Opinia Komisji do sprawy Medziugorja jest pozytywna? (2014)

Medziugorje – Podbrdo

OPINIA KOMISJI DO SPRAWY MEDZIUGORJA JEST POZYTYWNA? (2014)

Członkowie specjalnej Komisji powołanej przez Kongregację Wiary, pod przewodnictwem Kardynała Camillo Ruini, w której skład wchodzili również arcybiskup Sarajewa, kard. Vinko Puljić oraz arcybiskup Zagrzebia, kard. Josip Bozanić, orzekli, że wydarzenia w Medziugorju nie są ani oszustwem, ani złudzeniem, a także fakt, że osoby widzące nie zmanipulowały objawień.
Ich orzeczenie nie jest równoznaczne z ostateczną opinią, którą wyda w odpowiednim czasie Ojciec Święty Franciszek. Komisja nie stwierdziła, że zjawiska w Medziugorju pochodzą od Boga. Jednakże ich wypowiedź jest już dużym krokiem naprzód w porównaniu z dotychczasowym stanowiskiem neutralnym. Dopóki objawienia trwają, nie można oczekiwać od Kościoła wydania ostatecznej opinii, tak jak w przypadku Lourdes czy Fatimy.
Zgodnie z informacjami, Kongregacja Nauki Wiary powinna wydać obecnie odpowiednie pozwolenie, zgodnie z którym dotychczasowe pielgrzymki, odbywające się bez oficjalnego zezwolenia władz Kościoła, powinny zostać uznane za „legalne”. Zatem opieka duszpasterska oraz wierni, mogliby z błogosławieństwem nadal obficie korzystać z duchowych owoców objawień.

Źródło: htpp://www.24sata.hr
Przekład z niem.: Alicja B.