Orędzia – 1998

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 1998 

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 1998
Drogie dzieci! Dziś ponownie wzywam was wszystkich do modlitwy. Tylko przez modlitwę, drogie dzieci, wasze serca zostaną przemienione, staną się wtedy lepsze i bardziej czułe na Słowo Boże. Kochane dzieci, nie dopuśćcie, aby szatan was odciągał i robił z wami, co chce. Wzywam was, abyście byli odpowiedzialni i każdy dzień poświęcili Bogu w modlitwie. Kochane dzieci, niech Msza święta nie będzie dla was zwyczajem, lecz życiem. Żyjąc codziennie Mszą św. odczujecie pragnienie świętości i będziecie w niej wzrastać. Jestem blisko was i za każdym z was oręduję przed Bogiem, aby On dał wam siłę do przemiany serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 1998, na Wielki Post
Drogie dzieci! Dziś jestem z wami i zachęcam was wszystkich na nowo do tego, byście zbliżyli się do Mnie w waszych modlitwach. Wzywam was w sposób szczególny do wyrzeczeń w tym czasie łaski. Małe dzieci, przez wasze małe ofiary, rozmyślajcie i żyjcie Męką i śmiercią Jezusa za każdego z was. Jedynie zbliżając się do Jezusa, pojmiecie nieskończoną miłość, jaką darzy On każdego z was. Dzięki modlitwie i wyrzeczeniom, staniecie się bardziej otwarci na dar wiary i na miłość do Kościoła oraz do osób, które was otaczają. Kocham was i błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej otrzymane przez Mirianę 18 marca 1998
Mirjana miała objawienie jak co roku 18 marca 1998. Najświętsza Panna przestała się jej ukazywać codziennie 25 grudnia 1982 roku, po powierzeniu jej dziesiątej tajemnicy. Obiecała jednak objawiać się przez całe życie w dniu jej urodzin, czyli 18 marca. Najświętsza Panna dotrzymuje słowa. W roku 1998 objawienie trwało około 5 minut. Maryja rozmawiała z Mirjaną o tajemnicach, pobłogosławiła religijne przedmioty i dała nam następujące orędzie: «Drogie dzieci, zachęcam was do tego, abyście się stawały światłem dla oświecenia tych wszystkich, którzy znajdują się w ciemnościach, abyście napełnili ich serca Pokojem Mojego Syna. Dziękuję, że odpowiedziałyście na Moje wezwanie.»

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 1998
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do postu i do wyrzeczenia. Drogie dzieci, wyrzeknijcie się tego, co przeszkadza wam być bliżej Jezusa. Wzywam was w szczególny sposób: módlcie się, gdyż to jedynie poprzez modlitwę możecie przezwyciężyć waszą wolę i odkryć wolę Boga, nawet w najmniejszych rzeczach. W waszym codziennym życiu, drogie dzieci, staniecie się przykładem i będziecie dawać świadectwo, że żyjecie dla Jezusa lub przeciw Niemu i Jego woli. Drogie dzieci, pragnę, żebyście się stali apostołami miłości. Po waszej miłości, drogie dzieci, pozna się, że jesteście Moi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 1998
Kochane dzieci, dziś wzywam was, abyście poprzez modlitwę otwarły się na Boga jak kwiat, który otwiera się na promienie wschodzącego słońca. Drogie dzieci, nie obawiajcie się. Jestem przy was i oręduję przed Bogiem za każdym z was, aby wasze serce przyjęło dar nawrócenia. Drogie dzieci, jedynie w ten sposób pojmiecie jak ważna jest łaska w obecnych czasach, a Bóg stanie się wam bliższy. Dziękuję wam za odpowiedź na Moje wezwanie!

