Orędzia – 2013

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2013

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2013
Drogie dzieci, dziś znowu zapraszam was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was tak silna jak żywy kamień, aż staniecie się świadkami poprzez wasze życie. Dawajcie świadectwo przez piękno waszej wiary. Ja jestem z wami i oręduję za każdym z was u mojego Syna. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2013
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do modlitwy. Grzech pociąga was ku rzeczom ziemskim, a ja przyszłam, aby was prowadzić do świętości i do spraw Boga; wy zaś walczycie i zużywacie waszą energię w walce pomiędzy dobrem a złem, jakie są w was. Oto dlaczego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się aż modlitwa stanie się dla was radością; a wasze życie stanie się prostym marszem ku Bogu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2013
Drogie dzieci, w tym czasie łaski zapraszam was, abyście wzięli w wasze ręce krzyż mojego umiłowanego Syna Jezusa i rozmyślali nad Jego męką i Jego śmiercią. Niechaj wasze cierpienia będą zespolone z Jego cierpieniami, a miłość zwycięży. On bowiem, który jest samą miłością oddał Siebie z miłości, aby ocalić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż miłość i pokój zaczną królować w waszych sercach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2013
Drogie dzieci, módlcie się, módlcie i kontynuujcie modlitwę aż wasze serce otworzy się na wiarę jak kwiat, który otwiera się na ciepłe promienie słońca. Ten czas to czas łaski, jakiej Bóg wam udziela poprzez moją obecność, jednak wy jesteście daleko od mojego serca. To dlatego wzywam was do osobistego nawrócenia i do modlitwy rodzinnej. Niechaj Pismo Święte będzie zawsze dla was bodźcem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2013
Drogie dzieci! Dziś zachęcam was do tego, abyście byli silni i zdecydowani w wierze i modlitwie, aż wasze modlitwy będą tak mocne, że otworzą serce Jezusa, mojego umiłowanego Syna. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się bez przerwy aż wasze serce otworzy się na miłość Boga. Ja jestem z wami, oręduję za wami wszystkimi i modlę się o wasze nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2013
Drogie dzieci! Z radością w sercu wszystkich was miłuję i wzywam was: przybliżcie się do mojego Niepokalanego Serca, bym mogła was jeszcze bardziej przybliżyć do mojego Syna Jezusa i by On dał wam swój pokój i miłość, które są pokarmem dla każdego z was. Otwórzcie się, małe dzieci, na modlitwę, otwórzcie się na moją miłość. Jestem waszą Matką i nie mogę pozostawić was samych, błąkających się i w grzechu. Jesteście wezwani, małe dzieci, byście byli moimi dziećmi, moimi umiłowanymi dziećmi, abym wszystkich was mogła przedstawić mojemu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2013
Drogie dzieci! Z radością w sercu wzywam was wszystkich, byście żyli waszą wiarą i byście dawali jej świadectwo sercem i przykładem w każdej formie. Zdecydujcie się, małe dzieci, by być daleko od grzechu i pokusy, i niech w waszych sercach będzie radość i miłość do świętości. Małe dzieci, miłuję was i towarzyszę wam swoim wstawiennictwem przed Najwyższym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2013
Drogie dzieci! Również dzisiaj Najwyższy daje mi łaskę, bym była z wami i bym prowadziła was ku nawróceniu. Każdego dnia sieję i wzywam was do nawrócenia, byście byli modlitwą, pokojem, miłością, zbożem, które umierając rodzi stokrotnie. Nie pragnę, byście wy, drogie dzieci, odczuwali żal za wszystko to, co mogliście, a nie chcieliście. Dlatego, małe dzieci, na nowo z entuzjazmem powiedzcie: «Pragnę być znakiem dla innych». Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2013
Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Niech wasza relacja z modlitwą będzie codzienna. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was, dlatego, małe dzieci, niech modlitwa będzie dla was radością. Wtedy wasza relacja z życiem będzie głębsza i bardziej otwarta i zrozumiecie, że życie jest darem dla każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie z 25 października 2013
Drogie dzieci, dziś zapraszam was do otwarcia się na modlitwę. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was. Oto dlaczego, drogie dzieci, w prostocie serca, proście Najwyższego aby wam dał siłę bycia dziećmi Boga i aby szatan nie poruszał wami tak, jak wiatr porusza gałęziami. Zdecydujcie się na nowo na Boga, drogie dzieci i szukajcie jedynie jego woli.. A wtedy w Nim znajdziecie radość i pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2013
Drogie dzieci! Dzisiaj wszystkich was wzywam do modlitwy. Otwórzcie drzwi serca, małe dzieci, głęboko na modlitwę, modlitwę sercem, a wtedy Najwyższy będzie mógł oddziaływać na waszą wolność i rozpocznie się nawrócenie. Wiara stanie się mocna, tak, że będziecie mogli całym sercem powiedzieć: «Bóg mój, wszystko moje!». Zrozumiecie, małe dzieci, że tutaj na Ziemi wszystko jest przemijające. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2013
Drogie dzieci, daję wam Króla Pokoju, aby On udzielił wam swego Pokoju. Wy, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Owoc modlitwy ukaże się na twarzy ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i na Jego Królestwo. Ja, wraz z moim Synem Jezusem, błogosławię was błogosławieństwem pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Doroczne objawienie Matki Bożej i orędzie dane Jakowowi Colo 25 grudnia 2013
Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 15:07 i trwało 8 min.
Jakov przekazał Jej słowa:
„Kochane dzieci, Jezus dziś w szczególny sposób pragnie zamieszkać w każdym sercu i dzielić z wami każdą radość i ból. Dlatego, kochane dzieci, w szczególny sposób spójrzcie w wasze serca i zadajcie sobie pytanie, czy pokój i radość z narodzin Jezusa naprawdę opanowała wasze serca. Kochane dzieci, nie żyjcie w ciemności, dążcie do światła i do Bożego zbawienia. Kochane dzieci, zdecydujcie się na Jezusa i podarujcie mu swoje życie i serce, bo tylko tak Najwyższy będzie mógł działać w was i poprzez was”.