Słowo wstępu

Od 24 czerwca 1981 Matka Boża objawia się jako KRÓLOWA POKOJU w Medziugorju, małej wiosce w Hercegowinie (była Jugosławia, diecezja Mostar). Codzienne objawienia trwają do dziś. Ci widzący, którym Maryja przekazała już dziesięć tajemnic, mają objawienia zasadniczo tylko jeden raz w roku. Wszyscy spotykają się z pielgrzymami, przekazują orędzie Maryi, podróżując po całym świecie. Każdego 25 dnia miesiąca Maria otrzymuje od kilku lat orędzie dla parafii w Medziugorju i dla świata.

W jednym z pierwszym objawień Maryja powiedziała:

«Jestem Królową Pokoju. Świat żyje w grzechu. Jeśli będzie tak dalej postępował, koniec będzie tragiczny. Tylko w pokoju można znaleźć zbawienie, a pokój osiągnie się tylko wtedy, gdy odnajdzie się Boga (…) Nawróćcie się, nie zwlekajcie, bo nie wiecie, co Pan Bóg dopuści na świat (…) Bóg nie chce, aby ludzkość cierpiała i ginęła; przyjmijcie poważnie moje prośby.»

Medziugorje, dzięki obecności Matki Bożej i ożywionemu życiu modlitwy, zostało ochronione w trwającej w Jugosławii wojnie, choć jeden z generałów serbskich powiedział, że jego celem w tej wojnie jest zniszczenie Medziugorja…

Orędzie Matki Bożej w Medziugorju zawiera m.in. 5 środków walki z szatanem, porównanych przez Maryję do 5 kamyków Dawida, dzięki którym pokonał on Goliata:

 • MODLITWA (SZCZEGÓLNIE RÓŻAŃCOWA)
 • EUCHARYSTIA (W MIARĘ MOŻNOŚCI CODZIENNA)
 • POST (O CHLEBIE I WODZIE, W ŚRODY I PIĄTKI)
 • CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO
 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA (PRZYNAJMNIEJ COMIESIĘCZNA)

WIDZĄCY Z MEDZIUGORJA

 • IVANKA IVANKOVIĆ-ELEZ
 • VICKA IVANKOVIĆ-MIJATOVIĆ
 • MARIA PAVLOVIĆ-LUNETTI
 • IVAN DRAGICEVIĆ
 • JAKOV COLO
 • MIRJANA DRAGICEVIĆ-SOLDO

IVANKA IVANKOVIĆ-ELEZ (ur. 1966), miała objawienia codziennie od 24 czerwca 1981 do 7 maja 1985, kiedy Matka Boża powierzyła jej ostatnią, dziesiątą tajemnicę. Obiecała, że będzie się jej objawiać przez całe życie jeden raz w roku, 25 czerwca – w rocznicę pierwszego objawienia. Tak istotnie jest. Ivanka mieszka w parafii Medziugorje, wyszła za mąż, ma troje dzieci. Matka Boża powierzyła jej specjalną intencję modlitwy za rodziny.

VICKA IVANKOVIĆ-MIJATOVIĆ (ur. 1964) Maryję widziała po raz pierwszy 24 czerwca 1981. Ma do dziś codzienne objawienia i szczególny charyzmat modlitwy za chorych. Matka Boża powierzyła jej 9 tajemnic. Vicka mieszka w parafii w Medziugorju (w Krehin Gradać). W 2002 r. wyszła za mąż za bliskiego współpracownika zmarłego ojca Slavko.

MARIA PAVLOVIĆ-LUNETTI (ur. 1965) po raz pierwszy ujrzała Matkę Bożą 25 czerwca 1981 i do dziś ma codzienne objawienia. Za jej pośrednictwem Matka Boża przekazuje raz w miesiącu, od stycznia 1987, objawienie dla parafii w Medziugorju i dla całego świata, każdego 25 dnia miesiąca. Matka Boża powierzyła jej 9 tajemnic. Obecnie mieszka we Włoszech, a przez część roku w Medziugorju. Wyszła za mąż, ma 4 synów. Matka Boża powierzyła jej modlitwie szczególnie dusze przebywające w Czyśćcu.

IVAN DRAGICEVIĆ (ur. 1965) widzi Matkę Bożą codziennie od 24 czerwca 1981 aż do dzisiejszego dnia. Również jemu powierzyła Ona 9 tajemnic. Ivan mieszka przez część roku w USA (wraz z żoną i trójką dzieci) oraz przez część – w parafii w Medziugorju. Matka Boża powierzyła mu szczególną intencję modlitewną za młodzież i za kapłanów.

JAKOV COLO (ur. 1971) doświadczał codziennych objawień od 25 czerwca 1981. Matka Boża powierzyła mu 10 tajemnic. Objawienia zakończyły się dla niego 12 września 1998. Odtąd Jakov ma jeden raz w roku objawienie Matki Bożej: w dniu Bożego Narodzenia. Żyje w parafii w Medziugorju, ożenił się, ma troje dzieci. Podobnie jak Vicka ma modlić się zwłaszcza za ludzi chorych.

MIRJANA DRAGICEVIĆ-SOLDO (ur. 1965) miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 do 25 grudnia 1982. Matka Boża po powierzeniu jej ostatniej, dziesiątej tajemnicy zapowiedziała, że będzie się jej odtąd ukazywać przez całe życie jeden raz w roku, w dniu jej urodzin (18 marca) oraz w okresach trudnych, związanych z niesieniem Jej orędzia. Od 2 sierpnia 1987 każdego 2 dnia miesiąca Mirjana słyszy głos Matki Bożej, czasem Ją widzi. Modli się wraz z Nią za niewierzących. Mirjana mieszka w parafii w Medziugorju, wyszła za mąż, ma dwoje dzieci. Matka Boża powierzyła jej szczególną intencję modlitwy za niewierzących, za tych, którzy nie poznali jeszcze Bożej Miłości.