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 1998
Kochane dzieci! Dziś wzywam was do przygotowania się na przyjście Ducha Świętego poprzez modlitwę i wyrzeczenia. Małe dzieci, obecnie jest czas łaski i dlatego ponownie wzywam was, abyście się zdecydowały na Boga Stworzyciela. Pozwólcie Mu przeobrazić was i odmienić. Niech wasze serce będzie gotowe słuchać i żyć tym wszystkim, co Duch Święty zaplanował dla każdego z was. Drogie dzieci, pozwólcie Duchowi Świętemu, by was prowadził drogą prawdy i zbawienia do życia wiecznego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 1998
Kochane dzieci! Dziś chcę wam podziękować, ponieważ żyjecie Moimi orędziami. Wszystkich was błogosławię Moim matczynym błogosławieństwem i prowadzę was wszystkich przed Mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 1998
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, drogie dzieci, do trwania na modlitwie z Jezusem, żebyście mogli odkryć piękno stworzeń Boga poprzez osobiste doświadczenie modlitwy. Nie możecie ani mówić, ani świadczyć o modlitwie, jeśli się nie modlicie. To dlatego, drogie dzieci, w ciszy serca pozostawajcie z Jezusem, aby On was zmienił i przemienił Swą miłością. Drogie dzieci, to jest czas łaski. Wykorzystajcie go dla waszego osobistego nawrócenia, bo kiedy macie Boga, macie wszystko. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 1998
Drogie dzieci! Dziś wzywam was do zbliżenia się do Mnie jeszcze bardziej przez modlitwę. Drogie dzieci, Ja jestem waszą Matką, kocham was i pragnę, żeby każdy z was został zbawiony i dzięki temu był ze Mną w Niebie. To dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż wasze życie stanie się modlitwą. Dziękuję za to, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dane 12 września 1998 Jakovowi Colo
W Medziugorju ogłoszono, że Jakov, jeden z sześciorga widzących, otrzymał dziesiątą tajemnicę od Matki Bożej. Obecnie więc 10 tajemnic znają: Mirjana, Ivanka i Jakov. Vicka, Marija i Ivan znają ich dziewięć. oficjalne oświadczenie Centrum Informacyjnego w Medziugorju: Ostatnie codzienne objawienie Królowej Pokoju Jakovowi Colo 12 września 1998 Podczas swego pobytu w Ameryce Jakov przekazał nam z Miami następujące oświad czenie: “W piątek, 11 września, w czasie codziennego objawienia Nasza Pani powiedziała mi, żebym się specjalnie przygotował przez modlitwę na objawienie w następnym dniu, ponieważ wyjawi mi dziesiątą tajemnicę. W sobotę, 12 września Gospa przyszła o 11.15 czasu lokalnego. Kiedy się pojawiła, pozdrowiła mnie jak zawsze: «Niech będzie pochwalony Jezus!»
Kiedy powierzała mi 10 tajemnicę była smutna. Później z lekkim uśmiechem powiedziała: «Drogie dziecko! Jestem twoją matką i kocham cię bezwarunkowo. Od dzisiaj nie będę ci się ukazywać każdego dnia, lecz tylko na Boże Narodzenie, w dniu urodzin Mojego Syna. Nie bądź smutny, bo jako Matka zawsze będę z tobą i jak każda prawdziwa Matka nigdy cię nie opuszczę. Podążaj nadal drogą Mojego Syna, drogą pokoju i miłości i próbuj wytrwać w wypełnianiu misji, jaką ci powierzyłam. Bądź przykładem człowieka, który poznał Boga i Bożą miłość. Spraw, żeby ludzie zawsze widzieli w tobie przykład tego, jak Bóg działa na ludzi i jak Bóg działa poprzez nich. Błogosławię cię Moim matczynym błogosławieństwem i dziękuję ci, że odpowiedziałeś na Moje wezwanie.»
Objawienie zakończyło się o godz. 11.45. W krótkiej rozmowie telefonicznej z o. Slavko Barbariciem, Jakov powiedział, że długo płakał i że jest bardzo smutny.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 1998
Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z dnia 25 września 1998 Drogie dzieci, dziś wzywam was, żebyście się stali Moimi świadkami, żyjącymi wiarą waszych ojców. Szukacie znaków i orędzi, a nie widzicie, że Bóg wzywa was każdego ranka o wschodzie słońca do nawrócenia i do powrotu na drogę prawdy i zbawienia. Wiele mówicie, lecz mało pracujecie nad waszym nawróceniem się . Nawróćcie się i zacznijcie żyć Moimi orędziami, nie waszymi słowami, lecz waszym życiem. W ten sposób, drogie dzieci, będziecie mieć siłę zdecydować się na prawdziwe nawrócenie serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 1998
Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was, żebyście się zbliżyli do Mego Niepokalanego Serca. Zachęcam was, byście w swoich rodzinach odnowili żar pierwszych dni, gdy wzywałam was do postu, modlitwy i nawrócenia. Drogie dzieci, przyjmowaliście wtedy Moje orędzia z otwartym sercem, pomimo że nie wiedzieliście, czym jest modlitwa. Dzisiaj wzywam was, byście całkowicie się otwarli, abym mogła was przeobrazić i doprowadzić do Serca Mojego Syna Jezusa, by On napełnił was Swoją miłością. W ten sposób, drogie dzieci, odnajdziecie prawdziwy pokój, pokój, który daje wam jedynie Bóg. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 1998
Drogie dzieci, dziś zachęcam was do przygotowania się na przyjście Jezusa. W sposób szczególny przygotujcie wasze serca. Niech spowiedź święta będzie dla was pierwszym krokiem nawrócenia, a wtedy, drogie dzieci, zdecydujcie się na świętość. Niech wasze nawrócenie i decyzja o świętości zacznie się dzisiaj, a nie – jutro. Drogie dzieci, zapraszam was wszystkich na drogę Zbawienia i pragnę wam pokazać drogę do Raju. To dlatego, drogie dzieci, bądźcie Moje i wraz ze Mną zdecydujcie się na świętość. Drogie dzieci, z powagą podejdźcie do modlitwy i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie!

