Orędzia – 2020

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2020

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się jeszcze więcej modlili, aż poczujecie w waszych sercach świętość przebaczenia. W rodzinach powinna panować świętość, ponieważ, drogie dzieci, nie ma przyszłości dla świata bez miłości i świętości. W świętości i radości oddajecie siebie Bogu Stwórcy, który kocha was niezmierną miłością i dlatego On wysyła mnie do was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2020

Drogie dzieci, w tym czasie łaski, chciałabym ujrzeć wasze twarze przemienione przez modlitwę. Tak bardzo przygniatają was ziemskie troski, że nie czujecie nawet tego, że zbliża się wiosna. Jesteście wezwane, drogie dzieci, do pokuty i do modlitwy. Podczas gdy przyroda walczy w ciszy o nowe życie, wy także jesteście wezwani do otwarcia się w modlitwie na Boga. W Nim znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca dla waszych serc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2020

Drogie dzieci! Jestem z wami przez wszystkie te lata, aby was prowadzić drogą zbawienia. Wróćcie do mojego Syna, wróćcie do modlitwy i do postu. Dzieci, Bóg przemówi wtedy do waszych serc, bo szatan rządzi i chce zniszczyć wasze życie i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Kiedy nawrócenie uwidoczni się w waszych sercach i w waszych rodzinach, wasze modlitwy zostaną wysłuchane, Bóg odpowie na wasze wołanie i da wam pokój. Ja jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2020
Drogie dzieci! Niech ten czas pobudzi was do osobistego nawrócenia. Proście, drogie dzieci, w samotności Ducha Świętego, aby umocnił waszą wiarę i zaufanie Bogu, abyście byli godnymi świadkami miłości, którą Bóg obdarza was poprzez moją obecność. Drogie dzieci, nie pozwólcie, by te doświadczenia zatwardziły wasze serca i by wasza modlitwa stała się jałowa. Bądźcie odbiciem miłości Boga i swoim życiem dawajcie świadectwo o Zmartwychwstałym Jezusie. Ja jestem z wami i kocham was wszystkich moją matczyną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z  25 maja 2020

Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie dla was wszystkich. W waszych sercach, dzieci, wiecie, co trzeba zmienić: powróćcie do Boga i do Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dzieci, bądźcie modlitwą dla wszystkich tych, którzy się nie modlą, bądźcie radością dla wszystkich tych, którzy nie widzą wyjścia, bądźcie nosicielami światła w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i proście o pomoc i opiekę świętych, abyście zapragnęli nieba i zatęsknili za niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca

Drogie dzieci! Słucham waszych błagań i modlitw i wstawiam się za wami u mojego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Drogie dzieci, wróćcie do modlitwy, otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i wejdźcie na drogę nawrócenia. Wasze życie przemija i bez Boga nie ma sensu. Dlatego jestem z wami, aby was poprowadzić ku świętości życia, aby każdy z was mógł odkryć radość życia. Wszystkich was, drogie dzieci, kocham i błogosławię Moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2020

Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie, w którym diabeł porywa dusze, aby je przyciągnąć do siebie, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście odkryli w modlitwie miłość Boga i nadzieję. Drogie dzieci, weźcie w swoje dłonie krzyż. Niech on was zachęca do tego, aby zawsze wygrywała miłość, w szczególny sposób teraz, gdy krzyż i wiara zostały odrzucone. Niech wasze życie będzie jaśniejącym przykładem, że wiara i nadzieja wciąż żyją i że jest możliwy nowy świat pokoju. Jestem z wami i wstawiam się za wami u mojego Syna Jezusa. Dziękuję że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2020

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Ja jestem z wami i na nowo was wzywam, drogie dzieci: powróćcie do Boga i do modlitwy, aż modlitwa stanie się dla was radością. Drogie dzieci, dopóki w waszym życiu nie będzie osobistego nawrócenia i przemiany na lepsze, dopóty nie będzie dla was przyszłości ani pokoju. Wtedy zło się skończy i zapanuje pokój w waszych sercach i w świecie. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jestem z wami i oręduję za każdym z was u mojego Syna. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej w Medziugorju z 25 września 2020

„Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki w swojej miłości i ukazuje to moją obecnością. Wzywam was, drogie dzieci, powróćcie do Boga i do modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie miłość i nie zapomnijcie, dzieci, że modlitwa i post są zdolne czynić cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy niebo wypełni się radością waszych serc, odczujecie, jak Bóg was kocha i że posyła mnie, abym ocaliła was i ziemię, na której żyjecie. Dziękuję za odpowiedzieliście na moje wezwanie.“

Orędzie Matki Bożej w Medziugorju z 25 października 2020

Drogie dzieci! Wzywam was w tym czasie do powrotu do Boga i do modlitwy. Wzywajcie na pomoc wszystkich świętych, niechaj będą dla was przykładem i wsparciem. Szatan jest silny i walczy, chcąc przyciągnąć do siebie jak najwięcej serc. On pragnie wojny i nienawiści. Dlatego Ja jestem z wami od tak dawna, aby prowadzić was drogą zbawienia, do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Drogie dzieci, powróćcie do miłości Boga, a On będzie waszą siłą i schronieniem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej w Medziugorju z 25 listopada 2020

Drogie dzieci! Oto teraz jest czas miłości, ciepła, modlitwy i radości. Módlcie się, drogie dzieci, aby Dzieciątko Jezus narodziło się w waszych sercach. Otwórzcie serca na Jezusa – On daje Siebie każdemu z was. Bóg wysłał Mnie, abym w tym czasie była radością i nadzieją. Mówię wam: Bez Dzieciątka Jezus nie będzie w was tej czułości, tego odczuwania Nieba, które ukryte jest w Nowonarodzonym. Drogie dzieci, pracujcie nad sobą. Czytajcie Pismo Święte, odkryjcie, jak narodził się Jezus oraz przypomnijcie sobie radość, którą Medziugorje dawało ludziom w pierwszych dniach. Prawda tej historii powtórzy się dziś także w was i wokół was. Pracujcie na rzecz pokoju i budujcie go poprzez sakrament spowiedzi. Pojednajcie się z Bogiem, drogie dzieci, a ujrzycie cuda wokół siebie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej w Medziugorju z 25 grudnia 2020

Drogie dzieci, przynoszę wam Dzieciątko Jezus, które przynosi wam pokój. On jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością waszego życia. Drogie dzieci, nie pozwólcie, aby przygasła wasza wiara i nadzieja na lepszą przyszłość, ponieważ wy zostaliście wybrani, aby być świadkami nadziei w każdy czas. Oto dlaczego jestem tu z Jezusem, aby was pobłogosławić Jego pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie!