Oaza Pokoju

WSPÓLNOTA MARYJNA «OAZA POKOJU»
„Oaza Pokoju” została uznana przez Kościół jako „publiczne zrzeszenie wierzących” i prowadzi działalność zgodną ze wszystkimi obowiązkami oraz prawami wynikającymi z norm Prawa Kościelnego.
Reguły życia wspólnoty zostały przyjęte oraz potwierdzone przez ks. bp Nicolę Rotunno z Sabina – Paggio Mirteto, w Święto Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1990 roku.
Założycielem wspólnoty jest Ojciec Gianni Sgreva CP ze Zgromadzenia Pasjonistów i za zgodą przełożonych kieruje jej działalnością.

Kim jesteśmy?
Stanowimy wspólnotę braci i sióstr, tworzących jedną, wielką rodzinę. Uczestnikami są osoby stanu wolnego, małżeństwa, świeccy oraz klerycy. Jesteśmy wspólnotą kontemplacyjną, prowadząc prosty, religijny tryb życia w modlitwach; życia poświęcanego Bogu poprzez Maryję, zobowiązani do przestrzegania ewangelicznych rad ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Szczególne jest, poza wspomnianymi, czwarte ślubowanie dotyczące orędownictwa o pokój.
Początek dziejów naszej wspólnoty wyznacza data 25 marca 1987 roku, kiedy Maryja, Królowa Pokoju, skierowała niektórych z nas na wspólne spotkanie. Duchową zachętą stało się Medziugorje, przy czym z pełną świadomością pozostawiamy Kościołowi ostateczne rozstrzygnięcie, czy zachodzące tam wydarzenia są prawdziwe lub nie. W nas zrodziło się postanowienie, aby poprzez Maryję całkowicie oddać się Bogu i wspólnym działaniem pośpieszyć na ratunek wielu braciom i siostrom, poszukującym pokoju.
Obecnie „Oaza Pokoju” skupia 85 braci i sióstr, w tym 12 kapłanów. Do wspólnoty należy również sześć rodzin. Otrzymujemy wiele zapytań od osób pragnących się do nas przyłączyć. „Oaza Pokoju” posiada już charakter międzynarodowy. Wprawdzie większość stanowią Włosi, jednak są we wspólnocie również osoby pochodzące z Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Słowenii, USA, Brazylii, Panamy, Kanady, Korei i Nowej Zelandii.

Jak żyjemy?
Przeważają tu żyjący stale we wspólnocie. Niektórzy mogą przebywać poza nią, we własnych domach i środowiskach, jednak są wówczas zobowiązani do przestrzegania wszystkich reguł życia – jak we wspólnocie. Każdego dnia, w określonych porach, przewidziany jest czas poświęcany wspólnym modlitwom, uczestnictwu we Mszy świętej, modlitwie różańcowej. Ważne jest indywidualne adorowanie Najświętszego Sakramentu, wystawionego nieprzerwanie dniem i nocą. Zgodnie ze wskazaniami Królowej Pokoju, w każdą środę i piątek pościmy o chlebie i wodzie.
Niektórzy z nas studiują w Rzymie teologię, aby przyjąć święcenia kapłańskie bądź poszerzyć już posiadaną wiedzę religijną. Nie wykonujemy żadnych prac zarobkowych. Żyjemy i utrzymujemy się całkowicie ufając Bożej Opatrzności.

Cele naszego działania
Jak w początkach istnienia Kościoła – uczniowie, apostołowie, mężczyźni i kobiety, wspólnie z Maryją tworzyli modlitewną wspólnotę, oczekując darów Ducha Świętego, podobnie i my tworzymy jakby nowy wieczernik. Z pełną świadomością pragniemy być wzorem dla całej wspólnoty Kościoła. Z myślą o nowym zesłaniu Ducha Świętego, prowadzeni przez Maryję, przeżywamy głębię pokoju i nasze doświadczenia przekazujemy innym.
Z Maryją chcemy współdziałać w walce ze Złem. Wraz z Nią prosić Boga o dar pokoju, o duchową odnowę Kościoła przez nawrócenie tak wielu niespokojnych serc, o pojednanie z Bogiem. Pokój jest darem Boga, możliwym do osiągnięcia zarówno modlitwą, jak i cierpieniem, czy zawierzeniem.

Charyzmaty naszej wspólnoty
Posiadamy trzy zasadnicze charyzmy: pokutę, orędownictwo, gościnność. One pozwalają nam przeżywać pokój jak wielkanocny dar, przekazany nam w Duchu Świętym przez ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa (J 20); pozwala również przyjmować wszystkich, którzy pukają do naszej wspólnoty, aby tu w wieczerniku, kierowanym przez Maryję, zyskać pokój.
Orędownictwo
W kontemplacyjnych wspólnotach pełnimy służbę wstawiając się za Kościół i całą ludzkość. Orędujemy do Boga o dar pokoju, wznosząc w tym celu usilne modły, poświęcając nasze życie.

Pokuta, pojednanie
Odczuwamy współodpowiedzialność za świat, wymagający uzdrowienia. Każdy więc powinien nosić brzemię grzechów i chorób własnych, jak również innych sióstr i braci. W tym właśnie łączymy się z Jezusem i Jego Matką i mówimy Ojcu: „Spójrz, przybywam spełniać Twoją wolę” (Hbr 10,9). Przepełnieni miłością ofiarujemy przy tym nasze życie i drobne ofiary.
Gościnność
Gościnnie przyjmujemy udręczonych wieloma ranami, a przede wszystkim cierpiących z powodu oddalenia się od Boga. Jak tylko to możliwe, pozwalamy im uczestniczyć w naszym życiu, którego rytm znaczony jest modlitwą, przyjaźnią, prostotą, ubóstwem i pracowitością. Wszystkim szczerze poszukującym ewangelicznego pokoju, pragniemy wskazywać tę drogę pokoju, którą prowadzi nas Maryja.

Wspólnota Maryjna „Oaza Pokoju”
Oasi della Pace C.P. 25
I– 020036 Passo Corese (RI)
Tel: 0039 765 488993
oasispacis.pc_c@tiscali.it

Adres w MEDZIUGORJU
Marijanska Zajednica „Oaza Mira” Bijakovici
88266 MEDJUGORJE (MO)
Bosna-Hercegovina
Tel-Fax: 00387.36.651829
oaza-mira@tel.net.ba