Orędzia Matki Bożej w Medziugorju – 2020

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2020

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się jeszcze więcej modlili, aż poczujecie w waszych sercach świętość przebaczenia. W rodzinach powinna panować świętość, ponieważ, drogie dzieci, nie ma przyszłości dla świata bez miłości i świętości. W świętości i radości oddajecie siebie Bogu Stwórcy, który kocha was niezmierną miłością i dlatego On wysyła mnie do was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2020

Drogie dzieci, w tym czasie łaski, chciałabym ujrzeć wasze twarze przemienione przez modlitwę. Tak bardzo przygniatają was ziemskie troski, że nie czujecie nawet tego, że zbliża się wiosna. Jesteście wezwane, drogie dzieci, do pokuty i do modlitwy. Podczas gdy przyroda walczy w ciszy o nowe życie, wy także jesteście wezwani do otwarcia się w modlitwie na Boga. W Nim znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca dla waszych serc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.