Misja Jeleny Vasilij

Jelena Vasilij

MISJA JELENY VASILIJ

W czerwcu 1983 roku Matka Boża podyktowała Jelenie Vasilij regułę nowo powstającej grupy modlitewnej. Jelena była jedną z dziewczynek, która doświadczała lokucji (wewnętrznego słyszenia Matki Bożej) 

1. Porzućcie wszelkie nieuporządkowane namiętności i pragnienia. Unikajcie telewizji, a zwłaszcza programów zgubnych dla ducha, sportów wyczynowych, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, alkoholu, tytoniu, itd.

2. Bez żadnych zastrzeżeń ofiarujcie siebie Bogu.

3. Pozbądźcie się definitywnie wszelkiego lęku. W sercu tego, kto powierzył siebie Bogu, nie ma miejsca dla strachu. Trudności nie ustąpią, ale będą służyć waszemu duchowemu wzrostowi i przyniosą Bogu chwałę.

4. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Wyrzućcie z serca nienawiść, rozgoryczenie i uprzedzenia. Módlcie się za waszych nieprzyjaciół i proście Boga, aby im błogosławił.

5. Pośćcie dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie. Spotykajcie się w grupie przynajmniej raz w tygodniu.

6. Codziennie poświęcajcie co najmniej trzy godziny modlitwie, z czego po pół godziny modlitwie porannej i wieczornej. Ten czas modlitwy obejmuje Mszę św. i modlitwę różańcową.
Znajdujcie czas na modlitwę w ciągu dnia i gdy jest to możliwe, przyjmujcie Komunię św. Módlcie się w wielkim skupieniu. Nie patrzcie co chwilę na zegarek, ale pozwólcie się prowadzić łasce Bożej.
Nie przejmujcie się zbytnio sprawami tego świata, ale powierzajcie je wszystkie w modlitwie naszemu Niebieskiemu Ojcu. Gdy nadmiernie się czymś przejmujemy, nie potrafimy się dobrze modlić, ponieważ brakuje nam pogody ducha. Bóg doprowadzi do pomyślnego końca nasze ziemskie sprawy, o ile staramy się Mu służyć.
Ci z was, którzy uczęszczają do szkoły lub pracują, powinni modlić się po pół godziny rano i wieczorem, a w miarę możliwości brać udział w Eucharystii. Trzeba przesycić codzienną pracę duchem modlitwy, to znaczy modlić się w trakcie pracy.

7. Bądźcie roztropni, gdyż szatan kusi wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy postanowili poświęcić się Bogu. Będzie ich przekonywał, że za dużo się modlą, za dużo poszczą, że powinni tak jak inni młodzi ludzie szukać przyjemności. Niech go nie słuchają i nie będą mu posłuszni! Mają oni dochować posłuszeństwa głosowi Maryi. Gdy umocnią się w wierze, zły duch nie będzie już mógł ich zwodzić.

8. Módlcie się za biskupa i pasterzy Kościoła. Co najmniej połowa modlitw ma być poświęcona tej intencji.

Modlitwa podyktowana Jelenie Vasilij w 1983 r.

O najczystsze Serce Maryi, przepełnione dobrocią,
okaż nam swoją miłość.
Płomień Twojego Serca, o Maryjo, niech zstąpi na wszystkich ludzi.
Wpajaj naszym sercom
swoją miłość tak, byśmy
tęsknili za Tobą.
Kochamy Ciebie nieskończenie, o Maryjo łagodnego
i pokornego serca, wspomóż nas, gdy zgrzeszymy.
Ty wiesz, że grzeszą wszyscy.
Spraw, byśmy przez
Twe najczystsze, matczyne Serce zostali uzdrowieni
z wszystkiego, co czyni
naszą duszę chorą.
Spraw, byśmy mogli zawsze oglądać dobroć Twego matczynego Serca
i byśmy przez płomień
Twego Serca nawrócili się.
Amen.