Ivanka przed Międzynarodową Komisją

Iwanka z rodziną

IVANKA IVANKOVIĆ-ELEZ PRZED MIĘDZYNARODOWĄ KOMISJĄ W WATYKANIE

Międzynarodowa Komisja ds. Medziugorja obradowała po raz trzeci 14 czerwca 2011 r. w Rzymie. Oprócz członków komisji w posiedzeniu wzięła udział także Ivanka, jedna z osób widzących, arcybiskup Zadaru ks. Zelimir Puljić oraz dr Mato Zovkić, profesor na Katolickim Wydziale Teologicznym Vrhbosna w Sarajewie.
Pierwsze posiedzenie komisji miało miejsce na początku kwietnia 2010 r., krótko po powołaniu komisji. Ustalono wówczas priorytety i metody działania pracy. Cała praca badawcza komisji powinna służyć w dalszej perspektywie przedłożeniu wyników Kongregacji Nauki Wiary, która następnie wyciągnie wnioski i przedstawi je Ojcu Świętemu. Wyniki badań nie są znane opinii publicznej. Początkowo założono, że komisja będzie prowadziła badania nad zjawiskami w Medziugorju w sposób jawny, ale w ostatniej chwili zmieniono to ustalenie.
Po tym, jak kompetencje nad sprawami w Medziugorju przejęła Stolica Apostolska, komisja rozpoczęła prace. Fenomen Medziugorja przedstawia obszerny zakres kwestii do zbadania, a przede wszystkim objawienia, trwające już od 30 lat oraz osoby widzące, które twierdzą, że ukazuje im się Matka Boża.
Jako pierwsza została zaproszona do Rzymu Ivanka, która również najwcześniej miała widzenie Matki Bożej, tj. dnia 24.06.1981 r. Następnie objawienia otrzymały tego samego dnia inne dzieci. Przed komi­sją Ivanka złożyła świadectwo o spotkaniach z Maryją. Treść zeznania nie została podana do publicznej wiadomości. Potwierdzono jedynie, że osoba widząca opowiedziała to, czego doświadczyła oraz że otrzymuje objawienia raz w roku, każdego 25 dnia czerwca, czyli tego dnia, w którym 30 lat temu przyszła do niej Matka Boża, przedstawiając się jako Królowa Pokoju. Ten dzień jest do dziś świętowany jako rocznica objawień.
Do tej pory istniało kilka komisji, które badały zdarzenia w Medziugorju, z których każda wydawała swoją opinię. Ostatnie oficjalne oświadczenie zostało sporządzone przez Episkopat Jugosławii 10.04.1991 r. w Zadar i mówi ono, że na podstawie przeprowadzonych badań nie można potwierdzić nadzwyczajności zjawisk.
Sformułowana w ten sposób opinia pozostawiła otwartą drogę do dalszych badań, dlatego dnia 17.03.2010 r. Stolica Święta wzięła sprawy w swoje ręce i powołała Międzynarodową Komisję ds. Medziugorja, podległą Kongregacji Nauki Wiary, pod przewodnictwem włoskiego kardynała Camillo Ruini.

Doroczne ukazanie się Matki Bożej Ivance
25 czerwca 2011

Ivanka Ivankovic-Elez urodziła się 21 czerwca 1966 r. Kiedy otrzymała pierwsze objawienia miała 15 lat. Jest córką Ivana, który pracował w Niemczech jako Gastarbeiter oraz Jagody, która zmarła dwa miesiące przed rozpoczęciem objawień.
28 grudnia 1986 r. Ivanka wyszła za mąż za Rajko Elez. W listopadzie następnego roku urodziło się ich pierwsze dziecko, córka Christina, a w czerwcu 1990 – syn Josip. 11 lutego 1995 przyszło na świat trzecie dziecko, syn Ivan.
Ivanka mieszka z rodziną w wiosce Miletina, w parafii Medziugorje. W latach 1981-85 otrzymywała objawienia codziennie. 7 maja 1985 r. poznała dziesiątą tajemnicę. Odtąd widzi Matkę Bożą jeden raz w roku. Jej coroczne objawienie ma miejsce w dniu 25 czerwca.
Matka Boża opowiedziała jej o przyszłości ludzkości, Kościoła oraz jej osobistego życia. Bóg udzielił jej wielkiej łaski polegającej na tym, że w ciągu wszystkich tych lat mogła pięciokrotnie zobaczyć swoją zmarłą matkę. Ivanka powiedziała: „W czasie ostatniego z codziennych objawień, czyli 7 maja 1985 r., mogłam rozmawiać także z moją mamą. Powiedziała tylko jedno zdanie: „Moje kochane dziecko, jestem z ciebie dumna!” IIvanka potwierdza, że jest życie po śmierci.
25 czerwca 2011 Ivanka otrzymała widzenie, które trwało 8 minut. Miało miejsce w jej rodzinnym domu i obecna w czasie jego trwania była tylko rodzina Ivanki. Później powiedziała: „Matka Boża rozmawiała ze mną o pierwszej tajemnicy. A na koniec rzekła: Kochane dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo.”

Przekład z niem.: Alicja B.
Tekst pochodzi z austriackiego kwartalnika Medjugorje. Gebetsaktion Maria… nr 102 (Vox Domini 4/2011)