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 1998
Drogie dzieci! W tej radości Bożego Narodzenia pragnę wam udzielić Mojego błogosławieństwa. W ten szczególny sposób, drogie dzieci, udzielam wam błogosławieństwa małego Jezusa. Niech On napełni was Swoim Pokojem. Dziś, drogie dzieci, nie macie pokoju, chociaż go pragniecie. To dlatego, wraz z Moim Synem, w tym dniu, wzywam was do tego, byście się modlili, modlili, modlili, gdyż bez modlitwy nie posiadacie ani radości, ani pokoju, ani przyszłości. Pragnijcie pokoju i szukajcie go, Bóg bowiem jest prawdziwym pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Doroczne objawienie Najświętszej Maryi Panny dane Jakowowi z 25 grudnia 1998
Objawienie rozpoczęło się o 11.50 i trwało 12 minut. Jakow napisał: Matka Boża przybyła radosna. Powitała mnie, jak zwykle: „Niech będzie pochwalony Jezus!” Mówiła mi o tajemnicach i potem dało mi to orędzie:
«Drogie dzieci, dzisiaj, w tym dniu narodzin Mojego Syna, Moje Serce jest napełnione niezmierzoną radością, miłością i pokojem. I jako wasza Matka pragnę, żeby każdy z was odczuwał tę samą radość, tę miłość i ten pokój w swoim sercu. To dlatego nie bójcie się otworzyć waszego serca i całkowicie oddać się Jezusowi, gdyż jedynie w ten sposób On może wejść do waszych serc i napełnić je miłością, pokojem i radością. Błogosławię was Moim matczynym błogosławieństwem.»
Jakow modlił się ze swoją rodziną. Przygotował się do objawienia przez spowiedź i uczestnictwo we Mszy św. Płakał przez jakiś czas.