Orędzia przekazane przez Mirjanę

Orędzia Matki Bożej przekazane przez Mirjanę

Mirjana Dragicević-Soldo

Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia do 1982 roku. Matka Boża obiecała jej, że odtąd ukazywać się będzie w dniu jej urodzin (18 marca) oraz w drugim dniu miesiąca, w sytuacji, gdy będzie to ważne dla jej misji, orędzi i tajemnic.

Dostępne są również nagrania video z modlitwy z Mirjaną i z chwili objawienia, jakiego doświadcza.