga, słowa, które są dla wszystkich i na zawsze. Dlatego, moje dzieci, żyjcie w radości, zadowoleniu, jedności i wzajemnej miłości, bo to jest to, czego potrzebujecie w dzisiejszym świecie. W ten sposób będziecie apostołami mojej miłości i w ten sposób będziecie świadkami mojego Syna we właściwy sposób. Dziękuję wam.

Orędzie otrzymane przez Mirjanę w dniu urodzin 18 marca 2019
Moje dzieci! Jako Matka, jako Królowa Pokoju, wzywam was do przyjęcia mojego Syna, aby On mógł dać pokój waszej duszy, aby mógł dać wam to, co sprawiedliwe, co dla was dobre.
Moje dzieci, mój Syn was zna. Żył życiem człowieka, a jednocześnie Boga. Cudowne życie: ludzkie ciało, boski Duch. Dlatego, moje dzieci, mój Syn przygląda się wam Boskim wzrokiem, przenika wasze serca. Jego delikatne, ciepłe spojrzenie szu­ka w waszym sercu podobieństwa do Siebie samego.
Moje dzieci, czy On może znaleźć w was Siebie?
Przyjmijcie Go w chwilach bólu i cierpienia, a On je złagodzi. Przyjmijcie Go, a będziecie mieć pokój w duszy i będziecie Nim promieniować na wszystkich wokół was, a to jest to, czego obecnie najbardziej potrzebujecie.
Posłuchajcie mnie, moje dzieci! Módlcie się za pasterzy, których ręce pobłogosławił mój Syn.
Dziękuję wam.

Orędzie dane Mirjanie 2 marca 2019
Drogie dzieci! Nazywam was apostołami mojej miłości. Pokazuję wam mojego Syna, który jest prawdziwym pokojem i prawdziwą miłością. Jako matka chcę was zaprowadzić do Niego z pomocą Bożej łaski. Moje dzieci, dlatego wzywam was, abyście popatrzyli na siebie oczami mojego Syna, popatrzcie na Niego sercem i zobaczcie sercem, gdzie jesteście i w jakim miejscu jest wasze życie. Moje dzieci, zapraszam was do zrozumienia, że to dzięki mojemu Synowi żyjecie, dzięki Jego miłości i ofierze. Pragniecie, aby mój Syn był dla was łaskawy, pragniecie Jego miłosierdzia. Chcielibyście, żeby był dla was dobry i wybaczał wam, a jak długo ja proszę was, moje dzieci, abyście wybaczały i kochały wszystkich ludzi, których spotkacie. Jeśli przyjmiecie moje słowa sercem, wtedy zrozumiecie prawdziwą miłość i nauczycie się jej i będziecie mogli być apostołami tej miłości, moimi apostołami, moje drogie dzieci. Dziękuję Wam! (Matka Boża była smutna)

Orędzie dane Mirjanie 2 lutego 2019
Drogie dzieci! Objawienia są wynikiem Miłości i Dobroci Ojca Niebieskiego. One powodują, że wiara rośnie, że jest objaśniana, przynoszą pokój, bezpieczeństwo i nadzieję. Moje dzieci, ja również, dzięki miłości Ojca niebieskiego, wciąż na nowo pokazuję wam drogę do mojego Syna, do wiecznego zbawienia. Niestety, wiele moich dzieci nie chce mnie słuchać, wiele z moich dzieci ma wątpliwości. A ja, w czasie i poza czasem, zawsze wychwalałam Pana za wszystko, czego dokonywał we mnie i przeze mnie. Mój syn oddaje się wam, łamie dla was chleb, daje wam słowa wiecznego życia, abyście wy zanieśli je wszystkim. A wy, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, czego się boicie, gdy mój syn jest z wami? Przynieście mu swoje dusze, aby On mógł w nich przebywać i aby mógł was uczynić świadkami, świadkami wiary, świadkami miłości. Moje dzieci, żyjcie Ewangelią, okazujcie miłość bliźnim, a przede wszystkim miłość Ojcu niebieskiemu. Moje dzieci, nie jesteście przypadkiem razem. Ojciec Niebieski nie łączy nikogo przypadkowo. Mój Syn przemawia do waszych dusz. Ja mówię do waszych serc. Jako matka mówię wam: kroczcie ze mną, kochajcie się wzajemnie, dawajcie świadectwo! Nie bójcie się bronić waszym przykładem prawdy, słowa Bożego, które jest wieczne i niezmienne. Moje dzieci, temu kto działa w świetle miłości miłosiernej i prawdy, zawsze pomaga Niebo i nie jest sam. Apostołowie mojej miłości, niech inni zawsze rozpoznają was pośród wszystkich innych po waszym działaniu, miłości i radości. Jestem z wami. Dziękuję wam.

Orędzie dane Mirjanie 2 stycznia 2019

Drogie dzieci, niestety, wśród was, moich dzieci, jest tak wiele walki, nienawiści, osobistych interesów, samolubstwa. Moje dzieci, tak łatwo zapominacie o moim Synu, Jego słowach, Jego miłości. Wiara gaśnie w wielu duszach, a serca są wypełnione materialnymi rzeczami tego świata. Lecz moje matczyne serce wie, że nadal istnieją tacy, którzy wierzą i kochają, którzy starają się jak najbardziej zbliżyć do mojego Syna, którzy niestrudzenie szukają mojego Syna – tym samym szukając także mnie. Są pokorni i łagodni ze swoim bólem i cierpieniem, które znoszą w ciszy, z nadzieją, a przede wszystkim ze swoją wiarą. To są apostołowie mojej miłości. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, uczę was, że Mój Syn nie prosi o nieustanne modlitwy, lecz także o uczynki i uczucia, prosi byście wierzyli, byście wzrastali w wierze dzięki osobistej modlitwie, byście wzrastali w miłości. Byście kochali się wzajemnie, o to prosi, jest to drogą do życia wiecznego. Moje dzieci, nie zapominajcie, że mój Syn przyniósł światłość na ten świat a przyniósł ją tym, którzy chcieli ją zobaczyć i przyjąć. Bądźcie takimi osobami, ponieważ to jest światłość prawdy, pokoju i miłości. Ja was prowadzę jako matka, abyście czcili mojego Syna; abyście ze mną kochali mojego Syna; by wasze myśli, słowa i czyny były skierowane do mojego Syna, aby były w Jego imię. Wtedy moje serce będzie spełnione. Dziękuję wam.