Orędzia – 2005

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2005

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2005
Drogie dzieci, w tym czasie łaski zachęcam was na nowo do modlitwy. Módlcie się, drogie dzieci, o jedność chrześcijan, aby wszyscy stali się jednym sercem. Jedność stanie się rzeczywistością pośród was w miarę jak będziecie się modlić i przebaczać. Nie zapominajcie : miłość zwycięży jedynie wtedy, gdy będziecie się modlić, wtedy wasze serce się otworzy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2005
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście byli moimi wyciągniętymi rękoma w świecie, który Boga stawia na ostatnim miejscu. Wy, drogie dzieci, umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie wam błogosławił i da wam siłę, byście dawali świadectwo o Nim, Bogu miłości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że kocham was czułą miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie Soldo 18 marca 2005
Objawienie rozpoczęło się 18 marca 2005 o godz. 14.09 i trwało do godz. 14.14. Matka Najświętsza przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Przychodzę do was jako matka, która ponad wszystko kocha swe dzieci. Moje dzieci, pragnę was nauczyć kochać. Modlę się o to. Modlę się, żebyście rozpoznali mojego Syna w każdym z waszych bliźnich. Droga do mojego Syna, który jest prawdziwym pokojem i miłością, prowadzi poprzez miłość bliźniego. Moje dzieci, módlcie się i pośćcie, aby wasze serca pozostały otwarte na tę Moją intencję.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2005
Drogie dzieci, dziś wzywam was do miłości. Drogie dzieci, kochajcie się miłością Bożą. W każdej chwili, w radości i w smutku, niech góruje miłość, a w ten sposób miłość zacznie królować w waszych sercach. Jezus Zmartwychwstały będzie z wami i wy będziecie Jego świadkami. Ja rozraduję się wami i będę was chronić moim matczynym płaszczem. Szczególnie, drogie dzieci, będę z miłością patrzeć na wasze codzienne nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2005
Drogie dzieci, drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do odnowienia modlitwy w waszych rodzinach. Niech przez modlitwę i lekturę Pisma Świętego do waszych rodzin wejdzie Duch Święty, aby was odnowić. W ten sposób staniecie się nauczycielami wiary w waszej rodzinie. Przez modlitwę i przez waszą miłość świat wejdzie na lepszą drogę, a miłość zacznie królować w świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2005
Drogie dzieci, znowu zachęcam was do życia w pokorze moimi orędziami. Dawajcie o nich świadectwo zwłaszcza teraz, kiedy się zbliżamy do rocznicy moich objawień. Drogie dzieci, bądźcie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga i od Jego miłości. Ja jestem z wami i błogosławię was wszystkich moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2005
Drogie dzieci, dziś dziękuję wam za każdą z waszych ofiar, jakie złożyliście w moich intencjach. Zachęcam was, drogie dzieci, do bycia moimi apostołami pokoju i miłości w waszych rodzinach i w świecie. Módlcie się, aby Duch Święty was oświecał i prowadził po drodze świętości. Ja jestem z wami i błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2005
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do wypełnienia waszego dnia modlitwami krótkimi i żarliwymi. Kiedy się modlicie, wasze serce jest otwarte, a Bóg was kocha miłością szczególną i udziela wam specjalnych łask. Oto dlaczego korzystajcie z tego czasu łaski i poświęćcie go Bogu bardziej niż czyniliście to dotąd. Odprawiajcie nowenny poszcząc i podejmując wyrzeczenia, aby szatan był daleko od was i aby łaska była wokół was. Ja jestem blisko was i wstawiam się u Boga za każdym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2005
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do życia moimi orędziami. Bóg uczynił wam dar z tego czasu jako czasu łaski. Oto dlaczego, drogie dzieci, wykorzystajcie każdą chwilę i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Błogosławię was wszystkich i oręduję u Najwyższego za każdym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2005
Drogie dzieci, wzywam was z miłością: nawróćcie się, nawet jeśli jesteście oddaleni od mojego serca. Nie zapominajcie: ja jestem waszą matką i odczuwam ból z powodu każdego z tych, którzy są oddaleni od mojego serca, ale nie opuszczam was. Wierzę, że możecie porzucić drogę grzechu i zdecydować się na świętość.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2005
Drogie dzieci, wierzcie, módlcie się i kochajcie, a Bóg będzie blisko was. On obdaruje was wszystkimi łaskami, jakich u Niego szukacie. Ja jestem darem dla was, gdyż z dnia na dzień Bóg pozwala mi być z wami i kochać was miłością bezgraniczną. Oto dlaczego, małe dzieci, w modlitwie i pokorze otwórzcie wasze serca i bądźcie świadkami mojej obecności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2005
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa stanie się waszym życiem. Drogie dzieci, w tym czasie w szczególny sposób modlę się do Boga, aby On udzielił wam daru wiary. Jedynie dzięki wierze odkryjecie radość daru życia, jakie Bóg wam dał. Wasze serce będzie radosne, myśląc o wieczności. Ja jestem z wami i kocham was czułą miłością.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Doroczne objawienie Matki Bożej Jakowowi Colo 25 grudnia 2005
Matka Boża zjawiła się z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Objawienie rozpoczęło się o 14.45 i trwało 7 minut.
Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci, dziś z Jezusem w ramionach wzywam was w szczególny sposób do nawrócenia. Dzieci przez cały ten czas, kiedy Bóg pozwolił mi być z wami, stale wzywałam was do nawrócenia. Wiele z waszych serc pozostało zamkniętych.
Drogie dzieci, Jezus jest pokojem, miłością i właśnie dlatego wybierzcie teraz Jezusa. Zacznijcie się modlić. Proście Go o dar nawrócenia. Drogie dzieci jedynie z Jezusem możecie mieć pokój, radość i serce napełnione miłością. Drogie dzieci, kocham was. ja jestem waszą matką i udzielam was mojego matczynego błogosławieństwa.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2005
Drogie dzieci, dziś znowu przynoszę wam w moich ramionach małego Jezusa-Króla Pokoju, aby On was pobłogosławił swoim pokojem. Drogie dzieci, w szczególny sposób dziś zachęcam was do bycia moimi posłańcami pokoju w tym świecie. Bóg was pobłogosławi. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jestem waszą matką. Z małym Jezusem w ramionach błogosławię was specjalnym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.