Pielgrzymka do Rzymu – 2013

Parafia medziugorska w Watykanie 2013

PRZEDSTAWICIELE PARAFII W MEDZIUGORJU Z PIELGRZYMKĄ W WATYKANIE PODCZAS DNI MARYJNYCH ROKU WIARY

12 i 13 października 2013
na zaproszenie Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji

Z parafii św. Jakuba w Medziugorju 35 osób odpowiedziało na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka, aby uczestniczyć w Dniach Maryjnych w Rzymie.
W czwartek 10 października po godzinie 15-tej 35 osób z parafii św. Jakuba w Medziugorju, wśród których byli Przewodniczący Lokalnych Urzędów Administracyjnych Medziugorje i Bijakovići, udali się do Rzymu, gdzie na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka wzięli udział u uroczystościach Maryjnych, jakie odbyły się 12 i 13 października w Watykanie pod hasłem „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła!”
Po raz pierwszy zdarzyło się, że Watykan oficjalnie zaprosił Medziugorje, jako Sanktuarium Królowej Pokoju, do uczestniczenia w uroczystościach poświęconych Najświętszej Maryi Pannie.

Papież Franciszek – audiencja generalna

Ojcu Świętemu Franciszkowi zawieźli okolicznościowe dary z parafii i czekali na spotkanie z nim z wielką niecierpliwością. „Ten wyjazd dodaje nam otuchy i ma wielkie znaczenie dla parafii Medziugorje. W Rzymie pozostaniemy do wtorku” – informował Dragan Vasilj, Przewodniczący Lokalnego Urzędu Administracyjnego Medziugorje. Razem z parafianami do Rzymu udał się również o. Marinko Šakota – proboszcz. Koncelebrował Mszę Świętą, której przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Podczas pobytu pielgrzymi z Medziugorja zwiedzili wiele miejsc, z których słynie Watykan, a w rezydencji służącej do spotkań z oficjalnymi osobistościami, wręczyli Ojcu Świętemu dary, które przywieźli ze sobą.
Na 11 października 2013 zaplanowano także posiedzenie Komisji, pod przewodnictwem kard. Camillo Ruiniego, badającej zdarzenia w Medziugorju, korzystając z obecności w Watykanie proboszcza parafii. Komisja spotyka się nadal i nie wydała jeszcze żadnego oświadczenia.
Zauważenie Medziugorja jako sanktuarium maryjnego jest wielką radością i zwycięstwem Matki Bożej.

oprac. eb