Ocena Kościoła

Wypowiedzi pasterzy Kościoła 

Na przestrzeni ostatnich lat zgromadziliśmy je, śledząc przede wszystkim doniesienia o wizytach biskupów, arcybiskupów, kardynałów w Medziugorju, zwłaszcza te, które relacjonował austriacki kwartalnik Medjugorje. Gebetsaktion. Maria – Koenigin des Friedens