Orędzia – 1999

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 1999

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 1999
Drogie dzieci! Zapraszam was na nowo do modlitwy. Nie macie usprawiedliwienia, że musicie pracować więcej, bo natura śpi jeszcze głębokim snem. Otwórzcie się w czasie modlitwy. Odnówcie modlitwę w waszych rodzinach. Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach, czytajcie je, rozmyślajcie nad nim i uczcie się, jak Bóg kocha Swój lud. Jego miłość ujawnia się także dziś, gdyż On wysyła Mnie, żebym was zaprosiła na drogę zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 1999
Drogie dzieci! Dziś znowu jestem z wami w szczególny sposób kontemplując i przeżywając w Moim Sercu Mękę Jezusa. Drogie dzieci, otwórzcie wasze serca i dajcie Mi wszystko co w nich jest: radości, smutki, każdy ból, nawet najmniejszy, żebym mogła to ofiarować Jezusowi i żeby On z niezmierzoną miłością spalił wasze smutki i przemienił je w radość zmartwychwstania. To dlatego wzywam was teraz w szczególny sposób, drogie dzieci: niech wasze serca otworzą się na modlitwę, abyście – poprzez modlitwę – stali się przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Doroczne objawienie Mirianie Soldo, 18 marca 1999
Drogie dzieci, pragnę, abyście Mi oddali wasze serca, abym mogła was poprowadzić po drodze, która wiedzie do światła i do życia wiecznego. Ja nie chcę, aby wasze serca błądziły w ciemnościach. Pomogę wam. Będę z wami na tej drodze odkrywania miłości i miłosierdzia Boga. Jako Matka proszę was, abyście Mi to pozwolili uczynić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
Objawienie trwało 6 minut (od 10.14 do 10.20) Najświętsza Panna mówiła o tajemnicach. Wszystkich pobłogosławiła.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 1999
Drogie dzieci, zachęcam was do modlitwy sercem. W szczególny sposób, drogie dzieci, wzywam was do modlitwy o nawrócenie grzeszników, za tych, którzy przeszywają Moje Serce i Serce Mojego Syna Jezusa mieczem nienawiści i codziennego bluźnierstwa. Módlmy się, drogie dzieci, za tych wszystkich, którzy nie pragną poznać miłości Boga, nawet jeśli są w Kościele (należą do Kościoła). Módlmy się, żeby się nawrócili, aby miłość ożywiła Kościół. To jedynie poprzez miłość i modlitwę, drogie dzieci, możecie przeżyć ten czas, dany wam na nawrócenie. Umieśćcie Boga na pierwszym miejscu, a wtedy zmartwychwstały stanie się waszym przyjacielem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 1999
Drogie dzieci! Dzisiaj znowu zachęcam was do modlitwy. Drogie dzieci, z radością wnoście pokój i miłość w ten świat pozbawiony pokoju. Przez post i modlitwę dawajcie świadectwo, że należycie do Mnie i że żyjecie Moimi orędziami. Módlcie się i szukajcie! Ja modlę się i wstawiam za wami u Boga, żebyście się nawrócili, żeby wasze życie i wasze zachowanie się było zawsze chrześcijańskie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie!

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 1999
Drogie dzieci! Dziś znowu zachęcam was do nawrócenia i do bardziej zdecydowanej wiary w Boga. Drogie dzieci, szukacie pokoju i modlicie się na różne sposoby, ale jeszcze nie oddaliście waszych serc Bogu, aby On napełnił je Swoją Miłością. Oto dlaczego jestem z wami, dlaczego pouczam was i zbliżam do miłości Bożej. Jeśli będziecie kochać Boga ponad wszystko, będzie wam łatwo modlić się i otworzyć przed Nim swe serca.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 1999
Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za to, że żyjecie Moimi orędziami i swoim życiem dajecie świadectwo. Drogie dzieci, bądźcie silni i módlcie się, żeby modlitwa dała wam siłę i radość. Tylko w ten sposób każdy z was będzie należeć do Mnie i Ja będę go prowadzić drogą zbawienia. Drogie dzieci, módlcie się i waszym życiem dawajcie świadectwo o Mojej obecności tutaj. Niech każdy dzień będzie dla was radosnym świadczeniem o Bożej miłości.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 1999 doroczne objawienie Ivance
Do objawienia trwającego 7-8 min. doszło w domu Ivanki, jedynie w obecności rodziny: męża i ich trojga dzieci. Po objawieniu powiedziała, że modliła się za parafię i za rodziny. Powierzyła je Gospie, od której otrzymała następujące orędzie:
«Drogie dzieci, dziękujcie Mojemu Synowi za wszelkie łaski, jakich On wam udzielił. Módlcie się o pokój, módlcie się o pokój, módlcie się o pokój!»

