Bp José D. Cedeno Delgado o Medziugorju

Biuletyn prasowy parafii w Medziugorju z 19 maja 1999

MARYJA: PAMIĘĆ KOŚCIOŁA

W miesiącu maju Kościół, jeszcze mocno naznaczony wydarzeniami Wielkanocy zwraca się ku Maryi. Nigdy nie odwraca się przez to od Chrystusa: przez Maryję Kościół usiłuje bardziej się do Niego zbliżyć. W swej homilii w dniu 1 stycznia 1987, w uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki, Jan Paweł II określił Maryję pamięcią Kościoła. Wyrażenie to mogłoby zostać uznane za nowy tytuł przyznany przez Kościół Matce Bożej. Z punktu widzenia historycznego, teologicznego i semantycznego termin ten jest bardzo wymowny. Nikt bardziej od Maryi nie posiada całego wspomnienia o Jezusie, od wcielenia po Krzyż, złożenie do grobu i zmartwychwstanie.
Dziś Ona ujawnia to wspomnienie jak czyniła to w przeszłości. Miesiąc maj to nowa okazja dla chrześcijanina, by przyjąć tę pamięć przez wiarę i jej postanowienia, przyjąć Maryję jako autentycznego świadka Ewangelii Jezusa dla naszego czasu.

Wizyta biskupa Panamy

Do Medziugorja przybył J. E. José Dimas Cedeno Delgado, arcybiskup Panamy.

Oto fragment jego rozmowy z o. Slavko Barbariciem:

SB: Czy zechciałby się Ksiądz Arcybiskup krótko przedstawić?

JD: Jestem arcybiskupem Panamy w Ameryce Środkowej, przewodniczącym konferencji Episkopatu kraju, liczącego 8 diecezji i milion mieszkańców. Język obowiązujący to hiszpański. Ja jestem 47 biskupem odkąd powstała diecezja – najstarsza w Ameryce. Nasz Kościół dobrze się rozwija. Nadal mamy wiele powołań. To zaś, co jest ważne, to fakt, że liczni świeccy wnoszą dobrego ducha angażując się w życie Kościoła. Mamy powody do nadziei.

SB: Co mógłby Ksiądz Arcybiskup powiedzieć o swoim pobycie w Medziugorju?

JD: To moja pierwsza wizyta w tym miejscu. Towarzyszy mi 20 pielgrzymów. W tych dniach mogłem zauważyć i doświadczyć, że w grupach wszystkich pielgrzymów panuje wielki duch pobożności i gorliwej modlitwy. Gotowość do modlitwy jest wspaniała. Duch wiary, jakiego można tu odczuć na modlitwie pobudza do przemiany wiary w sercach wszystkich, którzy tu przybywają.

SB: Czy mógł Ksiądz Arcybiskup doświadczyć owoców Medziugorja w Panamie?

JD: Oczywiście, dzięki Bogu! W parafii, którą kieruje o. Francesco Verar, często bywający w Medziugorju, zbudowaliśmy kościół identyczny jak ten w Medziugorju. O. Francesco utworzył nawet wspólnotę Sióstr Maryi, Królowej Pokoju. W każdy wieczór w parafii jest ten sam program duszpasterski, co w Medziugorju. Oni są bardzo aktywni.

SB: Czy ta wspólnota została już uznana przez Kościół?

JD: Tak. Kiedy zobaczyłem, co robią i jak żyją – ich główną misją jest modlitwa o pokój – gdy zapoznałem się z ich duchowością, uznałem tę wspólnotę na szczeblu diecezjalnym. Wspólnota istnieje od wielu lat. Mają dobre doświadczenia. Spotkałem proboszcza, który zna ich dobrze i potwierdził moje pozytywne odczucie. Dokonałem więc zatwierdzenia 25 czerwca 1998, w rocznicę objawień. Mam doskonałą świadomość, że jest to owoc Medziugorja.