Objawienie dane Mirjanie (18.03.2012)

Mirjana Soldo

18 marca 2012

NA MODLITWIE I WŚRÓD ŚPIEWU OCZEKIWANO PRZYBYCIA MATKI BOŻEJ

Mirjana Dragicević – Soldo urodziła się 18 marca 1965 r. w Sarajewie. W tym mieście mieszkała z rodzicami i bratem. Razem z Ivanką była jedną z pierwszych osób, które widziały Matkę Bożą w Medziugorju 24 czerwca 1981 r. Od tego dnia miała codzienne objawienia aż do 25 grudnia 1982 r. Tego dnia Matka Boża podczas objawienia, trwającego około 40 minut, wyjawiła jej dziesiątą tajemnicę oraz obiecała, że będzie się jej ukazywać do końca życia raz w roku, właśnie 18 marca, a w trudnych okresach związanych z przekazywaniem przesłań Matki Bożej w drugim dniu miesiąca.
Ostatnie z tych codziennych objawień było dla Mirjany bolesnym przeżyciem. Nie mogła uwierzyć, że jest to ostatnie z codziennych objawień. Cały miesiąc modliła się i płakała, czekając, że może te słowa się nie sprawdzą, a Matka Boża będzie się jej nadal ukazywać. Daremnie, gdyż słowa Maryi spełniły się. Od roku 1982 Mirjana otrzymywała objawienia raz w roku. Do tej pory było ich 25, z kolejnych lat, dokładnie z dnia 18. marca.
Od 2 sierpnia 1987 r. Matka Boża ukazuje się Mirjanie także drugiego dnia każdego miesiąca. Z biegiem czasu okazało się, że mają one szczególny cel. Mirjana modli się razem z Matką Bożą za niewierzących. Jej szczególnym powołaniem jest wstawianie się za nimi u Boga. Matka Boża nigdy nie określiła ich jako „niewierzących”, lecz określa ich słowami: „ci, którzy nie doświadczyli miłości Boga”.
Wszystkie osoby widzące otrzymały poznanie tajemnic, jednak niektórzy znają ich dziewięć, natomiast Jakov, Ivanka i Mirjana – dziesięć. Mirjana jako pierwsza otrzymała wszystkie dziesięć, a Matka Boża wyznaczyła jej specjalną rolę przy ich ogłaszaniu. Wszystkie tajemnice, tak mówi Mirjana, są zapisane na specjalnym tworzywie podobnym do pergaminu. Gdy przyjdzie czas ich spełnienia, franciszkanin, ojciec Petar Ljubicić, wyjawi ich treść światu. Jego wybrała Mirjana, którą Matka Boża poprosiła tymi słowami:
„Wybierz kapłana, który wyjawi światu te tajemnice.”
Mirjana i wszystkie osoby widzące podkreślają, że nie mogą dużo o nich mówić. Mirjana otrzymała wszystkie na piśmie, na którym widnieje dokładna data oraz opis każdej tajemnicy, która ma się wydarzyć. Ojciec Petar będzie musiał wtedy przez siedem dni modlić się i pościć, a następnie w ciągu trzech dni wyjawić treść tajemnicy. Wszystkie tajemnice są bardzo ważne i odnoszą się do nas i do całego świata. Aż do ich wyjawienia nie powinniśmy się zbytnio nimi interesować. Według słów Matki Bożej, powinniśmy się dużo modlić i postawić akcent na osobistej relacji z Bogiem. Gdy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, nie mamy się czego obawiać. Mówi:
„To, co rozpoczęłam w Fatimie, wypełnię do końca w Medziugorju, to znaczy, że moje Niepokalane Serce zatriumfuje.”
Coroczne objawienia mają wielkie znaczenie dla Medziugorja, ponieważ pewnego dnia objawienia ustaną. Zdarzy się to wówczas, gdy wszystkie osoby widzące otrzymają poznanie dziesiątej tajemnicy. Gdy ustaną w Medziugorju codzienne objawienia, osoby widzące będą je otrzymywały raz w roku. Jakov otrzymuje je na Boże Narodzenie, Ivanka – 25 czerwca, a Mirjana 18 marca. Wielokrotnie rozmawialiśmy z osobami widzącymi o znaczeniu dat corocznych objawień. A oni odpowiadali nam, że każdy z tych dni ma swoje znaczenie.
Jakimi słowami można opisać atmosferę dnia objawienia Matki Bożej, 18 marca 2012?
Tysiące pielgrzymów z całego świata zgromadziło się wokół Niebieskiego Krzyża, przy którym czekali na przybycie Matki Bożej, wielbiąc Boga modlitwą i śpiewem. Już wczesnym rankiem przybyli pierwsi pielgrzymi, aby być jak najbliżej Mirjany, i odczuć atmosferę objawienia. Całe wzgórze wypełnione było śpiewem i modlitwą. Pół godziny przed objawieniem przybyła Mirjana i pozdrowiła pielgrzymów. Rozpoczęła się modlitwa różańcowa w różnych językach, której towarzyszył śpiew aż do chwili rozpoczęcia objawienia. Następnie zapanowało milczenie, a wzrok wszystkich obecnych skierował się ku Mirjanie oraz w kierunku, w którym patrzyła. Chociaż było tam obecnych około 10 tysięcy pielgrzymów, słychać było jedynie powiew wiatru i oddychanie ludzi. Objawienie rozpoczęło się o godz. 14 i trwało 5 minut. Wystarczająco długo, aby każdy mógł poddać się atmosferze kontemplacji, aby wszedł w swoje serce i zaczął zastanawiać się nad swoim życiem. Minął czas objawienia, a Mirjana przekazała orędzie o następującej treści:
„Drogie dzieci, przychodzę do was, ponieważ pragnę być waszą matką, waszą orędowniczką. Pragnę być pośredniczką, łączącą was z Bogiem Ojcem. Pragnę wziąć was za ręce i iść z wami do walki z duchem nieczystym. Dzieci moje, poświęćcie się mi całkowicie. Ja wezmę wasze życie w swoje macierzyńskie ręce i nauczę was pokoju i miłości, powierzając was mojemu Synowi. Proszę was, módlcie się i pośćcie, ponieważ tylko tak będziecie świadczyć o moim Synu we właściwy sposób przez moje macierzyńskie serce. Módlcie się za waszych pasterzy, aby w moim Synu głosili Słowo Boże z radością. Dziękuję wam”.
Orędzie przetłumaczono na wiele języków i przeczytano, aby wszyscy obecni mogli usłyszeć, co powiedziała Matka Boża. Pielgrzymi trwali na modlitwie 8-9 godzin, czekając na słowa Matki Bożej. Tak zakończyło się 25 doroczne spotkanie Matki Bożej z Mirjaną przy Niebieskim Krzyżu w Medziugorju.

Przekład z niem. Alicja B.
Vox Domini 3/2012, str. 16