Orędzia – 2000

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2000 

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2000
Drogie dzieci! Wzywam was, drogie dzieci, do nieustannej modlitwy. Jeśli będziecie się modlić, będziecie bliżej Boga, a On poprowadzi was po drodze pokoju i zbawienia. To dlatego dziś wzywam was do dania pokoju innym. Jedynie w Bogu jest prawdziwy pokój. Otwórzcie wasze serca i stańcie się dawcami pokoju, a wtedy inni w was i poprzez was odkryją pokój i tak dacie świadectwo o pokoju i miłości, jakie daje wam Bóg. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2000
Drogie dzieci! Przebudźcie się ze snu niedowiarstwa i grzechu, gdyż to jest czas łaski, jaki Bóg wam daje. Posłużcie się tym czasem i szukajcie w Bogu łaski uzdrowienia waszego serca, aby na Boga i na ludzi patrzeć sercem. Módlcie się w szczególny sposób za tych, którzy nie poznali miłości Boga i dawajcie świadectwo waszym życiem, aby i oni mogli poznać Boga i Jego niezmierzoną miłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dane Mirianie 18 marca 2000
Drogie dzieci! Nie szukajcie daremnie pokoju i szczęścia w fałszywych miejscach i w fałszywych rzeczach. Nie pozwalajcie stwardnieć waszemu sercu, kochając próżność. Wzywajcie Imienia Mego Syna. Przyjmijcie Go do waszego serca. To jedynie dzięki Imieniu Mego Syna będziecie mogli przeżywać w waszych sercach prawdziwe szczęście i prawdziwy pokój. Jedynie w ten sposób będziecie mogli poznać miłość Bożą i rozszerzać ją dalej. Zapraszam was do tego, żebyście zostali Moimi apostołami.”
Objawienie trwało około 5 minut i rozpoczęło się o 9.55. Najświętsza Panna modliła się nad wszystkimi i wszystkich pobłogosławiła. Mirjana poleciła Jej szczególnie chorych. Tym razem Dziewica nie mówiła o tajemnicach.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2000
Drogie dzieci, módlcie się i wykorzystujcie ten czas, ponieważ to jest czas łaski. Ja jestem z wami i wstawiam się za każdym z was przed Bogiem, aby wasze serca otwarły się na Boga i na miłość Bożą. Drogie dzieci, módlcie się nieustannie, aż modlitwa stanie się waszą radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2000
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do nawrócenia. Zbytnio troszczycie się o sprawy materialne, a mało – o duchowe. Otwórzcie wasze serca i na nowo pracujcie bardziej nad waszym osobistym nawróceniem. Zdecydujcie się każdego dnia poświęcić czas Bogu i modlitwie aż modlitwa stanie się dla was radosnym spotkaniem z Bogiem. To jedynie w ten sposób wasze życie będzie miało sens i będziecie z radością kontemplować życie wieczne. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2000
Drogie dzieci! Cieszę się wraz z wami i – w tym czasie łaski – zapraszam was do odnowy duchowej. Módlcie się, drogie dzieci, aby Duch Święty spoczął w was w Swojej pełni. Wtedy będziecie mogli w radości dawać świadectwo wszystkim, którzy są daleko od wiary. Módlcie się, drogie dzieci, zwłaszcza o dary Ducha Świętego, abyście w duchu miłości każdego dnia i w każdej sytuacji byli blisko waszego brata i żebyście z mądrością i miłością pokonali każdą trudność. Ja jestem z wami i wstawiam się za każdym was u Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2000
Drogie dzieci! Dziś zapraszam was do modlitwy. Ten kto się modli nie boi się przyszłości. Drogie dzieci, nie zapominajcie: Ja jestem z wami i kocham was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2000 dane Iwance
Tego roku objawienie miało miejsce w domu, w obecności rodziny, męża i trójki dzieci. Trwało 7 minut. Iwanka otrzymała następujące orędzie:
Przedstawiłam się jako Królowa Pokoju. Wzywam was na nowo do pokoju, do postu, do modlitwy. Odnówcie modlitwę w rodzinie i przyjmijcie Moje błogosławieństwo.
