O. Ivan Sesar – Medziugorje jest błogosławieństwem dla Kościoła

O. dr Ivan Sesar

MEDZIUGORJE JEST BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DLA KOŚCIOŁA

Rozmowa z prowincjałem, dr Ivanem Sesarem, 30 grudnia 2009

– Ojcze, wizytę kardynała Wiednia, Christopha Schönborna, można określić w historii tego miejsca jako przełomową. Jako prowincjał, przyjmował ojciec księdza kardynała na terenie parafii w Medziugorju. Jak interpretuje ojciec tę wizytę?

Rzeczywiście było to historyczne wydarzenie dla Medziugorja, dla nas księży i dla Kościoła, ponieważ wysoki hierarcha kościelny, uznany teolog i mariolog, autor wielu książek z zakresu teologii, wyraził jasno swoją osobistą opinię na temat tego miejsca. Dla każdego człowieka dobrej woli, wyraziste były jego słowa, dotyczące objawień Matki Bożej, osób widzących, treści orędzi, teologii pastoralnej Maryi. Nie trzeba ani tego wyjaśniać, ani analizować. Wydaje mi się, że jego wyrażane w słowach nastawienie do wszystkiego, co się tu dzieje, mówi samo za siebie.

– Jak widzi ojciec jako prawnik kwestię Medziugorja w Kościele, szczególnie na płaszczyźnie nauczania wiernych?

Chciałabym powtórzyć to, co wielokrotnie podkreślałem, mianowicie: parafia Medziugorje należy do naszej franciszkańskiej prowincji. Tak więc naszym zadaniem – moim jako prowincjała oraz innych kapłanów, którzy współpracują z ojcem Petarem Vlasiciem, proboszczem – jest w pierwszej kolejności troszczenie się o prowadzenie duszpasterstwa zgodnie z nauką Kościoła.
Szczególnie istotne jest zapewnienie przybywającym pielgrzymom odpowiednich warunków, możliwości wyciszenia i możliwie najowocniejszego wejścia w atmosferę modlitwy, która jest tutaj bardzo intensywna.
Naszym zadaniem jest także wspieranie właściwej pobożności, aby pielgrzymi godnie przystępowali do sakramentów. Wszystko musi przebiegać zgodnie z nauką Kościoła i nie wątpię, że tak do tej pory było.
Opinię o Medziugorju zostawiamy Magisterium Kościoła, które jest kompetentne dla wypełnienia tego zadania.

– Wizyta kardynała była wielkim wsparciem dla kapłanów pracujących już od 28 lat przy przyjmowaniu pielgrzymów i sprawowaniu nad nimi opieki duszpasterskiej.

Ogromny zaszczyt, satysfakcja nie tylko dla księży naszej prowincji, lecz także dla tych wszystkich, którzy zjawili się tu w ostatnich latach, aby poświęcić się pracy w tym miejscu. Jednocześnie dodało nam odwagi i otuchy spotkanie z tak ważnym zwierzchnikiem Kościoła, który publicznie wyraża swą przychylną opinię na temat Medziugorja, widzi owoce tego miejsca, uznaje je i błogosławi.
Kardynał powiedział, że od wielu lat słyszał o świadectwach, uzdrowieniach, powołaniach do kapłaństwa i zakonu pod wpływem Medziugorja. I dlatego też postanowił osobiście przyjechać, aby poznać źródło i drzewo, które już od 28 lat wydaje dobre owoce. Tym drzewem jest Matka Boża, którą Bóg przysłał do Medziugorja. Tak piękne słowa, skierowane przy stole do nas, kapłanów, odebraliśmy jako prawdziwe błogosławieństwo.
W Medziugorju każdy jest mile widziany. Jesteśmy częścią Kościoła i wierzę, że to miejsce jest błogosławieństwem, prezentem od Boga dla Kościoła, co także podkreślał wielokrotnie kardynał. Powtarzał, że powinniśmy służyć Bogu i Kościołowi właśnie dlatego, że doświadczamy niczym niezasłużonej łaski Boga, danej światu przez Medziugorje.

– Jak widzi ojciec swoje życie? Jaki wpływ wywarło na ojca Medziugorje?

Dla mnie osobiście jest ono darem. Najpierw przybyłem tu jako pielgrzym, później jako kapłan, potem proboszcz, a teraz jestem zwierzchnikiem tego świętego miejsca. W ten sposób dane mi było przeżywać bardzo blisko i jakby od wewnątrz wszystko, co się tu działo oraz słowa Matki Bożej.
O Medziugorju możemy czytać, słuchać, oglądać zdjęcia, jednak przybyć i żyć tutaj, to całkiem inna rzeczywistość. Wtedy poznaje się cud Medziugorja dużo głębiej, idzie się ścieżką, wskazywaną poprzez orędzia, w szkole Matki Bożej. Dla mnie jest to ogromna łaska i praw­dziwe błogosławieństwo, które da­je mi siłę do odpowiedzialnego po­dejmowania zadań, związanych z nowymi obowiązkami.