Pełne miłości towarzyszenie Matki Bożej

Kristina Marija Malina – Altzinger

PEŁNE MIŁOŚCI TOWARZYSZENIE MATKI BOŻEJ

Kristina Marija Malina – Altzinger

Od dzieciństwa Medziugorje stanowi nieodłączny element mojego życia. Mój tata był jednym z pierwszych pielgrzymów, którzy w roku 1983 udali się z Austrii do Medziugorja. Swoje doświadczenie przekazał mi, dlatego mogłam niejednokrotnie razem z nim udawać się do tego miejsca pełnego łask.
Treści objawień z Medziugorja zaczęły mi towarzyszyć w moim codziennym życiu. Ich słowa są wprawdzie proste i zrozumiałe, lecz jednocześnie zapraszają do głębokiej wewnętrznej przemiany. Zawsze dają mi wsparcie, siłę i nadzieję. Żyję w rzeczywistości, w której panuje dobrobyt i nadmiar, a Matka Boża swoimi słowami prowadzi mnie z czułą miłością i łagodnością do tego, co istotne – osobistej relacji z Bogiem.
Odwiedzałam Medziugorje razem z moim chłopakiem, który później stał się moim mężem. Gdy byłam w ciąży i pojawiły się pewne niepokoje i wątpliwości, przyjechałam ponownie tutaj. Trafiłam dokładnie na moment rozpoczęcia Eucharystii. Ksiądz mówił o tym, że nie powinniśmy bać się wyzwań i odpowiedzialności, jaką niosą ze sobą narodziny dziecka. Bóg obdarza nas łaską dawania życia nowemu człowiekowi i nigdy nie zostawia nas samych. On sam jeszcze mocniej towarzyszy rodzinie oraz pojawiającemu się na świecie nowemu człowiekowi.
Wielką radością było świętowanie razem z moim synem Maksymilianem Pawłem w Medziugorju 34 rocznicy objawień Matki Bożej. W tym momencie miał 2 miesiące i dla niego była to pierwsza tak wielka wyprawa. Choć tyle razy odwiedzałam Medziugorje, tym razem czułam się zupełnie inaczej. Ponadto po raz pierwszy przyjechałam tu jako młoda mama. Medziugorje jest dla mnie źródłem nowych sił dla duszy, ponieważ mogę skoncentrować się na Bogu, który w sposób szczególny jest tu obecny.
Również nowym doświadczeniem była dla mnie świadomość, jak wielka musi być miłość Boga i Matki Bożej do człowieka. Skoro my jako ludzie możemy tak bardzo kochać nasze dzieci, o ileż mocniejsza jest miłość Tego, który cały jest jedynie Miłością?
Miłość jest dla mnie osobiście głównym przesłaniem Medziugorja. Z miłości płynie wszystko, co dobre. Dla osoby, która kocha, wiele staje się jasne. Czyni ona dobro z uprzedzeniem i lekkością. Miłość zmienia nasze priorytety i pomaga nam podejmować trud przemiany. Matka Boża z głębi kochającego serca czerpie słowa, które do nas kieruje. Miłość nie pozwala Jej ani się męczyć ani nużyć przypominaniem nam o tym, co najważniejsze. Jej najgłębszym pragnieniem jest, aby każdy z nas pokochał Boga całym sercem oraz aby właśnie miłość do Boga prowadziła nas i wzrastała w nas. Drogą postępowania w miłości do Boga jest codzienna modlitwa, msza święta, comiesięczna spowiedź i post.
Matka Boża chciałaby, abyśmy dzięki prawdziwej miłości i wolności serca, które można odnaleźć nie w świecie, lecz jedynie w Bogu, prowadzili życie spełnione i szczęśliwe.
Mówi do nas jako matka i pragnie nam towarzyszyć właśnie z matczyną miłością. Jak każda matka, chce nam pomagać, chronić nas przed każdym złem. Stara się wspierać nasze codzienne dążenie do Jezusa i osobistą z Nim relację, zachęcając nas jednocześnie do wypełniania swoim życiem woli Boga i wcielania Jego miłości.

Vox Domini nr 4/2015, str. 2