O. Ivan Landeka: Medziugorje jest niezwykłym doświadczeniem

O. Landeka

MEDZIUGORJE JEST NIEZWYKŁYM DOŚWIADCZENIEM NA CAŁE ŻYCIE

Wywiad z o. Ivanem Landeka

– Był Ojciec proboszczem parafii w Medziugorju. Jakie myśli towarzyszą ojcu w dzisiejszym wyjątkowym dniu?

– W 35 rocznicę objawień jestem pełen wdzięczności Bogu i Matce Bożej za to, że dzieją się właśnie tutaj oraz za wszystko, czego mogłem się tu nauczyć. Otrzymałem łaskę posługiwania w Medziugorju w latach 1988 – 2000. Jest to doprawdy niezwykłe doświadczenie dla mojego życia we wszystkich wymiarach: ludzkim, chrześcijańskim oraz kapłańskim. Bardzo mnie ono naznaczyło i ukształtowało.

– Co chciałby Ojciec powiedzieć pielgrzymom, którzy odwiedzają Medziugorje? Jak powinni przygotować się do nowej ewangelizacji, do której zaprasza nas Matka Boża?

– Zachęcam do tego, by przyjeżdżali wolni wewnętrznie od oczekiwań i wielkich planów. Najpierw jest modlitwa, a więc niech przybywają tu, aby się modlić, a wówczas z pewnością otworzą się na kolejne doświadczenia.

– Wspomniał Ojciec, że właśnie zmierza do konfesjonału…

– Od samego początku z radością posługiwałem tutaj jako spowiednik. W czasie, gdy byłem proboszczem, dla nas kapłanów było jasne, że gdy rozpoczyna się różaniec, idziemy wszyscy do konfesjonałów. Żadne zadania administracyjne nie były w tym czasie ważniejsze. Po roku 2000 zostałem przeniesiony, lecz byłem świadomy zapotrzebowania na spowiedników, dlatego pomagam spowiadać, jeśli tylko codzienne obowiązki pozwalają mi tu przybyć. Posługa sprawowania sakramentu pojednania jest jednym z najważniejszych zadań w Kościele, a więc także w Medziugorju. W konfesjonale każdego dnia jestem świadkiem cudów nawrócenia do Boga. Ludzi doświadczają autentycznego uwolnienia od ciężaru grzechów, które ich przytłaczały. Pan Bóg w swoim miłosierdziu dał nam władzę słuchania i udzielania rozgrzeszenia.