Orędzia – 2009

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2009

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2009
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do modlitwy. Niechaj modlitwa stanie się dla was ziarnem, które włożycie do Mojego Serca i które Ja przekażę od was mojemu Synowi Jezusowi dla zbawienia waszych dusz. Pragnę, drogie dzieci, aby każdy z was zakochał się w życiu wiecznym, które jest waszą przyszłością i aby wszystkie sprawy ziemskie były dla was pomocą w waszym zbliżeniu się do Boga, Stwórcy. Jestem z wami od tak dawna, ponieważ jesteście na złej drodze. Jedynie z moją pomocą, drogie dzieci, otworzycie oczy. Liczni są ci, którzy żyjąc moimi przesłaniami, pojmują, że się znajdują na drodze świętości ku wieczności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2009
Drogie dzieci! W tym czasie wyrzeczenia, modlitwy i pokuty ponownie was wzywam: idźcie wyznajcie wasze grzechy, aby łaska otworzyła wasze serca i pozwólcie, by ona was zmieniła. Dzieci, nawracajcie się, otwórzcie się na Boga i na Jego plan względem każdego z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Doroczne objawienie się Matki Bożej Mirjanie Dragicevićc-Soldo – 18 marca 2009
Kilka tysięcy osób zgromadziło się na modlitwie różańcowej przy Błękitnym Krzyżu. Objawienie rozpoczęło się o 13:52 i trwało do 13:58.
Drogie dzieci, dziś wzywam was do szczerego i długiego przyjrzenia się waszym sercom. Co w nich zobaczycie? Czy jest w nich mój Syn i pragnienie postępowania za Mną ku Niemu? Moje dzieci, niechaj ten czas wyrzeczeń będzie czasem, w którym zapytacie siebie: czego Bóg ode mnie osobiście oczekuje? Co powinienem robić? Módlcie się, pośćcie, miejcie serce pełne miłosierdzia. Nie zapominajcie o waszych pasterzach. Módlcie się, aby się nie zagubili, aby pozostali w moim Synu jako dobrzy pasterze jego owiec.
Najświętsza Panna spojrzała na wszystkie zgromadzone osoby i mówiła dalej:
Jeszcze raz mówię wam: gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham, płakalibyście ze szczęścia. Dziękuję.”

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2009
Drogie dzieci, w tym wiosennym czasie, kiedy wszystko się budzi z zimowego snu, wy także przebudźcie wasze dusze przez modlitwę, aby się otwarły na przyjęcie światła Jezusa zmartwychwstałego. Niech On was przybliży do Swego Serca, drogie dzieci, abyście się otwarły na życie wieczne. Modlę się za was i oręduję przed Najwyższym za wasze szczere nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2009
Drogie dzieci, dziś wzywam was wszystkich do modlitwy o pokój i do dawania świadectwa o nim w waszych rodzinach, aby pokój stał się największym bogactwem na tej ziemi – pozbawionej pokoju. Ja jestem waszą Królową Pokoju i waszą matką. Pragnę was wprowadzić na drogę pokoju, który przychodzi jedynie od Boga. Oto dlaczego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2009
Drogie dzieci, w tym czasie wszystkich was wzywam do modlitwy o przyjście Ducha Świętego na każde stworzenie ochrzczone, aby Duch Święty odnowił was i wprowadził na drogę dawania świadectwa o waszej wierze, was i wszystkich, którzy są oddaleni od Boga i od Jego Miłości. Ja jestem z wami i oręduję za wami przed Najwyższym. Dziękuję, ze odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2009 (rocznica objawień)
Drogie dzieci, cieszcie się wraz ze Mną, nawracajcie się w radości i dziękujcie Bogu za dar Mojej obecności pośród was. Módlcie się, aby w waszych sercach Bóg był w centrum waszego życia i abyście przez wasze życie dawali świadectwo, drogie dzieci, aby każde stworzenie odczuło miłość Boga. Bądźcie Moimi rękoma wyciągniętymi do każdego stworzenia, aby się ono zbliżyło do miłości Bożej. Udzielam wam Mojego matczynego błogosławieństwa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance – 25 czerwca 2009
Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.
Ivanka przekazała: Matka Boża została ze mną przez 10 minut, mówiła o dziesiątej tajemnicy. Matka Boża powiedziała: „Drogie dzieci, wzywam was, byście byli apostołami pokoju. Pokój, pokój, pokój.”

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2009
Drogie dzieci, niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2009
Drogie dzieci, dziś zapraszam was na nowo do nawrócenia. Drogie dzieci, nie jesteście wystarczająco święci i nie promieniujecie świętością na innych. Właśnie dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i pracujcie nad waszym osobistym nawróceniem, aby być znakiem miłości Boga dla innych. Ja jestem z wami i prowadzę was ku wieczności, za którą powinno tęsknić każde serce. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2009
Drogie dzieci, pracujcie z radością i wytrwale nad waszym nawróceniem. Ofiarujcie wasze radości i wasze smutki mojemu Niepokalanemu Sercu, abym was mogła poprowadzić do Mojego umiłowanego Syna, abyście w Jego Sercu znaleźli radość. Ja jestem z wami, aby was pouczać i poprowadzić ku wieczności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2009
Drogie dzieci, dziś znowu przynoszę wam moje błogosławieństwo i wszystkich was błogosławię. Zachęcam was do wzrastania na tej drodze, jaką Bóg poprzez mnie rozpoczął dla waszego zbawienia. Módlcie się, pośćcie i radośnie dawajcie świadectwo o waszej wierze, drogie dzieci i niech wasze serca wypełnia zawsze modlitwa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2009
Drogie dzieci w tym czasie łaski zachęcam was wszystkich do odnowienia modlitwy w waszych rodzinach. Przygotowujcie się z radością na przyjście Jezusa. Drogie dzieci, niech wasze serca będą czyste i miłe, aby miłość i żar zaczęły spływać poprzez was do każdego serca, które jest z dala od Jego Miłości. Drogie dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi ramionami, ramionami miłości dla wszystkich tych, którzy się zagubili, którzy nie mają już ani wiary, ani nadziei. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dane Jakowowi Colo 25 grudnia 2009
Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:35 i trwało 12 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Przez cały ten czas, w którym Bóg w szczególny sposób pozwala mi, abym była z wami, pragnę was prowadzić drogą prowadzącą do Jezusa i do waszego zbawienia. Dziatki moje, jedynie w Bogu możecie znaleźć zbawienie i dlatego w tym dniu łaski z Dzieciątkiem Jezus na ręku wzywam was: pozwólcie Jezusowi, aby narodził się w waszych sercach. Jedynie z Jezusem w sercu możecie ruszyć drogą zbawienia i życia wiecznego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2009
Drogie dzieci, w tym dniu radości prowadzę was wszystkich przed Mojego Syna, Króla Pokoju, aby On udzielił wam Swego pokoju i błogosławieństwa. Drogie dzieci, dzielcie z miłością ten pokój i to błogosławieństwo z innymi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.