Iwanka powiedziała, że Matka Boża była radosna i rozmawiała z nią o szóstej tajemnicy.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2000
Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jesteście tutaj na ziemi w drodze do wieczności i że wasze mieszkanie jest w niebie. To dlatego, drogie dzieci, bądźcie otwarte na miłość Boga i porzućcie egoizm i grzech. Niech waszą radością będzie jedynie odkrywanie Boga w codziennej modlitwie. Dlatego wykorzystujcie ten czas i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Bóg jest blisko was w modlitwie i poprzez modlitwę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2000
Drogie dzieci, pragnę dzielić Moją radość z wami. W Moim Niepokalanym Sercu odczuwam, że jest wielu takich, którzy się do Mnie zbliżyli i którzy w szczególny sposób noszą w swych sercach zwycięstwo Mojego Niepokalanego Serca, modląc się i nawracając. Pragnę wam podziękować i zachęcić was do większej pracy dla Boga i dla Jego Królestwa z miłością i siłą Ducha Świętego. Jestem z wami i błogosławię was Moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2000
Drogie dzieci! Dziś zachęcam was do otwarcia się na modlitwę. Niech modlitwa stanie się dla was radością. Odnówcie modlitwę w waszych rodzinach i stwórzcie grupy modlitewne. W ten sposób doświadczycie radości modlitwy i wspólnoty. Wszyscy, którzy się modlą i są członkami grup modlitewnych są otwarci na wolę Bożą w swych sercach i dają radosne świadectwo o miłości Boga. Ja jestem z wami, noszę was wszystkich w Moim sercu i błogosławię was Moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2000
Drogie dzieci! Dziś pragnę otworzyć przed wami Moje matczyne serce i zachęcić was do modlitwy w Moich intencjach. Z wami pragnę odnowić modlitwę i zachęcić was do postu, jaki pragnę ofiarować Mojemu Synowi Jezusowi, aby nadszedł nowy czas, czas wiosny. W tym roku jubileuszowym wiele serc otwarło się na Mnie i Kościół odnawia się w Duchu. Cieszę się z wami i dziękuję Bogu za ten dar. Co do was, drogie dzieci, wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa stanie się waszą radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2000
Drogie dzieci! Dziś, kiedy Niebo jest blisko was w szczególny sposób, wzywam was do modlitwy tak, abyście poprzez modlitwę umieścili Boga na pierwszym miejscu. Drogie dzieci, dziś jestem blisko was i błogosławię każdego z was moim matczynym błogosławieństwem, abyście mieli siłę i miłość do wszystkich ludzi, jakich spotykacie w doczesnym życiu i żebyście mogli dawać miłość Bożą. Cieszę się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz brat Slavko narodził się dla Nieba i wstawia się za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
O. Slavko Barbarić zmarł nagle na atak serca 24 listopada po południu, na górze Kriżevać w Medziugorju, po tradycyjnym nabożeństwie drogi krzyżowej prowadzonym dla 70 osób z parafii. Zmarł przy stacji zmartwychwstania około 15.50. Świadkowie stwierdzili, że po nabożeństwie przestał padać deszcz, a na niebie ukazała się piękna tęcza.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2000
Drogie dzieci! Dziś, kiedy Bóg dał mi moc bycia z wami z małym Jezusem w ramionach, cieszę się z wami i składam dzięki Bogu za wszystko, co On uczynił w tym Roku Jubileuszowym. Dziękuję Bogu zwłaszcza za wszystkie powołania tych, którzy w pełni wypowiedzieli swoje „tak” Bogu. Błogosławię was wszystkich Moim matczynym błogosławieństwem i błogosławieństwem nowonarodzonego Jezusa. Modlę się za was wszystkich, aby radość narodziła się w waszych sercach i abyście w radości wy również potrafili nieść radość, jaką Ja mam dzisiaj. W tym Dziecku przynoszę wam Zbawiciela waszych serc i Tego, który was wzywa do świętości życia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Doroczne objawienie dane Jakovowi Colo 25 grudnia 2000
Podczas ostatniego objawienia 12 września 1998, Najświętsza Panna zapowiedziała Jakovowi, że będzie już doświadczał tylko jednego objawienia w roku, w Boże Narodzenie, 25 grudnia. Tak było tego roku. Objawienie rozpoczęło się o 15.20 i trwało 10 minut. Maryja była radosna i miała w ramionach Dzieciątko Jezus. Pobłogosławiła wszystkich i przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! W tym dniu, w którym narodził się Jezus i w którym przez Swe narodzenie przynosi On nieskończoną radość, miłość i pokój, wzywam was w szczególny sposób do wypowiedzenia waszego „tak” Jezusowi. Otwórzcie wasze serca, aby wszedł do nich Jezus i aby uczynił w nich Sobie siedzibę i zaczął działać poprzez was. Jedynie w ten sposób będziecie mogli pojąć prawdziwe piękno miłości Boga, Jego radości i Jego pokoju. Drogie dzieci, cieszcie się z narodzenia Jezusa i módlcie się za wszystkie serca, które nie są otwarte na Jezusa, aby Jezus mógł wejść do każdego z tych serc, zacząć działać poprzez nie i aby każdy człowiek był przykładem prawdziwego człowieka, przez którego działa Bóg.