Mirko Hrkać: Świadectwo

Mirko Hrkać

MATKA BOŻA ROZUMIE CHOROBĘ I CIERPIENIE, DAJE SIŁĘ DO ŻYCIA

„Gorąco pragnąłem przyjechać do Medziugorja, aby osobiście w tym miejscu podziękować Ma­t­ce Bożej za wszystkie łaski, które dzięki Jej wsta­wiennictwu otrzymałem”, mówi przewodniczący Fundacji „Słyszę, wierzę, widzę”, mającej swą siedzibę w Zagrzebiu. Dodaje: „Medziugorje to miejsce wyjątkowe w mojej historii życia. Treści orędzi staram się wypełniać w codziennym życiu. Przed 10 – 12 laty obiecałem Matce Bożej, że orędzia przez Nią przekazywane każdego miesiąca parafii i światu, będę dalej rozpowszechniał wśród swoich znajomych. A więc przesyłam je do ponad 300 miejsc. Fundacja oraz jej dzieła, spośród których najważniejszym jest Pismo Święte dla niewidzących w wersji audio, jest owocem orędzi Matki Bożej, a konkretnie przesłania z 18 października 1984 r., podczas którego Maryja powiedziała, aby Biblia była w naszych rodzinnych domach umieszczona w widocznym miejscu, tak by móc po nią sięgać, czytać i modlić się.”
Mirko Hrkac stracił wzrok dziesięć lat temu.
„Było mi bardzo ciężko, lecz pomogła mi modlitwa różańcowa. Wcześniej pracowałem na budowie, prowadziłem normalne życie. Później przybyłem do Medziugorja. Tu otrzymałem wewnętrzne światło, aby studiować teologię. W ramach działalności fundacji „Słyszę, wierzę, widzę” wydajemy audiobooki, m.in. serię książek o. Slavko Barbaricia.”
„Bez wiary byłoby mi jeszcze trudniej znieść utratę wzroku. Matka Boża daje mi siłę, szczególnie do trwania razem z Nią pod krzyżem. Dzięki Jej obecności mogę podnosić się z przygniatającego cierpienia. Ona rozumie chorobę i cierpienie. Ona daje siłę, aby móc dalej żyć.”

Vox Domini nr 3/2013 str. 4