Świadectwa i artykuły

Vox Domini

Na przestrzeni wielu lat ukazało się wiele artykułów odnoszących się do wydarzeń w Medziugorju. Publikowane były przede wszystkim w piśmie „Vox Domini”.

Wywiady, opracowania, świadectwa, relacje z ważnych wydarzeń

    • Zob. również:
      Dzieła Matki Bożej
      Ocena Kościoła