Orędzia Matki Bożej w Medziugorju – 2020

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2020

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się jeszcze więcej modlili, aż poczujecie w waszych sercach świętość przebaczenia. W rodzinach powinna panować świętość, ponieważ, drogie dzieci, nie ma przyszłości dla świata bez miłości i świętości. W świętości i radości oddajecie siebie Bogu Stwórcy, który kocha was niezmierną miłością i dlatego On wysyła mnie do was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2020

Drogie dzieci, w tym czasie łaski, chciałabym ujrzeć wasze twarze przemienione przez modlitwę. Tak bardzo przygniatają was ziemskie troski, że nie czujecie nawet tego, że zbliża się wiosna. Jesteście wezwane, drogie dzieci, do pokuty i do modlitwy. Podczas gdy przyroda walczy w ciszy o nowe życie, wy także jesteście wezwani do otwarcia się w modlitwie na Boga. W Nim znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca dla waszych serc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2020

Drogie dzieci! Jestem z wami przez wszystkie te lata, aby was prowadzić drogą zbawienia. Wróćcie do mojego Syna, wróćcie do modlitwy i do postu. Dzieci, Bóg przemówi wtedy do waszych serc, bo szatan rządzi i chce zniszczyć wasze życie i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Kiedy nawrócenie uwidoczni się w waszych sercach i w waszych rodzinach, wasze modlitwy zostaną wysłuchane, Bóg odpowie na wasze wołanie i da wam pokój. Ja jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2020
Drogie dzieci! Niech ten czas pobudzi was do osobistego nawrócenia. Proście, drogie dzieci, w samotności Ducha Świętego, aby umocnił waszą wiarę i zaufanie Bogu, abyście byli godnymi świadkami miłości, którą Bóg obdarza was poprzez moją obecność. Drogie dzieci, nie pozwólcie, by te doświadczenia zatwardziły wasze serca i by wasza modlitwa stała się jałowa. Bądźcie odbiciem miłości Boga i swoim życiem dawajcie świadectwo o Zmartwychwstałym Jezusie. Ja jestem z wami i kocham was wszystkich moją matczyną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z  25 maja 2020

Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie dla was wszystkich. W waszych sercach, dzieci, wiecie, co trzeba zmienić: powróćcie do Boga i do Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dzieci, bądźcie modlitwą dla wszystkich tych, którzy się nie modlą, bądźcie radością dla wszystkich tych, którzy nie widzą wyjścia, bądźcie nosicielami światła w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i proście o pomoc i opiekę świętych, abyście zapragnęli nieba i zatęsknili za niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.