Orędzia – 2012

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2012

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2012
Drogie dzieci, z radością dziś na nowo zachęcam was do otwarcia waszych serc i do słuchania Mojego wezwania. Na nowo pragnę zbliżyć was do Mojego Niepokalanego Serca, w którym znajdziecie schronienie i pokój. Otwórzcie się na modlitwę, aż stanie się ona dla was radością. Poprzez modlitwę Najwyższy da wam obfitość łaski, a wy staniecie się Moimi rękoma wyciągniętymi do niespokojnego świata, który tęskni za pokojem. Dawajcie świadectwo o wierze, drogie dzieci, przez wasze życie, i módlcie się, aby wiara wzrastała dzień po dniu w waszych sercach. Ja jestem z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2012
Drogie dzieci, w tym czasie, zapraszam was w szczególny sposób: módlcie się sercem. Drogie dzieci, mówicie wiele, lecz mało się modlicie. Czytajcie, rozmyślajcie nad Pismem Świętym i niechaj słowa w nim zapisane, staną się dla was życiem. Dodaję wam otuchy i kocham was, abyście w Bogu odnaleźli wasz pokój i radość życia. Jestem z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2012
Drogie dzieci, dziś znowu z radością pragnę wam udzielić mojego matczynego błogosławieństwa i zachęcić was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was potrzebą, abyście każdego dnia wzrastali w świętości. Pracujcie więcej nad waszym nawróceniem, bo jesteście daleko, drogie dzieci. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2012
Drogie dzieci, dziś znowu zapraszam was do modlitwy. Niech wasze serce, drogie dzieci, otworzy się na Boga tak, jak kwiat na ciepło słońca. Ja jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2012
Drogie dzieci, dzisiaj znowu wzywam was do nawrócenia oraz do świętości. Bóg pragnie udzielić wam radości i pokoju poprzez modlitwę, jednak wy, drogie dzieci, jesteście jeszcze daleko: przywiązane do ziemi i do spraw ziemskich. Oto dlaczego zapraszam was na nowo: otwórzcie wasze serca na Boga, zwróćcie wasze spojrzenia na Boga i na sprawy Boże, a radość i pokój zaczną królować w waszych sercach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2012 (rocznica objawień)
Drogie dzieci, Z wielką nadzieją w sercu dziś na nowo zapraszam was do modlitwy. Gdy się modlicie, drogie dzieci, wtedy jesteście ze mną, szukacie woli mojego Syna i żyjecie nią. Bądźcie otwarci i żyjcie modlitwą. Niech ona stanie się dla was w każdej chwili smakiem i radością waszej duszy. Ja jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2012
Drogie dzieci, dziś wzywam was do dobra. Bądźcie posłańcami pokoju i dobra w tym świecie. Módlcie się, aby Bóg dał wam siłę, aby w waszym sercu i w waszym życiu zawsze królowały nadzieja i duma, że jesteście dziećmi Boga. Nieście jego nadzieję temu światu, który nie posiada radości w sercu i nie ma przyszłości, bo jego serce nie jest otwarte na Boga, który jest waszym zbawieniem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.»

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2012
Drogie dzieci, dziś ponownie – z nadzieją w sercu – modlę się za was i dziękuję Najwyższemu za tych wszystkich spośród was, którzy sercem żyją moimi orędziami. Dziękujcie miłości Boga za to, że mogę kochać każdego z was i prowadzić was moim Niepokalanym Sercem także do nawrócenia. Otwórzcie wasze serca i zdecydujcie się na świętość, a nadzieja zrodzi radość w waszych sercach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2012
Drogie dzieci! Kiedy patrzycie na bogactwo barw w przyrodzie, które daje wam Najwyższy, otwórzcie serce i z wdzięcznością módlcie się o wszelkie posiadane dobro i powiedzcie: jestem tu stworzony do wieczności i pragnijcie spraw niebieskich, bowiem Bóg was kocha niezmierną miłością. Dlatego dał wam również mnie, abym wam powiedziała: drogie dzieci, jedynie w Bogu jest wasz pokój i nadzieja. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2012
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bowiem szatan jest przebiegły i wiele serc przyciąga do grzechu i upadku. Dziatki, wzywam was do świętości i byście żyli w łasce. Adorujcie mego Syna, aby On was wypełnił swoim pokojem i miłością, których pragniecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2012
Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście odnowili modlitwę. Otwórzcie się na spowiedź świętą, aby każdy z was całym sercem przyjął moje wezwanie. Jestem z wami i chronię was od otchłani grzechu, a wy musicie się otworzyć na drogę nawrócenia i świętości, by wasze serce płonęło z miłości do Boga. Dajcie mu czas i On się wam daruje i tak w woli Bożej odkryjecie miłość i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Doroczne objawienie dane Jakowowi Colo 25 GRUDNIA 2012
Objawienie zaczęło się o 14.15 i trwało 10 min.
Drogie dzieci, darujcie mi swoje życie i całkowicie mi się oddajcie, abym mogła wam pomóc zrozumieć moją matczyną miłość i miłość mojego Syna do was. Moje dzieci, niezmiernie was kocham i dziś w dniu narodzin mojego Syna w szczególny sposób pragnę każdego z was przyjąć do swego serca i wasze życie darować memu Synowi. Dzieci moje, Jezus was kocha i daje wam łaskę, abyście żyli w Jego miłosierdziu, ale wiele waszych serc opanował grzech i żyjecie w ciemności. Dlatego, dzieci moje, nie czekajcie, powiedzcie „nie” grzechowi, a wasze serca oddajcie memu Synowi, bo jedynie tak będziecie mogli żyć Bożym miłosierdziem i z Jezusem w sercach ruszyć drogą ku zbawieniu.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2012
Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus i nie przekazała żadnego orędzia, ale Dziecię Jezus powiedziało: „Jestem waszym pokojem, żyjcie według moich przykazań.” Matka Boża i Dziecię Jezus wspólnie pobłogosławili nas znakiem krzyża.