Orędzia Matki Bożej – synteza

O CZYM MÓWI MATKA BOŻA?

Matka Boża przemawia do świata od wielu lat, dokładnie od 1981 roku. Niektórzy uczynili z tego faktu specyficzny zarzut, uważając że skoro objawienia trwają tak długo, nie mogą być prawdziwe. Wiele osób słuchając Matki Bożej tylko pobieżnie, bez wsłuchania się w Jej Głos i w Jej słowa, sądzi, że mówi Ona ciągle to samo.

Nic bardziej mylnego, dlatego przedstawiamy:

SYNTEZA ORĘDZIA Z MEDZIUGORJA
O. Guy Verhaegen, sj
PLAN ŚWIATOWEGO POKOJU
ORĘDZIE KRÓLOWEJ POKOJU:
nawrócenie – wiara – miłość – modlitwa

Spis treści:
Wprowadzenie
Prezentacja i plan
Pedagogia Maryi
I. FUNDAMENTY ŚWIĄTYNI. PLAN BOŻY. NASZA ODPOWIEDŹ I ZAGROŻENIA ZE STRONY SZATANA.

Rozdział 1: Plan Boży
a. Wezwanie do współpracy w tym planie
b. Pierwszy cel planu: pokój i pojednanie

Rozdział 2. NASZA ODPOWIEDŹ: WIARA, MIŁOŚĆ, ŚWIĘTOŚĆ.
a. wiara
b. miłość
c. świętość

Rozdział 3: ATAKI SZATANA
1. Szatan istnieje i działa pomiędzy nami
2. Szatan atakuje przede wszystkim tych, którzy usiłują odpowiedzieć na wezwanie Maryi i rozszerzać jej orędzia.
3. Jego plan polega na wprowadzeniu zamętu w dzieło Boga i na niszczeniu go.
4. Świat jest wielkim polem walki pomiędzy Bogiem i szatanem.
5. Broń polecana przez Maryję (a. Ubóstwo; b. Miłość; c. Pokora)