Apostolat Modlitewny za kapłanów

MEDZIUGORSKI APOSTOLAT MODLITEWNY: „MARGERYTKA”

Słowo o kapłanach w Medziugorju
W Medziugorju, gdzie Matka Boża ukazuje się każdego dnia od 1981 roku, nie brak nieustannie powtarzanych wezwań do modlitwy, do postu, do powrotu do Boga oraz przyprowadzania do Niego innych. Matka Boża wypowiedziała w Medziugorju wiele słów napominając nas wszystkich, bez wyjątku, i prosząc, abyśmy w drodze do świętości nie zatrzymywali się, lecz pięli się coraz wyżej. Kilka orędzi skierowała też bezpośrednio do kapłanów:
«Powiedzcie moim drogim kapłanom,że muszą mocniej wierzyć sami i utwierdzać wiarę wiernych…» (28.06.81) «Niech kapłani modlą się na różańcu, niechaj poświęcą czas na modlitwę różańcową» (25.06.85).

O. Jozo Zovko o słowach Matki Bożej
Opowiadając o nowym ruchu modlitewnym za kapłanów, który zrodził się „przypadkowo” w Medziugorju, o. Jozo Zovko tak skomentował słowa Matki Bożej, przypominając sobie opowiadanie widzących o Jej zachowaniu:
«…i Matka Boża płakała z powodu kapłanów. Płakała nie dlatego, że jesteśmy gorsi od innych. Nie! Matka Boża płakała, gdyż zapomnieliśmy wpatrywać się w tajemnicę kapłaństwa. Maryja pragnie, abyśmy szukali kapłanów. Ponad 70 tys. kapłanów porzuciło powołanie, gdyż członkowie Kościoła o nich zapomnieli, nie modlili się więcej za nich. Upadli więc z powodu braku modlitewnej pomocy ze strony Kościoła! Byli zdolni, wykształceni, ale zabrakło duchowej pomocy Kościoła.
Matka Boża pragnie, aby Kościół kochał swych kapłanów, gdyż kapłan jest jak Mojżesz, prowadzący swój lud. Bez kapłana Kościół nie wiedziałby, dokąd iść. Bez nich nie ma chrześcijańskiego: sakramentalnego życia, nie ma Eucharystii. Bez nich bylibyśmy jak latorośle oddzielone od winnego krzewu.
Matka Boża pragnie, aby kapłani ponownie wrócili do twojego serca, do twojej modlitwy, do twojej rodziny; abyśmy ich ochraniali.
W czasie jednego z kazań mówiłem o kapłanach. Zrozumiała mnie pewna pani profesor, która przybyła do Medziugorja z Kanady. Zrozumiała i zainicjowała apostolat modlitwy za kapłanów. Porzuciła Uniwersytet, aby tworzyć wieczerniki za kapłanów w całej Ameryce. Nazwała ten apostolat

«Margerytka” od kwiatu – margerytka.
W centrum symbolicznego kwiatu wpisane jest nazwisko księdza, a wokół niego na siedmiu płatkach nazwiska osób, które składają przed Najświętszym Sakramentem przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Przyrzekają, że przez całe życie, w wybranym dniu tygodnia, będą modlić się za wybranego kapłana. Nie przez miesiąc, nie przez rok, ale przez całe życie!
Pierwsza taka „Margerytka” powstała tutaj w Medziugorju, a w jej centrum wpisano moje imię. Chętni, którzy wpisali swe imiona na siedmiu płatkach, złożyli przyrzeczenie, że będą modlić się za mnie przez całe swe życie! Teraz czuję się jak mała rybka w wodzie.
Codziennie Kościół się modli się za mnie! Zachowuje mnie w swoim sercu, myśli o mnie! Właśnie tego chce Matka Boża, pragnie żeby chrześcijanie umieszczali swych kapłanów w centrum swej modlitwy, swoich serc i myśli.
Propozycja o. Jozo: «Zróbcie margerytkę dla swoich kapłanów!»
Mówię do was jak brat, jak ksiądz, jak spowiednik. Módlcie się za nas każdego dnia, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy wam głosić Ewangelii, nie możemy dla was dokonywać przeistoczenia w czasie Eucharystii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie Kościoła.
Jak się modlić?
Oczywiście najważniejsze jest to, aby w ogóle w modlitwie wspominać swoich duszpasterzy. Apostolat, który właśnie w Medziugorju się zrodził, poleca m. in. koronkę medziugorską.
Poniżej podajemy wzór modlitwy za kapłanów, który odmawiają jego członkowie. Doradzają oni również, aby zobowiązania modlitewne nie były zbyt absorbujące, gdyż może to doprowadzić do szybkiego zniechęcenia i porzucenia modlitwy. Liczy się stałość. Ważne jest to, aby w każdym dniu ktoś pomodlił się za wybranego kapłana.

Modlitwa za wybranego kapłana
O, Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie księdza…………., uczyń Go Swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swą Ofiarę.
Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegł świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu.
Święty (wymienić imię Patrona, którego imię nosi ksiądz)………, Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.
Koronka z Medziugorja: Wierzę w Boga Ojca, 7 x Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.)


Kapłanowi można ofiarować kartkę lub rysunek kwiatu z wyszczególnionymi osobami, która za niego się modlą w kolejnych dniach.
My również zachęcamy wszystkich:

MÓDLCIE SIĘ ZA SWOICH KAPŁANÓW!