Orędzia – 2018

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2018:
Drogie dzieci! Przynoszę wam mojego Syna Jezusa, który jest Królem Pokoju. On udziela wam pokoju i oby ten pokój nie był tylko dla was, lecz wy, drogie dzieci, zanieście go innym z radością i pokorą. Ja jestem z wami i oręduję za wami w tym czasie łaski, którą Bóg pragnie wam dać. Moja obecność tutaj jest znakiem miłości, gdyż jestem z wami, aby was chronić i prowadzić do wieczności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2018:
Drogie dzieci, ten czas to czas łaski i modlitwy, czas oczekiwania i czas daru. Bóg daje wam Siebie, abyście Go kochali ponad wszystko. Oto dlaczego, drogie dzieci, otwórzcie wasze serca i wasze rodziny, aby to oczekiwanie stało się modlitwą i miłością, a przede wszystkim – darem. Ja jestem z wami, drogie dzieci, i zachęcam was do niezaniedbywania dobra, gdyż jego owoce są widoczne i rozciągają się daleko. To dlatego nieprzyjaciel jest zagniewany i posługuje się wszystkim, aby was oddalić od modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2018:
Drogie dzieci, macie wielką łaskę bycia powołanymi do nowego życia poprzez orędzia, które wam daję. Obecnie, drogie dzieci, jest czas łaski, to czas i wezwanie do nawrócenia dla was i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wzywam was, drogie dzieci, módlcie się więcej i otwórzcie wasze serca na mojego Syna Jezusa. Jestem z wami, kocham was wszystkich i błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2018:
Drogie dzieci, nawet natura udziela wam znaków swojej miłości poprzez owoce, które wam daje. Także wy, przez moje przyjście, otrzymaliście obfitość darów i owoców. Drogie dzieci, Bóg wie, jak odpowiedzieliście na moje wezwanie. Zachęcam was: jeszcze nie jest zbyt późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i w pokoju! Niech was Bóg błogosławi i niechaj wam da stokroć więcej, jeśli Mu zaufacie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2018:
Drogie dzieci, oto jest czas łaski. Drogie dzieci, módlcie się więcej, a mówcie mniej i pozwólcie Bogu prowadzić was drogą nawrócenia. Ja jestem z wami i kocham was moją matczyną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2018
Drogie dzieci! Bóg wezwał mnie, abym prowadziła was do Niego, ponieważ On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was do modlitwy do Niego i do zaufania Mu, ponieważ On jest waszym schronieniem przed wszelkim złem, które czyha na was i oddala wasze dusze od łaski i radości, do której wszyscy jesteście zaproszeni. Dziatki, żyjcie Niebem tu na ziemi, a będzie wam dobrze. Niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Ja jestem z wami i kocham was macierzyńską miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2018 (37 rocznica objawień)
Drogie dzieci, oto jest dzień, który daje mi Pan, abym Mu podziękowała za każdego z was, za tych, którzy się nawrócili i którzy przyjęli moje orędzia, za tych, którzy weszli na drogę nawrócenia i świętości. Radujcie się, drogie dzieci, gdyż Bóg jest miłosierny. On kocha was wszystkich swoją niezmierzoną miłością i wprowadza was na drogę zbawienia poprzez moje przyjście tutaj. Kocham was wszystkich i daję wam mojego Syna, aby On udzielił wam pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2018
Drogie dzieci, w tym czasie pozbawionym pokoju, zachęcam was do tego, abyście większą ufność pokładali w Bogu, waszym Ojcu, który jest w Niebie i który wysłał mnie, abym was doprowadziła do Niego. Otwórzcie wasze serca na dary, jakich wam udzielił i w ciszy serca adorujcie mojego Syna Jezusa, który oddał swoje życie, abyście wy mogli żyć w wieczności, do której On pragnie was wprowadzić. Niechaj waszą nadzieją będzie radość spotykania się z Najwyższym w codziennym życiu. Oto dlaczego zachęcam was do niezaniedbywania modlitwy, ponieważ modlitwa działa cuda. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2018
Drogie dzieci, dziś zachęcam was, abyście żyli waszym nowym życiem z Jezusem. Niechaj Zmartwychwstały da wam moc, abyście zawsze byli silni w doświadczeniach życia, a w modlitwie wierni i wytrwali, gdyż Jezus ocalił was przez swe rany i dzięki Zmartwychwstaniu dał wam nowe życie. Módlcie się, drogie dzieci, i nie traćcie nadziei. Niechaj pokój i radość zagości w waszych sercach; dawajcie świadectwo z radości bycia Moimi. Ja jestem z wami i kocham was wszystkich Moją miłością macierzyńską. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2018
Drogie dzieci, zachęcam was, abyście byli ze Mną na modlitwie, w tym czasie łaski, kiedy ciemności walczą ze światłem. Módlcie się, drogie dzieci, spowiadajcie się i rozpocznijcie nowe życie w stanie łaski. Zdecydujcie się na Boga, a On poprowadzi was ku świętości, krzyż zaś będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni z waszego chrztu i bądźcie wdzięczni w waszych sercach za to, że stanowicie część planu Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2018 
Drogie dzieci, w tym czasie łaski wszystkich was zachęcam, abyście się otworzyli na Boga i żyli przykazaniami, jakie On wam dał, aby poprowadzić was drogą nawrócenia, przez sakramenty. Świat i pokusy tego świata wystawiają was na próby, ale wy, małe dzieci, patrzcie na piękno i pokorę stworzenia, jakie Bóg wam dał. I ponad wszystko kochajcie Boga, dzieci, a On poprowadzi was drogą zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2018
Drogie dzieci niechaj ten czas będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty, poprzez modlitwę, zstąpił na was i doprowadził was do nawrócenia. Otwórzcie wasze serca i czytajcie Pismo Święte, abyście poznali świadectwa i abyście wy również mogli być bliżej Boga. Drogie dzieci, poszukujcie ponad wszystko Boga i spraw Bożych, a ziemi pozostawcie to, co ziemskie; gdyż szatan pociąga was ku prochowi i ku grzechowi. Jesteście zaproszeni do świętości i jesteście stworzeni dla Nieba. Szukajcie więc Nieba i spraw niebieskich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.