Stanowisko Kościoła wobec objawień w Medziugorju

Kościół parafialny – Medziugorje

STANOWISKO KOŚCIOŁA WOBEC OBJAWIEŃ W MEDZIUGORJU (2014)

Aktualne stanowisko Kościoła w kwestii objawień z Medziugorja zawarte jest w tzw. „Oświadczeniu z Zadaru”. Treść Oświadczenia Konferencji episkopatu Jugosławii 9-11 kwietnia 1991 r., została odpowiednio wyjaśniona przez wiele autorytetów Kościoła, gdyż formuła jakiej użyto: „Non constat de supernaturalitate” była błędnie interpretowana przez wiernych.
Formuła ta oznacza, że na pod­stawie dotychczas przeprowadzonych badań nie można jednoznacznie stwierdzić charakteru nadprzyrodzonego zjawisk zachodzących w Medziugorju, ale nie wyklucza się, że zjawiska te mogą mieć taki właśnie charakter.
Jeden z hierarchów kościelnych, kard. Schönborn, przypominając sta­no­wisko Kościoła wobec objawień, 1 listopada 2004 stwierdził:
„Jakie jest stanowisko Kościoła wobec Medziugorja? Jest ono niezmienne od czasu pierwszego stanowiska wypracowanego przez Konferencję Episkopatu byłej Jugosławii. Kongregacja Nauki i Wiary, której jestem członkiem, potwierdziła je, z tego co wiem, dwukrotnie listami Sekretarza Kongregacji.
Formuła, którą posłużyli się wówczas biskupi jugosłowiańscy, brzmiała non constat de supernaturalitate, to znaczy, że nie stwierdzono, iż zjawisko nadprzyrodzone: nie jest ani wykluczone, ani potwierdzone. Non constat. Nie jest to ani negacja, ani afirmacja nadprzyrodzoności.
Jaki stąd wniosek? Podwójny. Magisterium dwukrotnie to potwierdziło. Po pierwsze, nie są dozwolone oficjalne pielgrzymki do Medziugorja. Oficjalne, to znaczy, że choć nie można organizować pielgrzymki diecezjalnej do Medziugorja, nie jest zabronione udawanie się z pielgrzymką nieoficjalną. Po drugie, ci, którzy się udają do Medziugorja, mogą i powinni mieć opiekę duszpasterską. Te dwa punkty podkreślił biskup Bertone. Myślę, że to stanowisko jest bardzo jasne. Nie starajmy się przeciągać sprawy w żadną stronę, uszanujmy powściągliwość Magisterium Kościoła w stosunku do zjawiska, którego ostateczna ocena z pewnością nie zostanie wydana przed jego końcem. Kościół nie da carta blanche na prywatne objawienia, które nadal jeszcze mogą trwać”

Oficjalne wytyczne Stolicy Apostolskiej w sprawie Medziugorja

W związku z niewłaściwym traktowaniem stanowiska Kościoła i rozsiewaniem fałszywych informacji, umieszczamy poniżej oficjalne wytyczne Stolicy Apostolskiej, zaczerpnięte z www.radiomaria.it
Drodzy przyjaciele, w zeszłym roku tę sławną hercegowińską parafię nawiedziły 2 miliony pielgrzymów ze wszystkich stron świata, z czego 600.000 stanowili Włosi, a około 35.000 kapłani. Ze względów duszpasterskich ważne jest, aby pielgrzymi poznali wytyczne Stolicy Apostolskiej odnośnie mających tam miejsce wydarzeń. Ewentulane odmienne stanowiska należy traktować wyłącznie jako prywatną opinię.
Stanowisko Stolicy Apostolskiej, jas­no wyrażone w wielu dokumentach streścił niedawno Jego Eminecja kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu, w książce „Ostatnia widząca z Fatimy” – (Wyd. Rai-Rizzoli – str. 103-107). Jego Świątobliwość Benedykt XVI osobiście opatrzył tę książkę swoją przedmową.

Kard. Tarsicio Bertone

Oto co stwierdza w tej kwestii kard. Tarsicio Bertone:

1. „Oświadczenia biskupa Mostaru odzwierciedlają prywatną opinię i nie stanowią ostatecznego, oficjalnego sądu Kościoła” Oświadczenie to wytrąca broń z ręki tym wszystkim, którzy posługują się słowami biskupa Mostaru, aby w imieniu Kościoła atakować Medziugorje.
2. „W mocy pozostaje oświadczenie biskupów byłej Jugosławii, wydane w Zadarze 10 kwietnia 1991 r., które pozostawia wolną drogę przyszłym badaniom. Weryfikacja zatem będzie trwała nadal.” W swoim czasie Stolica Apostolska sama nie przyjęła oceny komisji nominowanej przez biskupa i zdecydowała o powierzeniu przypadku Konferencji Biskupów byłej Jugosławii. Ta ostatnia pozostawiła wolną drogę przyszłym badaniom, jako że objawienia nie dobiegły jesz­cze końca. Nie jest więc prawdą, że Konferencja Biskupów byłej Jugosławii wydała negatywny osąd.
3. „W międzyczasie zezwala się wiernym na prywatne pielgrzymki pod przewodnictwem duszpasterzy”. Prywatne pielgrzymki to takie, które organizowane są przez wiernych lub przez świeckie agencje, przy czym podkreśla się, że dobrze, aby kierowali nimi kapłani. Ten ostatni punkt jest bardzo ważny, zwłaszcza ze względu na posługę spowiedniczą.
4. „Na koniec, wszyscy katoliccy pielgrzymi mogą odwiedzać Medziugorje, miejsce kultu maryjnego, gdzie możliwe jest praktykowanie wszystkich form pobożności”. Potwierdza to całkowitą swobodę pielgrzymów do odwiedzania Medziugorja, które Kościół uznaje za miejsce kultu maryjnego, gdzie można uczestniczyć we Mszy św., przystąpić do spowiedzi, odprawić Drogę Krzyżową, Adorację Najświętszego Sakramentu itd.
Takie jest, drodzy przyjaciele, oficjal­ne stanowisko Stolicy Apostolskiej odnośnie Medziugorja oraz jej wytyczne, przedstawione przez kardynała Sekretarza Stanu i zatwierdzone przez same­go Ojca Świętego. Wyrażając swoją wdzięczność wspominamy o nich w modlitwach do Królowej Pokoju, w nadziei, że ich zalecenia wszędzie spotkają się z posłuszeństwem i pokorą.

O. Livio Fanzaga