Kard. Ernest Simoni: Od początku wierzyłem w prawdziwość

Od początku wierzyłem w prawdziwość objawień Matki Bożej w Medziugorju!

Kardynał Ernest Simoni urodził się 18 października 1928. W latach 1938-48 uczył się w kolegium franciszkańskim w Szkodrze. Po ukończeniu studiów teologicznych odbył czteroletnią służbę wojskową.
7 kwietnia 1956 przyjął potajemnie święcenia kapłańskie. Pierwsze 30 lat jego kapłaństwa przypadało na okres rządów dyktatora Albanii Envera Hodży. 24 grudnia 1963 został aresztowany w – w tamtym czasie – „pierwszym ateistycznym państwie świata”.
Ujęto go w kościele, podczas sprawowania Eucharystii i zamknięto w więzieniu. Jego raporty o czasie tortur i nieludzkich upokorzeń, aż do jego skazania na śmierć, ponieważ nie chciał wyrzec się Jezusa, przerażają widokiem tego, do czego zdolni są ludzie. Wyrok został następnie złagodzony do 25 lat więzienia. Po dziesięciu latach spędzonych w więzieniu został ponownie skazany na karę śmierci, jednak wyroku nie wykonano. Więzienie opuścił w 1981 roku, po 18 latach. Podjął wówczas pracę, czyszcząc kanały.
Posługę kapłańską pełnił w tajemnicy, aż do 1990 roku, kiedy ateistyczny reżim upadł. Z okazji podróży do Albanii papież Franciszek dowiedział się o poruszającym losie kapłana i włączył go w grono kardynałów. Czerwony kolor kardynałów symbolizuje krew Męczenników. Kardynał Ernest Simoni swoim ofiarnym życiem dla Jezusa Chrystusa już to męczeństwo wycierpiał.
Kreowany kardynałem diakonem Santa Maria della Scala 19 listopada 2016. Z racji ukończenia 80 roku życia, nie ma uprawnień elektorskich. Ze względu na wiek papież zwolnił go również z obowiązku przyjęcia sakry biskupiej.
5 września 2017 jako specjalny wysłannik ojca świętego Franciszka dokonał konsekracji katedry św. Matki Teresy z Kalkuty w stolicy Kosowa, Prisztinie. Przed tą uroczystością udał się na Festiwal Młodzieży do Medziugorja, przynosząc młodzieży swoje wzruszające świadectwo.

– Kardynale, skąd pomysł podróży na Festiwal Młodych w Medziugorju?
– Byłem już wcześniej w Medziugorju. Z moimi parafianami byłem tu już osiem razy. Od samego początku wierzyłem we wszystkie objawienia Matki Bożej. Nie można nie wierzyć w takie miejsce, gdzie Ewangelia żyje, gdzie głosi się Słowo Boże i gdzie wyznaje się grzechy. Szczególnie tak ważna jest tu spowiedź. W Medziugorju nie ma działalności doczesnej, wszystko czyni się dla wiary, dla czystości i dla Ewangelii. To nie może pochodzić od diabła.

– Czy Medziugorje jest ważne dla świata?
– Medziugorje jest bardzo, bardzo ważne dla świata. Dziś na Festiwalu Młodych doświadczyłem bardzo głębokiej duchowości. Ludzie z całego świata przybyli tutaj. W tym świecie, który jest tak zimny i tak oddalony od Boga, doświadczamy tutaj bliskości Boga.

– Jakie wrażenia Ksiądz Kardynał wynosi z Festiwalu Młodych?
– Jestem przekonany, że wszystkich, którzy tu przybyli zainspirowała wiara oraz cześć do Bogurodzicy. W tym ogarniętym chłodem świecie człowiek może patrzeć w przyszłość tylko z pomocą Boga, Jezusa i Najświętszej Maryi Panny.

– Czy Ksiądz Kardynał opowie Papieżowi o Festiwalu Młodych?
– Prośmy Matkę Bożą, abym miał okazję spotkać się z nim jak przyjaciel. Powiem mu, że to co się tu dzieje, to sama Ewangelia.

– Jak Ksiądz Kardynał przeżył więzienie?
– Wszystko dzieje się z łaski Bożej, z pomocą Jezusa, z Jego łaską. Byłem 18 lat w więzieniu, potem byłem skazany na przymusową pracę. W sumie, miałem jakieś 40 lat i kilkakrotnie skazywano mnie na karę śmierci. W niewoli jednak mogłem przekazać ludziom dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Próbowałem świadczyć o Bogu. W ciągu dnia ciężko pracowałem, a w nocy słuchałem spowiedzi, odprawiałem Mszę św. i byłem tam dla więźniów. Miałem być w tym więzieniu.
Jestem szczęśliwy, że mogłem mówić ludziom o wolności, nawet wtedy, gdy byłem uwięziony. Bo prawdziwa wolność pochodzi tylko od Jezusa Chrystusa. To On jest Wybawicielem.

– Jaki jest kościół w Albanii?
– W Albanii żyją muzułmanie, prawosławni i katolicy. Życie toczy się spokojnie. Katolicy są w Albanii w mniejszości i wielu z nich wyemigrowało już z Albanii…

Wywiad z kardynałem Simoni przeprowadziły s. Kerstin oraz s. Ivanka, dla „Medjugorje. Gebetsaktion…” (nr 127)

Przekład z niem.: Ewa B.

Na zdjęciu: Kardynał w Medziugorju w r. 2017, a z nim o. Ignaz Domej oraz widząca Marija Pavlović-Lunetti.

Artykuł opublikowany w piśmie „Vox Domini” 2/2018, str. 14-15