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 1999
Drogie dzieci! Dziś znowu cieszę się wraz z wami i zachęcam was wszystkich do modlitwy sercem. Zachęcam was, drogie dzieci, żebyście tutaj wszyscy dziękowali Bogu ze mną za łaski, jakie zostały wam udzielone za Moim pośrednictwem. Pragnę, abyście zrozumieli, że chcę tutaj stworzyć nie tylko miejsce modlitwy, lecz także – spotkania serc. Pragnę, aby Moje Serce, Serce Jezusa i wasze serca zlały się w jedno serce miłości i pokoju. To dlatego, drogie dzieci, módlcie się i cieszcie wszystkim, co Bóg tu czyni, choć szatan wywołuje kłótnie i niepokój. Ja jestem z wami i prowadzę was wszystkich po drodze miłości.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 1999
Drogie dzieci! Dzisiaj znowu wzywam was do wychwalania Boga Stworzyciela w barwach przyrody. On nawet poprzez najmniejszy kwiat mówi wam o Swoim pięknie i głębi miłości, z którą was stworzył. Drogie dzieci! Niech modlitwa wypływa z waszych serc jak świeża woda za źródła. Niech pola pszenicy mówią wam o miłosierdziu Boga do każdego stworzenia. Dlatego odnówcie modlitwę dziękczynną za wszystko, co On wam dał.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 1999
Drogie dzieci! Dziś zapraszam was na nowo do stania się posłańcami Mojego pokoju. Szczególnie teraz, kiedy mówi się, że Bóg jest daleko, lecz w rzeczywistości On nigdy nie był bliżej was. Wzywam was, żebyście przez lekturę Pisma Świętego odnowili modlitwę w waszych rodzinach, a wtedy doświadczycie radości ze spotkania z Bogiem, który kocha nieskończenie Swoje stworzenia. Dziękuję, że odpowiedziałyście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 1999
Drogie dzieci! Nie zapominajcie: To jest czas łaski, dlatego – módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 1999
Drogie dzieci! Dziś zachęcam was do modlitwy. W tym czasie łaski niech krzyż będzie dla was znakiem wskazującym miłość i jedność, poprzez które przychodzi prawdziwy pokój. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się w tym czasie, zwłaszcza o to, aby w waszych sercach narodził się mały Jezus, Stwórca pokoju. Jedynie poprzez modlitwę będziecie mogli stać się Moimi apostołami pokoju w tym świecie pozbawionym pokoju. Dlatego módlcie się, aż modlitwa stanie się dla was radością.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 1999
Drogie dzieci! To jest czas łaski. Drogie dzieci, dziś w sposób szczególny – z małym Jezusem, którego trzymam w ramionach – daję wam możliwość zdecydowania się na pokój. Przez wasze „tak” dla pokoju i przez wasze zdecydowanie się na Boga otwiera się nowa możliwość pokoju. To jedynie w ten sposób, drogie dzieci, czas tego wieku stanie się dla was czasem pokoju i pomyślności. To dlatego postawcie małego Jezusa, nowo narodzonego, na pierwszym miejscu w waszym życiu, a On was poprowadzi na drogę zbawienia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Objawienie dane Jakowowi Colo w Boże Narodzenie 1999
Objawienie rozpoczęło się o 15.00 i trwało 10 minut. Najświętsza Panna przybyła radosna, w złotej sukni, z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Mówiła o tajemnicach i wszystkich pobłogosławiła. Dała następujące orędzie:
Drogie dzieci, dziś z okazji narodzin Mojego Syna, kiedy Moje Serce napełnia niezmierzona radość i miłość, zapraszam was do całkowitego otwarcia się i do całkowitego zawierzenia Bogu. Wyrzućcie z waszych serc wszelką ciemność i pozwólcie, aby światłość Boga, miłość Boga weszła do waszego serca i pozostała w nim na zawsze. Bądźcie nosicielami światła i miłości Boga dla wszystkich, aby w was i poprzez was wszyscy mogli odczuć i doświadczyć prawdziwej światłości i miłości, jakie tylko Bóg może wam dać. Udzielam wam Mojego matczynego błogosławieństwa.