O nas

Wydawnictwo Vox Domini publikuje książki, artykuły i płyty z dziedziny mistyki chrześcijańskiej oraz z dziedziny rozeznawania współczesnych objawień.

Powstało w roku 1993 jako wydawnictwo o profilu katolickim.

Pierwszą publikacją było tłumaczenie z języka francuskiego niezwykłych rekolekcji wygłoszonych przez francuską zakonnicę, s. Emmanuel Maillard, a zatytułowanych „Z Maryją w szkole miłości i świętości”. Rekolekcje te, oparte na słowach Matki Bożej, przekazanych w Medziugorju, wywierały na słuchających ogromne wrażenie, dlatego do dziś je rozpowszechniamy. Samo Medziugorje odwiedziliśmy w październiku 1991 roku, przed wojną, kiedy odczuwało się już wielkie napięcie polityczne, a nad Górą Objawień krążyły co jakiś czas wojskowe śmigłowce.

Kiedy więc zastanawialiśmy się nad odpowiednią nazwą dla naszego wydawnictwa, wydawało się, że dobrze będzie je nazwać Głosem Maryi, jednak szybko przyszła refleksja, że słowa Matki Bożej są tylko echem Bożych pragnień, wymagań i próśb, stąd zrodził się Głos Pana czyli  Vox Domini.

Głos Pana przekazują dziś także inni prorocy, wzbudzani wewnętrznym natchnieniem we wszystkich częściach świata: wśród osób konsekrowanych, świeckich, a nawet oddalonych od praktyk religijnych i należących do innych wyznań.

Głos, który dotarł do nas, przekazujemy czytelnikom, słuchaczom, internautom. Opieramy się na opracowanych przez nas zasadach rozeznawania objawień. Nie chcemy nikogo wprowadzić w błąd. Staramy się więc odróżnić to, co fałszywe (wywołane chorobą lub opętaniem) od tego co prawdziwe (wzbudzone natchnieniem Bożym), bo współbrzmi bezbłędnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, z Pismem Świętym i Tradycją. O konieczności rozeznawania mówi zarówno Nowy Testament (por. np. Mt 7,15-23 oraz 1 J 4,1-6) jak i Stary. Wszelkie wskazówki odnoszące się w Biblii do rozeznawania przedstawiliśmy w cyklu artykułów na firmowej stronie, na którą również zapraszamy: http://www.voxdomini.pl