Orędzia – 2010

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2010

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2010
Drogie dzieci, niechaj ten czas stanie się dla was czasem osobistej modlitwy, aby ziarno wiary wzrastało w waszych sercach i aby wyrosło w radosne dawanie świadectwa wobec innych. Ja jestem z wami i pragnę was wszystkich pobudzić do wzrastania i do radowania się w Panu, który was stworzył. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2010
Drogie dzieci, w tym czasie łaski, kiedy przyroda przygotowuje się, aby ukazać najpiękniejsze kolory roku, zachęcam was, drogie dzieci: otwórzcie wasze serca na Boga Stworzyciela, aby On was przemienił i ukształtował na Swój obraz, aby całe dobro, jakie drzemało w waszym sercu przebudziło się do nowego życia i zamieniło w gorliwe
pragnienie wieczności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2010
Drogie dzieci, dziś znowu pragnę was wszystkich zachęcić do tego, byście byli mocni w modlitwie i w chwilach, kiedy was dotykają doświadczenia. Przeżywajcie w radości i pokorze wasze chrześcijańskie powołanie i dawajcie wszystkim świadectwo. Ja jestem z wami i wszystkich was niosę do mojego Syna Jezusa. On będzie waszą mocą i oparciem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2010
Drogie dzieci, w tym czasie, kiedy w sposób szczególny modlicie się i poszukujecie Mojego wstawiennictwa, zachęcam was do modlitwy, drogie dzieci, abym poprzez wasze modlitwy mogła wam pomóc, aby jak najwięcej serc otwarło się na moje orędzia. Módlcie się w moich intencjach! Ja jestem z wami i oręduję u Mego Syna za każdym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2010
Drogie dzieci! Bóg dał wam łaskę, abyście żyli i chronili całe dobro jakie jest w was i wokół was i abyście motywowali innych, aby byli lepsi i bardziej święci, ale i szatan nie śpi i poprzez modernizm ukierunkowuje was i prowadzi na swoją drogę. Dlatego, dziatki, w miłości do mego Niepokalanego Serca kochajcie Boga ponad wszystko i żyjcie według Jego przykazań. W ten sposób wasze życie będzie miało sens i pokój zapanuje na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2010 (29 rocznica objawień)
Drogie dzieci, z radością zachęcam was do radosnego życia Moimi orędziami. Tylko wtedy, drogie dzieci, będziecie bliżsi mojemu Synowi. Ja pragnę prowadzić was wszystkich tylko do Niego. W Nim znajdziecie prawdziwy pokój i radość waszego serca. Błogosławię was wszystkich i kocham was niezrównaną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2010
Drogie dzieci, zachęcam was na nowo do podążania za Mną z radością. Pragnę was wszystkich zaprowadzić do Mojego Syna, waszego Zbawiciela. Nie jesteście świadomi tego, że bez Niego nie macie ani radości, ani pokoju, ani przyszłości, ani życia wiecznego.
Oto dlaczego, drogie dzieci, wykorzystujcie ten czas modlitwy radosnej i zawierzenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2010
Drogie dzieci, dziś ponownie z wielką radością, pragnę was na nowo zachęcić: módlcie się, módlcie się, módlcie się! Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy. W ciągu dnia znajdźcie miejsce, w którym będziecie się modlić z radością i w skupieniu. Kocham was i błogosławię was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2010
Drogie dzieci, dziś jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem pokoju i zachęcam was do życia jeszcze bardziej waszym życiem wiary, gdyż jesteście jeszcze słabi i brak wam pokory. Zachęcam was, drogie dzieci, do mówienia mniej i pracowania więcej nad waszym osobistym nawróceniem, aby wasze świadectwo było owocne. I niechaj wasze życie będzie nieustanną modlitwą! Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2010
Drogie dzieci, niechaj ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Moja zachęta, drogie dzieci, pragnie być dla was wezwaniem do tego, abyście się zdecydowali podążać drogą nawrócenia. Zatem módlcie się i szukajcie pośrednictwa wszystkich świętych. Niech oni stanowią przykład dla was, zachętę i radość związaną z życiem wiecznym. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2010
Drogie dzieci, patrzę na was i widzę w waszych sercach śmierć bez nadziei, niepokój i głód. Nie ma modlitwy, nie ma ufności złożonej w Bogu. Oto dlaczego Wszechmogący pozwala mi przynieść wam nadzieję i radość. Otwórzcie się. Otwórzcie wasze serca na miłosierdzie Boga, a On da wam wszystko, czego potrzebujecie, On napełni wasze serca pokojem, gdyż On jest pokojem i waszą nadzieją. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie..”

Orędzie Matki Bożej dane Jakowowi Colo 25 grudnia 2010
Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:25 i trwało 7 min.
Jakov powiedział: „Matka Boża mówiła mi o tajemnicach i na końcu powiedziała: módlcie się, módlcie się, módlcie się.”

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2010
Drogie dzieci, dziś ja i mój Syn Jezus pragniemy dać wam obfitość radości i pokoju, aby każdy z was stał się radosnym posłańcem i świadkiem pokoju i radości w miejscach, w których żyjecie. Drogie dzieci, bądźcie błogosławieństwem i bądźcie pokojem! Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.