Bp Adriano Langa o Medziugorju

Bp Adriano Langa

MEDZIUGORJE TO MIEJSCE SPOTKANIA Z BOGIEM

Jego Ekscelencja ojciec Adriano Langa OFM, obecnie biskup diecezji Inhambane w Mozambiku, odwiedził w towarzystwie ojca Stojana Damjanovica prowincję franciszkanów, a więc przy okazji również Medziugorje, klasztor w Humac i Mostarze. Bracia przyjmowali go z radością i serdecznością oraz opowiadali o swoim codziennym życiu i apostolstwie. Słuchał wszystkiego z zaciekawieniem. Następnie powiedział kilka słów o swojej diecezji, która obejmuje ok. 68 tysięcy km2, składa się z 22 parafii, 655 chrześcijańskich wspólnot i 43 kapłanów.
Ludzie są bardzo biedni, dlatego są bardzo wdzięczni za każdą pomoc, która udzielana jest diecezji i tamtejszym wiernym. Biskup Langa odwiedzał Medziugorje także we wcześniejszych latach – pierwszy raz przybył tu w połowie lat 90-tych. Przyjechał z ciekawości, usłyszawszy o Medziugorju od swoich braci franciszkanów, pełniących wówczas misjonarską posługę w Kongo.
Podczas pielgrzymki w roku 2012 przyznał, że Medziugorje poznał jako miejsce modlitwy:
„Mówię wszystkim, że Medziugorje jest miejscem, które trzeba poznać właśnie dlatego, że zaprasza nas ono do modlitwy. Medziugorje oznacza spotkanie z Bogiem.”