Orędzia – 2019

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2019
Drogie dzieci, dziś wzywam was, jako Matka, do nawrócenia. Ten czas, to dla was, drogie dzieci, czas wyciszenia i modlitwy. Niech w cieple waszych serc wzrośnie ziarno nadziei i wiary, wtedy wy, drogie dzieci, będziecie z dnia na dzień odczuwać większą potrzebę modlitwy. Wasze życie będzie bardziej uporządkowane i odpowiedzialne. Zrozumiecie, moje drogie dzieci, że tu na ziemi przemijacie i odczujecie potrzebę zbliżenia się do Boga, a miłością zaświadczycie o swoim doświadczeniu spotkania z Bogiem i będziecie się nim dzielić z innymi. Jestem z wami i modlę się za was, ale nic nie mogę uczynić bez waszego „tak”. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2019
Drogie dzieci, dziś zapraszam was do nowego życia. Wasz wiek nie ma znaczenia. Otwórzcie wasze serca na Jezusa, który przemieni was w tym czasie łaski i – jak przyroda – zrodzicie się do nowego życia w miłości Boga i otworzycie wasze serca na Niebo i na rzeczy niebieskie. Ja jestem jeszcze z wami, gdyż Bóg pozwolił mi na to z miłości do was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2019
Drogie dzieci, to jest czas łaski. Jak natura odnawia się w nowym życiu, tak wy także jesteście wezwani do nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga. Drogie dzieci, jest w was pustka i brakuje wam radości, bo nie macie Boga. Dlatego módlcie się, aż modlitwa stanie się dla was życiem. Szukajcie w przyrodzie Boga, który was stworzył, ponieważ przyroda mówi o życiu i walczy o nie, a nie o śmierć. Wojny królują w sercach i pomiędzy ludźmi, gdyż nie posiadacie pokoju i nie widzicie, drogie dzieci, brata w waszym bliźnim. Dlatego powróćcie do Boga i do modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2019
Drogie dzieci! To czas miłosierdzia, czas łaski dla każdego z was. Drogie dzieci, nie pozwólcie, aby wiatr nienawiści i niepokoju królował w was i wokół was. Wy, drogie dzieci, jesteście wezwani, aby być miłością i modlitwą. Diabeł pragnie niepokoju i nieporządku, ale wy, drogie dzieci, bądźcie radością zmartwychwstałego Jezusa, który umarł i zmartwychwstał dla każdego z was. On zwyciężył śmierć, aby wam dać życie, Życie Wieczne. Dlatego, drogie dzieci, dawajcie świadectwo i bądźcie dumni z tego, że powstaliście z martwych w Nim. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2019
Drogie dzieci, dzięki Swemu miłosierdziu Bóg pozwolił mi być z wami, pouczać was i prowadzić drogą nawrócenia. Drogie dzieci, jesteście wezwani do modlitwy całym waszym sercem, aby się zrealizował plan zbawienia dla was i poprzez was. Bądźcie świadome, drogie dzieci, że życie jest krótkie i że czeka was życie wieczne, zależne od waszych zasług. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście umieli być godnymi narzędziami w rękach Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2019 (38 rocznica objawień)
Drogie dzieci, dziękuję Bogu za każdego z was. W sposób szczególny, drogie dzieci, dziękuję za to, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Przygotowuję was na nowe czasy, abyście byli wytrwali w wierze i abyście nie ustawali w modlitwie, tak, aby Duch Święty mógł działać poprzez was i odnowić oblicze ziemi. Modlę się z wami o pokój, który jest najcenniejszym darem, choć szatan pragnie wojny i nienawiści. Wy, drogie dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi ramionami i kroczcie dumnie z Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2019
Drogie dzieci! Moje wezwanie skierowane do was to modlitwa. Niechaj modlitwa będzie dla was radością i łańcuchem, który łączy was z Bogiem. Moje drogie dzieci, przyjdą doświadczenia, jeśli nie będziecie silni, zapanuje grzech. Ale jeśli będziecie moimi, zwyciężycie, bo waszym schronieniem będzie Serce mojego Syna Jezusa. Dlatego, moje drogie dzieci, wróćcie do modlitwy, aż modlitwa stanie się waszym życiem w dzień i w nocy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2019
Drogie dzieci, módlcie się, pracujcie i świadczcie z miłością o Królestwie Niebieskim, aby się wam dobrze powodziło na ziemi. Drogie dzieci, Bóg stokrotnie pobłogosławi wasze wysiłki. Będziecie świadkami pośród narodów, dusze niewierzących dotknie łaska nawrócenia, a Niebo będzie wam wdzięczne za wasze wysiłki i wasze ofiary. Drogie dzieci, z różańcem w dłoni, dawajcie świadectwo, że jesteście moimi i zdecydujcie się na świętość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2019
Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przekształcą wasze życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w ręce Boga. W ten sposób przeżyjecie doświadczenie wiary, jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty napełnił jego serce. Drogie dzieci, jesteście powołani do tego, aby świadczyć o żywej miłości, dzięki której dzień po dniu Bóg otacza was moją obecnością. Dlatego, drogie dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się całym sercem z wiarą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2019
Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie balsamem dla waszej duszy, ponieważ owocem modlitwy jest radość, dawanie i świadczenie o Bogu waszym życiem. Drogie dzieci, jeśli w pełni oddacie się Bogu, On zatroszczy o wszystko i będzie wam błogosławił, a wasze ofiary będą miały sens. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2019:
Drogie dzieci, niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Bez Boga nie macie pokoju. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się o pokój w waszych sercach i w waszych rodzinach, aby Jezus mógł narodzić się w was i dać wam Swoją miłość i Swoje błogosławieństwo. Świat jest w stanie wojny, gdyż serca są pełne nienawiści i zazdrości. Brak pokoju, drogie dzieci, jest widoczny, bo nie pozwoliliście, aby Jezus narodził się w waszym życiu. Szukajcie Go, proście, a On da wam Siebie samego jako Dzieciątko Jezus, które jest radością i pokojem. Ja jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2019:
Drogie dzieci, przynoszę wam mojego Syna Jezusa, aby was pobłogosławił i objawił wam Swoją miłość, która przychodzi z Nieba. Wasze serca tęsknią za pokojem, którego jest coraz mniej na świecie. Oto dlaczego ludzie są oddaleni od Boga, dusze są chore i zmierzają w kierunku duchowej śmierci. Ja jestem z wami, drogie dzieci, aby was prowadzić drogą zbawienia, do jakiego Bóg was wzywa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.