Vassula w Medziugorju

Vicka i Vassula

VASSULA W MEDZIUGORJU

W okresie Wiel­kanocy (15-22 kwietnia 2014), Vassula odwiedziła Medziugorje, aby się modlić i dać świadectwo. Wystąpiła na zapro­sze­nie dyrektora „Ave Maria Pil­gri­mages”.
Matka Boża ukazując się w Medziu­gorju dała liczne orędzia. Można je podsumować następująco: Maryja wzywa nas do nawrócenia, modlitwy, postu, wiary, pokoju i pojednania.
Od początku objawień aż do tej pory bardzo wielu ludzi zaświadczyło o swoim nawróceniu dzięki orędziom danym przez Matkę Bożą.
Osoby związane z „Prawdziwym Życiem w Bogu”, które zgromadziły się, by świętować Wielkanoc w Me­dziugorju i posłuchać świadectwa Vassuli, przybyły z wielu części świata. Wśród nich byli pielgrzymi z USA, Japonii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Meksyku i Brazylii. Oko­ło 32 osób przybyło z ”Ave Maria Pilgrimages”, a 35 przyjaciół „Prawdziwego Życia w Bogu” z Czech, Rumunii, Szkocji, Anglii, Brazylii, Francji, Chorwacji, Danii, Polski, Norwegii i Grecji.
W tym szczególnym czasie Vas­sula spotkała się prywatnie z Vicką i zaznajomiła ją ze swoją misją i orędziami „Prawdziwego Życia w Bogu”. Vicka, która w tym samym czasie co Vassula odwiedziła Ziemię Świętą wraz z Pry­masem Belgii i liczną grupą pielgrzymów, była nieobecna akurat podczas jedynego wspólnego spotkania grupy pielgrzymów towarzyszących Vassuli z grupą Ma­ra­natha. Vassula odpowiadała wówczas na pytania abp Léonarda. Pisaliśmy o tym spotkaniu w poprzednim numerze „Vox Domini”.
Przyjaciele TLIG jednoczyli się w celebrowaniu Wielkiego Ty­godnia. Większość z nich weszła na Górę Ob­jawień, a bardzo wielu również na Górę Krzyża, odmawiając różaniec i rozważając stacje Drogi Krzyżowej.
W Medziugorju odbyły się dwa spotkania z Vassulą. Choć pierwsze z nich nie było poprzedzone żadnym ogłoszeniem, przybyło na niego około 100 osób, obecne były na nim również siostry franciszkanki. Otwierając spotkanie, ojciec Petar nawiązał do orędzi przekazywanych za pośrednictwem Medziugorja i do tego, że żyjemy obecnie w czasie łaski i miłosierdzia. Z kolei Vassula mówiła o potrzebie jedności Kościoła i istocie swojej misji.
Drugie spotkanie z Vassulą miało miejsce w Padre Pio Casa, a uczestniczyło w nim około 210 osób. Słuchacze wydawali się być zaskoczeni tym, co Vassula miała im do powiedzenia. Jednak po spotkaniu, wielu ludzi podchodziło do niej, aby zadać dodatkowe pytania, prosić o błogosławieństwo lub wykonać wspólną, pamiątkową fotografię. W spotkaniu z Vassulą brał udział także prezydent Bośni i Hercegowiny, Zivko Budimir, który wysłuchał jej przemówienia i spot­kał się z nią osobiście. Przed spotkaniem z pielgrzymami, Vassula udzieliła wywiadu, który przeprowadził z nią dziennikarz chorwacki, dla in­ternetowego portalu infor­macyjnego „Glas Brotnja”.
Vassula powiedziała, że odczuwała wezwanie Maryi Dziewicy do udania się do Medziugorja i że ta pielg­rzym­ka była dla niej jakby prezentem od Matki Bożej.

Kriżevać

Z „Prawdziwego Życia w Bogu” 4 maja 1988 (fragment)

– Uwielbiaj Mnie! Kochaj Mnie! Mój Święty Krzyż w Medziugorju jest Żywy i w płomieniach. Pobłogosławiłem tej ziemi, udzielając Moich Łask poprzez Moją Matkę, która jest Arką Przymierza Moich Boskich Dzieł.
Bóg dawał mi w minionych dniach wizję ogromnego Krzyża na górze. Krzyż był w płomieniach, jednak nie tak, jakby się zapalił, lecz jakby Sam był uformowany z ognia, który nie gaśnie, nie wyczerpuje się i lśni.
– Posłuchaj Mnie. W niedługim czasie sprawię, że zegnie się kolano niewierzących na tej samej górze. Mój Święty Krzyż jest Żywy, z żywego płomienia.
Zapytałam Pana o znaczenie ognia, który był tu przedstawiony. Odpowiedział mi: «ŻYCIE!»
– Vassulo, Czas jest bliski, bliższy niż kiedykolwiek. O PRZYJDŹCIE DO MNIE, UMIŁOWANI! Przyjdźcie do Mnie! Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem! Przyjdźcie do Mnie teraz, kiedy jest jeszcze na to czas, kiedy trawa jest jeszcze zielona, a kwiaty rozwijają się na drzewach, o przyjdźcie!

Przekład z ang.: K. Radwańska; Foto: Jacek Puto