Zasady tworzenia Apostolatu Margerytka

ZASADY TWORZENIA APOSTOLATU MARGERYTKA

1. Istota Apostolatu

Apostolat jest Apostolatem modlitwy za Kapłanów, będącym odpowiedzią na prośbę Maryi Królowej Pokoju.
Osoba, która pragnie utworzyć <margaretkę> dobiera grupę siedmiu osób, jako symboliczny kwiat* wokół Kapłana objętego modlitwą. Wskazane jest, by zaprosić Maryję do pokierowania doborem osób, wszak jest to Jej Dzieło.

2. Zasady modlitwy.

Każda z siedmiu osób wybiera jeden dzień w tygodniu i do końca życia ofiarowuje ten dzień za Kapłana objętego Apostolatem. W tym dniu odmawia podane modlitwy. Poszczególne dni tygodnia wiążemy z siedmioma Darami Ducha Świętego. Osoba wybierająca jeden z siedmiu dni, wybiera jednocześnie jeden z siedmiu Darów Ducha Świętego, który to Dar uprasza dla Kapłana, za którego pragnie się modlić.
I tak: niedziela – Dar Mądrości, poniedziałek – Dar Rozumu, wtorek – Dar Rady, środa – Dar Męstwa, czwartek – Dar Umiejętności, piątek – Dar Pobożności, sobota – Dar Bojaźni Bożej.

3. Obrzęd przyrzeczeń

W wybranym dniu, najlepiej Święto Maryjne, grupa siedmiu osób uczestniczy we Mszy Świętej i po Komunii Świętej składa przyrzeczenia wieczystej modlitwy za Kapłana objętego <margaretką>. Mszę Świętą może odprawić Proboszcz parafii lub inny Kapłan, np. Kapłan, którego dotyczy podejmowana modlitwa. Formuła przyrzeczeń jest następująca:
Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo Królowo Pokoju, w ramach powstałego w Medziugorju Apostolatu , przyrzekam wieczystą modlitwę za Księdza…………………….. .
Moje przyrzeczenie zanurzam w Chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen.

4. Przyrzeczenia indywidualne

W niektórych sytuacjach nie można zorganizować wspólnej liturgii obrzędu przyrzeczeń np. grupa rozproszona jest w różnych rejonach Polski czy świata. W takim wypadku osoby z w wybrane Święto Maryjne uczestniczą we Mszy Świętej w miejscu przebywania. Po przyjęciu Komunii Świętej, indywidualnie składają przyrzeczenie w swoim sercu – Bogu i Maryi (wypowiadają tę samą formułę). W tym samym dniu Kapłan objęty modlitwą włącza złożone przyrzeczenia w Ofiarę Mszy Świętej. Przyrzeczenia te można ponowić we wspólnym obrzędzie w innym dogodnym czasie.

5. Blankiety

Zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolatu są blankiety z tekstem modlitw za Kapłana. Komplet blankietów to osiem egzemplarzy (7 dla grupy i 1 dla Kapłana). Osoba odpowiedzialna wypełnia blankiety dla całej grupy. Po złożeniu przyrzeczeń wykonuje kserokopię blankietu i przesyła okazją do Medziugorja, by na miejscu objawień Maryja pobłogosławiła podjęte zobowiązania. Blankiet można samodzielnie wykonać.

* Prawidłowa nazwa powinna brzmieć, bo tak nazywa się kwiat-symbol Apostolatu Modlitwy za kapłanów. W Słowniku Języka Polskiego nie ma słowa (potocznie jest to zdrobnienie od Małgorzaty). Ponieważ jednak tłumacz pierwszych informacji na temat Apostolatu tak właśnie nazwał ten ruch, a osoby związane z Medziugorjem wydrukowały w Polsce legitymacje z błędną nazwą i jest ona już dość mocno rozpowszechniona, jesteśmy niejako zmuszeni ją stosować. Osoby dbające o poprawność języka polskiego – gorąco przepraszamy!

Vox Domini nr 4-5/2001